Bài giảng Mĩ thuật Lớp 1 - Bài 29: Vẽ tranh Đàn gà - Năm học 2013-2014 - Bùi Thị Thảo

 1. Vẽ phác hình ảnh chính trước.

2. Vẽ thêm hình ảnh phụ cho tranh sinh động  hơn

3. Vẽ màu theo ý thích, có đậm, có nhạt

ppt 13 trang Hạnh Đào 13/12/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mĩ thuật Lớp 1 - Bài 29: Vẽ tranh Đàn gà - Năm học 2013-2014 - Bùi Thị Thảo", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_mi_thuat_lop_1_bai_29_ve_tranh_dan_ga_nam_hoc_2013.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mĩ thuật Lớp 1 - Bài 29: Vẽ tranh Đàn gà - Năm học 2013-2014 - Bùi Thị Thảo

 1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẶNG TRẦN CÔN TỬ MÔN IỆN M Đ Ĩ T N ÙI THỊ T H : B HẢ U Á V O Ậ O G T Á I 1 G
 2. Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013 Bài 29: vẽ tranh ĐÀN GÀ
 3. Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013 Bài 29: vẽ tranh ĐÀN GÀ Quan sát,nhận xét *. Tranh vẽ nội dung gì? ?
 4. Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013 Bài 29: vẽ tranh ĐÀN GÀ *. Đâu là hình ảnh chính ? Đâu là hình ảnh phụ ?
 5. Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013 Bài 29: vẽ tranh ĐÀN GÀ HƯỚNG DẪN CÁCH VẼ
 6. Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013 Bài 29: vẽ tranh ĐÀN GÀ 1. Vẽ phác hình ảnh chính trước.
 7. Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013 Bài 29: vẽ tranh ĐÀN GÀ 2. Vẽ thêm hình ảnh phụ cho tranh sinh động hơn
 8. Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013 Bài 29: vẽ tranh ĐÀN GÀ 3. Vẽ màu theo ý thích, có đậm, có nhạt.
 9. 1 Thứ tư ngày 3 tháng2 4 năm 2013 Bài 29: vẽ tranh ĐÀN GÀ 3 4
 10. Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013 Bài 29: vẽ tranh ĐÀN GÀ THỰC HÀNHH Vẽ một bức tranh về Đàn gà
 11. Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013 Bài 29: vẽ tranh ĐÀN GÀ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM Nhận xét tranh 1.Nội dung? 2.Cách vẽ hình ? 3.Cách vẽ màu ?
 12. Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013 Bài 29: vẽ tranh ĐÀN GÀ DẶN DÒ: 1.Hoàn thành bài (nếu chưa vẽ xong). 2. Sưu tầm tranh vẽ của thiếu nhi. 3. Tiết sau mang đầy đủ dụng cụ.
 13. Chúc các em học giỏi!