Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT Long Thạnh - Năm học 2011-2012

Câu 7 (2 điểm)
Cho đường tròn (C) : 2x2 2y2 4x 8y 2 0 và hai điểm A(3;1), B(-2;4)
a) Hãy tìm tâm và bán kính của đường tròn (C)
b) Hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB và kiểm tra xem đường thẳng
AB có cắt đường tròn (C) hay không ?
pdf 2 trang Tú Anh 23/03/2024 320
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT Long Thạnh - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_10_truong_thpt_long_thanh.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT Long Thạnh - Năm học 2011-2012

  1. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG KỲ THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM 2011 TRƯỜNG THPT LONG THẠNH Môn thi: TOÁN 10 – Chương trình chuẩn ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề. ĐỀ 1 , Câu 1 (1 điểm) Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình sau: x x 12 x 3xx 1 3 a) b) 2 3 4 2xx 4 5 Câu 2 (2.5 điểm) Giải các bất phương trình sau ||xx a) (2 x )(2 x2 x 6) 0 b) 1 x 4 Câu 3 (1 điểm) Cho bảng phân bố tần số, khối lượng 30 quả trứng gà của một rổ trứng gà (đơn vị:gam) Khối lượng 25 30 35 40 45 50 Cộng Tần số 3 5 10 6 4 2 30 a) Hãy tính số trung bình của bảng trên. b) Hãy tìm mốt, độ lệch chuẩn của bảng đã cho. Câu 4 (1 điểm) 3 Biết sin và . Hãy tính cos ,tan ,cot 4 2 Câu 5 (1điểm) Cho ba số thực dương ,,   thỏa mãn   , chứng minh rằng ta luôn có sin 2 sin 2  sin 2  4sin sin  sin  Câu 6 (1 điểm) Cho tam giác ABC biết AB=5cm, BC=12cm, B=600. a) Tính diện tích tam giác ABC b) Hãy tính độ dài cạnh AC Câu 7 (2 điểm) Cho đường tròn (C ): 2 x22 2 y 4 x 8 y 2 0 và hai điểm A(3;1), B(-2;4) a) Hãy tìm tâm và bán kính của đường tròn (C) b) Hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB và kiểm tra xem đường thẳng AB có cắt đường tròn (C) hay không ? Câu 8 (0.5 điểm) Xác định độ dài các trục, tọa độ các tiêu điểm, của elip (E ) :10 x22 15 y 25 HẾT Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên học sinh: Chữ ký giám thị:
  2. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG KỲ THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM 2011 TRƯỜNG THPT LONG THẠNH Môn thi: TOÁN 10 – Chương trình chuẩn ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề. ĐỀ 2 , Câu 1 (1 điểm) Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình sau: x 12 x x 2xx 1 5 a) b) 2 3 4 xx 7 5 2 Câu 2 (2.5 điểm) Giải các bất phương trình sau ||xx a) (x 3)( 3 x2 5 x 12) 0 b) 1 x 5 Câu 3 (1 điểm) Cho bảng phân bố tần số, khối lượng 30 quả trứng gà của một rổ trứng gà (đơn vị:gam) Khối lượng 20 25 30 35 40 45 Cộng Tần số 5 8 6 5 2 4 30 a) Hãy tính số trung bình của bảng trên. b) Hãy tìm mốt, độ lệch chuẩn của bảng đã cho. Câu 4 (1 điểm) 3 3 Biết cos và 2 . Hãy tính sin ,tan ,cot 5 2 Câu 5 (1điểm) Cho ba số thực dương ,,   thỏa mãn   , chứng minh rằng ta luôn có   sin sin  sin  4cos cos cos 2 2 2 Câu 6 (1 điểm) Cho tam giác ABC biết AB=13cm, BC=8cm, B=300 a) Tính diện tích tam giác ABC b) Hãy tính độ dài cạnh AC Câu 7 (2 điểm) Cho đường tròn (C ):3 x22 3 y 6 x 12 y 3 0 và hai điểm A(-2;1), B(4;-1) a) Hãy tìm tâm và bán kính của đường tròn (C) b) Hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB và kiểm tra xem đường thẳng AB có cắt đường tròn (C) hay không ? Câu 8 (0.5 điểm) Xác định độ dài các trục, tọa độ các tiêu điểm, của elip (E ) :16 x22 18 y 24 HẾT Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên học sinh: Chữ ký giám thị: