Bài giảng An toàn giao thông Lớp 3 - Chuyên đề: Biển báo giao thông - Mai Kiến Oanh

An toàn giao thông

Hoạt động 2.Tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông mới:

Hoạt động nhóm. Quan sát và nêu đặc điểm của các biển báo về:

  - Hình dáng.

  - Màu sắc.

  - Hình vẽ bên trong.
ppt 19 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 4260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng An toàn giao thông Lớp 3 - Chuyên đề: Biển báo giao thông - Mai Kiến Oanh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_an_toan_giao_thong_lop_3_chuyen_de_bien_bao_giao_t.ppt

Nội dung text: Bài giảng An toàn giao thông Lớp 3 - Chuyên đề: Biển báo giao thông - Mai Kiến Oanh

 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 XÃ ĐẤT MŨI CHUYấN ĐỀ BIỂN BÁO GIAO THễNG Người thực hiện : MAI KIẾN OANH
 2. An toàn giao thông Hoạt động 1.Kiểm tra bài cũ: Em nói với bạn: “Tên tôi là biển báo gì?”. Cấm tất cả các loại xe cộ Cấm đi Cấm ngời đi bộ và ngời đi lại ngợc chiều
 3. An toàn giao thông Hoạt động 2.Tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông mới:
 4. An toàn giao thông Hoạt động 2.Tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông mới: Hoạt động nhóm. Quan sát và nêu đặc điểm của các biển báo về: - Hình dáng. - Màu sắc. - Hình vẽ bên trong.
 5. An toàn giao thông Hoạt động 2.Tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông mới: 204. Biển báo đờng hai chiều
 6. An toàn giao thông Hoạt động 2.Tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông mới: 204. Biển báo đờng hai chiều 210. Biển báo đờng giao nhau với đờng sắt có rào chắn
 7. An toàn giao thông Hoạt động 2.Tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông mới: 204. Biển báo đờng hai chiều 210. Biển báo giao nhau với đờng sắt có rào chắn 211. Biển báo đờng giao nhau với đờng sắt không có rào chắn
 8. An toàn giao thông Hoạt động 2.Tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông mới: 210. Biển báo 211. Biển báo 204. Biển báo đờng giao nhau với đờng sắt đờng giao nhau với đờng sắt đờng hai chiều có rào chắn không có rào chắn Biển báo nguy hiểm có hình tam giác, viền đỏ, nền màu vàng, hình vẽ màu đen bên trong báo hiệu cho ta biết những nguy hiểm cần tránh khi đi trên đoạn đờng đó.
 9. An toàn giao thông Hoạt động 2.Tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông mới: 204. Biển báo đờng hai chiều 211. Biển báo đờng giao nhau với đờng sắt không có rào chắn 210. Biển báo giao nhau với đờng sắt có rào chắn 423 (a,b). Đờng dành cho ngời đi bộ sang ngang.
 10. An toàn giao thông Hoạt động 2.Tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông mới: 423 (a,b). Đờng dành cho ngời đi bộ sang ngang. 204. Biển báo đờng hai chiều 424 (a,b). Cầu vợt qua đờng cho ngời đi bộ 210. Biển báo giao nhau với đờng sắt có rào chắn 211. Biển báo đờng giao nhau với đờng sắt không có rào chắn
 11. An toàn giao thông Hoạt động 2.Tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông mới: 423 (a,b). Đờng dành cho ngời đi bộ sang ngang. 424 (a,b). Cầu vợt qua đờng cho ngời đi bộ 204. Biển báo đờng hai chiều 434. Bến xe buýt 210. Biển báo giao nhau với đờng sắt có rào chắn 211. Biển báo đờng giao nhau với đờng sắt không có rào chắn
 12. An toàn giao thông Hoạt động 2.Tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông mới: 423 (a,b). Đờng dành cho ngời đi bộ sang ngang. 434. Bến xe buýt 204. Biển báo đờng hai chiều 424 (a,b). Cầu vợt qua đờng cho ngời đi bộ 443. Có chợ 210. Biển báo giao nhau với đờng sắt có rào chắn 211. Biển báo đờng giao nhau với đờng sắt không có rào chắn
 13. Hoạt động 2.Tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông mới: 423 (a,b). Đờng dành cho ngời đi bộ sang ngang. 434. Bến xe buýt 424 (a,b). Cầu vợt qua đờng cho ngời đi bộ 443. Có chợ Biển chỉ dẫn có hình vuông hoặc hình chữ nhật nền màu xanh lam, bên trong có ký hiệu hoặc chữ chỉ dẫn màu trắng (hoặc màu vàng) để chỉ dẫn cho ngời đi đ- ờng biết những điều đợc làm theo hoặc cần biết.
 14. Hoạt động 2.Tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông mới: 1 Nhóm biển báo hiệu nguy hiểm: 210. Biển báo 211. Biển báo 204. Biển báo đờng hai chiều đờng giao nhau với đờng sắt đờng giao nhau với đờng sắt có rào chắn không có rào chắn 2 Nhóm biển chỉ dẫn. 423. Đờng dành cho 424. Cầu vợt qua đờng 434. Bến xe buýt 443. Có chợ ngời đi bộ sang ngang. cho ngời đi bộ
 15. An toàn giao thông Một số hình ảnh khi tham gia giao thông không làm theo đúng hiệu lệnh của biển báo hiệu:
 16. An toàn giao thông Hoạt động 4.Nhận biết đúng biển báo: Trũ chơi: Nhanh và đúng. Luật chơi: Mỗi đội có 7 biển báo gồm biển chữ và biển hình. - Khi đội này giơ biển chữ hoặc biển hình thì đội kia phải giơ ngay biển hình hoặc biển chữ tơng ứng. - Thời gian quy định cho mỗi hình là 5 giây. 314253142531425
 17. Cấm tất cả các loại xe cộ Cấm đi ngợc chiều và ngời đi lại Cấm ngời đi bộ 210. Biển báo 211. Biển báo 204. Biển báo đờng hai chiều đờng giao nhau với đờng sắt đờng giao nhau với đờng sắt có rào chắn không có rào chắn 423. Đờng dành cho 424. Cầu vợt qua đờng ngời đi bộ sang ngang. cho ngời đi bộ 434. Bến xe buýt 443. Có chợ
 18. An toàn giao thông Các điều luật có liên quan: Điều 10 - khoản 4: c) Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành. d) Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hớng đi hoặc các điều cần biết. đ) Biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn.