Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT Trần Hưng Đạo - Năm học 2011-2012

Câu V: (2,0 điểm )

Cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 - 4x + 6y +3 = 0

và đường thẳng (d): 3x - y + 2 = 0

1) Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính của (C).

2)Viết phương trình đường thẳng (d/) đi qua tâm I của đường tròn (C) và vuông góc với đường thẳng (d).

3) Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng (d).

doc 2 trang Tú Anh 23/03/2024 320
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT Trần Hưng Đạo - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_10_truong_thpt_tran_hung.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT Trần Hưng Đạo - Năm học 2011-2012

  1. SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN_LỚP 10 (Cơ bản) Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I: (2,5 điểm ) Giải các bất phương trình sau: 3x2 2x 1. 0 . 1 5x 2. x2 x 12 x 2 . 3. 5x 4 6 Câu II:( 1,0điểm ) Cho a,b là những số không âm.Chứng minh (a b)(ab 1) 4ab Câu III: (2,5 điểm ) sin x sin 3x sin 5x 1. Chứng minh rằng tan 3x cos x cos3x cos5x 4 2.Cho sin = , với . Tính cos ,sin 2 , cos( ) 5 2 6 1 cos 3. Rút gọn A= tan2 cos2 1 cos 2 Câu IV: (1,0 điểm ) Cho tam giác ABC có cạnh AB=5cm ,cạnh AC=8cm, góc A=600. Tính diện tích S của tam giác ABC và độ dài đường cao BH của tam giác Câu V: (2,0 điểm ) Cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 - 4x + 6y +3 = 0 và đường thẳng (d): 3x - y + 2 = 0 1) Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính của (C). 2)Viết phương trình đường thẳng (d /) đi qua tâm I của đường tròn (C) và vuông góc với đường thẳng (d). 3) Lập phương trình tiếp tuyến ( ) của đường tròn (C) biết tiếp tuyến ( ) song song với đường thẳng (d). Câu VI : (1,0điểm) Cho Elip(E) : 4x 2 9y 2 36 .Xác định độ dài các trục, tọa độ các tiêu điểm, các đỉnh của (E) Hết