Bài giảng Thủ công Lớp 3 - Bài: Cắt, dán chữ V - Năm học 2019-2020 - Mai Minh Hiển

Hoạt động 1/ Quan sát và nhận xét chữ V:

Nếu gấp đôi chữ V theo chiều dọc em thấy như thế nào?

•Nếu gấp đôi chữ V theo chiều dọc thì nửa bên trái và nửa bên phải của chữ trùng khít nhau.

ppt 15 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 7060
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thủ công Lớp 3 - Bài: Cắt, dán chữ V - Năm học 2019-2020 - Mai Minh Hiển", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_thu_cong_lop_3_bai_cat_dan_chu_v_nam_hoc_2019_2020.ppt

Nội dung text: Bài giảng Thủ công Lớp 3 - Bài: Cắt, dán chữ V - Năm học 2019-2020 - Mai Minh Hiển

 1. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGỌC HiỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 ĐÂT MŨI MÔN: THỦ CÔNG LỚP 3 GV giảng dạy: Mai Minh Hiển
 2. Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Thủ công: Kiểm tra: - Em hãy nêu quy trình căt dán chữ U, H: - Kiểm tra đồ dùng.
 3. Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Thủ công: Cắt, dán chữ V Hoạt động 1/ Quan sát và nhận xét chữ V: 3 ô Chữ V có chiều rộng mấy ô và chiều dài mấy ô? 5 ô Chữ V có chiều rộng 3 ô và chiều dài 5 ô.
 4. Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Thủ công: Cắt, dán chữ V Hoạt động 1/ Quan sát và nhận xét chữ V: 1 ô - Nét chữ rộng mấy ô? - Chữ V có nửa bên trái và nửa bên phải có gống nhau không? • Nét chữ rộng 1 ô. • Chữ V có nửa bên trái và nửa bên phải giống nhau. 1 ô
 5. Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Thủ công: Cắt, dán chữ V Hoạt động 1/ Quan sát và nhận xét chữ V: - Nếu gấp đôi chữ V theo chiều dọc em thấy như thế nào? • Nếu gấp đôi chữ V theo chiều dọc thì nửa bên trái và nửa bên phải của chữ trùng khít nhau.
 6. Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Thủ công : Cắt, dán chữ V Hoạt động 1/ Quan sát và nhận xét chữ V:
 7. Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Thủ công: Cắt, dán chữ V Hoạt động 2/ Hướng dẫn mẫu: . . . .Bước 1: Kẻ chữ V - Lật mặt trái của tờ giấy thủ công, kẻ, cắt một hình chữ nhật có chiều dài 5ô, rộng 3ô. - Chấm các điểm đánh dấu hình chữ V. . - Sau đó , kẻ chữ V theo các điểm đã chấm . . (H.2). Hình 2
 8. Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Thủ công: Cắt, dán chữ V Hoạt động 2/ Hướng dẫn mẫu: Bước 1: Kẻ chữ V Bước 2: Cắt chữ V Gấp đôi hình chữ nhật đã kẻ chữ V theo đường dấu giữa(mặt trái ra ngoài). Cắt theo đường kẻ nửa chữ V, bỏ phần gạch chéo (H.3). Mở ra được chữ V như chữ mẫu (H.1). Hình 3 Hình 1
 9. Thứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2019 Thủ công: Cắt, dán chữ V Hoạt động 2/ Hướng dẫn mẫu: Bước 3: Dán chữ V - Kẻ một đường thẳng nằm ngang làm chuẩn. Đặt ướm chữ V vào đường chuẩn cho cân đối. - Bôi hồ vào mặt kẻ ô của chữ và dán vào vị trí đã định (H.4). Hình 4
 10. Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Thủ công: Cắt, dán chữ V Hoạt động 3/ Thực hành * Nêu các bước cắt, dán chữ V. Bước 1: Kẻ chữ V Bước 2: Cắt chữ V Bước 3: Dán chữ V
 11. Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Thủ công: Cắt, dán chữ V Hoạt động 3/ Thực hành Tiêu chí đánh giá + Sản phẩm trình bày cân đối ; + Các nét chữ thẳng và đều nhau ; + Chữ dán đứng, phẳng.
 12. Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm Thủ 2019công: Cắt, dán chữ V
 13. Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Thủ công: Cắt, dán chữ V Củng cố: * Nêu các bước cắt, dán chữ V. Bước 1: Kẻ chữ V Bước 2: Cắt chữ V Bước 3: Dán chữ V
 14. Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Thủ công: Cắt, dán chữ V Dặn dò: - Về nhà cắt, dán lại chữ V để nắm được quy trình. - Chuẩn bị giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán để học bài “Cắt, dán chữ E”.