Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Lớp 10 (Có đáp án)

Câu3: (3điểm)

a) Viết phương trình đường thẳng đi qua A(1;2) và vuông góc với đường thẳng x + y −1 = 0.

b) Tìm góc giữa hai đường thẳng d và d’: 2x − y = 0

Câu4: (2điểm) Cho đường tròn (C) :

  1. Tìm tâm và bán kính đường tròn (C).
  2. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn biết phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng 2x − y + 2 = 0.
doc 2 trang Tú Anh 25/03/2024 360
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Lớp 10 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_toan_lop_10_co_dap_an.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra 45 phút môn Toán Lớp 10 (Có đáp án)

  1. KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: Toán 10 (NC) Học kì II Câu1: (3điểm) Giải bất phương trình sau: 2x 2 7x 12 x Câu2: (2điểm) Tìm các giá trị của m để: (2m 1)x 2 2mx 3 0 nghiệm đúng với mọi x. Câu3: (3điểm) a) Viết phương trình đường thẳng đi qua A(1;2) và vuông góc với đường thẳng x + y −1 = 0. b) Tìm góc giữa hai đường thẳng d và d’: 2x − y = 0 Câu4: (2điểm) Cho đường tròn (C) : x 2 y 2 2x 2y 0 a) Tìm tâm và bán kính đường tròn (C). b) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn biết phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng 2x − y + 2 = 0. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM x 0 2 2 Câu1: 2x 7x 12 x 2x 7x 12 0 1đ 2 2 2x 7x 12 x x 0 x 3 x 4 2đ 3 x 4 Câu2: 1 * Xét m pt trở thành: x 3 0 x 3 0.5đ 2 1 Vậy m không thỏa mãn. 2 1 * Xét m pt có nghiệm đúng với mọi x 1.25đ 2 1 1 2m 1 0 m m 2 2 3 6 m 3 6 0 2 m 6m 3 0 3 6 m 3 6 1 Vậy m 3 6 thỏa mãn yêu cầu bài . 0.25đ 2 Câu3: a) Phương trình đường thẳng d có dạng: x y m 0 A(1;2) d 1− 2 + m = 0 m = 1; 1đ Vậy ptđt cần tìm là: x − y + 1 = 0; 2.1 1 1 b) cos(d;d') (d;d') 71033' 1đ 2 5 10 Câu5: a) Tâm của đtr: I(−1;1) và bán kính R = 2 1đ
  2. b) Pttt của đtr có dạng : 2x − y + m = 0 Mặt khác: d(I;d) = 2 2.( 1) 1 m m 10 3 2 m 3 10 0.75đ 5 m 10 3 Vậy pttt cần tìm: x + 2y + 10 3= 0 x + 2y − 10 3= 0 0.25đ