Đề kiểm tra giữa kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT Nguyễn Hữu Huân - Năm học 2009-2010

Bài 5 b) Dành cho CT

Cho x,y thoả mãn: x2 +2y2+2xy -2x -6y -4 = 0.

Tìm m để x + y đạt GTLN,GTNN.

doc 2 trang Tú Anh 25/03/2024 300
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT Nguyễn Hữu Huân - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_ki_ii_mon_toan_lop_10_truong_thpt_nguyen_hu.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT Nguyễn Hữu Huân - Năm học 2009-2010

  1. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân Đề KiểmTra GHKII-Năm học 2009-2010  Môn: Toán - 10 Thời gian làm bài: 60 phút Phần chung : Bài 1 : Giải các phương trình và bất phương trình sau : 1)(1đ) 3x 2 2x 1 2)(1đ) (x + 3)(-3x + 1)(x - 1) 0 x2 5x 6 3)(1đ) 3 x2 5x 6 4)(1đ) x2 x 4 2x 2 5)(1đ) 3x 1 x 2 6)(1đ) 5 x2 x 9 2x2 2x 15 Bài 2(1đ) Tìm m để phương trình sau có nghiệm (2-m)x2 + 2(m -3)x +1 - m = 0 Bài 3(1đ) Tìm m để phương trình sau có hai nghiệm trái dấu -2x2 + (2m2 +5m - 7)x +8-7m -m2 = 0 Bài 4 (1đ) Định m để bất phương trình có tập nghiệm là R 3x2 mx 5 1 6 2x2 x 1 Phần riêng (1đ) : Bài 5 a) lớp thường, CL,CH : x2 2x 15 0 Định m để hệ bất phương trình sau có nghiệm (m 1)x 3 Bài 5 b) Dành cho CT Cho x,y thoả mãn: x2 +2y2+2xy -2x -6y -4 = 0. Tìm m để x + y đạt GTLN,GTNN.
  2. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân Đề KiểmTra GHKII-Năm học 2009-2010  Môn: Toán - 10 Thời gian làm bài: 60 phút Phần chung : Bài 1 : Giải các phương trình và bất phương trình sau : 1)(1đ) 3x 2 2x 1 2)(1đ) (x + 3)(-3x + 1)(x - 1) 0 x2 5x 6 3)(1đ) 3 x2 5x 6 4)(1đ) x2 x 4 2x 2 5)(1đ) 3x 1 x 2 6)(1đ) 5 x2 x 9 2x2 2x 15 Bài 2(1đ) Tìm m để phương trình sau có nghiệm (2-m)x2 + 2(m -3)x +1 - m = 0 Bài 3(1đ) Tìm m để phương trình sau có hai nghiệm trái dấu -2x2 + (2m2 +5m - 7)x +8-7m -m2 = 0 Bài 4 (1đ) Định m để bất phương trình có tập nghiệm là R 3x2 mx 5 1 6 2x2 x 1 Phần riêng (1đ) : Bài 5 a) lớp thường, CL,CH : x2 2x 15 0 Định m để hệ bất phương trình sau có nghiệm (m 1)x 3 Bài 5 b) Dành cho CT Cho x,y thoả mãn: x2 +2y2+2xy -2x -6y -4 = 0. Tìm m để x + y đạt GTLN,GTNN.