Đề kiểm tra giữa kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT Nguyễn Hữu Huân - Năm học 2010-2011

III. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÁC LỚP A1,A2, CH, CL,CA:

Bài 4: Giải bất phương trình : (x2 + 1)2 + 3 X x

Bài 5: Giải phương trình :

IV.PHẦN DÀNH RIÊNG CHO LỚP CHUYÊN TOÁN

Bài 4: Giải bất phương trình : (x2 + 1)2 + 3 X x

Bài 5: Giải phương trình :

docx 2 trang Tú Anh 25/03/2024 340
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT Nguyễn Hữu Huân - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_ki_ii_mon_toan_lop_10_truong_thpt_nguyen_hu.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT Nguyễn Hữu Huân - Năm học 2010-2011

  1. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Tổ Toán Môn Toán lớp 10 Năm học : 2010-2011 I.PHẦN CHUNG CỦA TẤT CẢ CÁC LỚP : Bài 1: (5đ) Giải các bất phương trình sau : 1 2 2 4x 5 1) (x2 – 5x + 4)(x2 – 1) 0 2) 0 3) 1 x 1 3x 2 x 1 2 x 4)x2 – 2x  4x – 8 5) 2x 1 2x 3 x2 1 2 0 Bài 2: (2đ) Giải hệ bất phương trình : x 3x 2 x 4x 5 0 Bài 3: (1đ) Tìm m để bất phương trình: (m – 2)x2 + (m – 2)x + m – 1 > 0 nghiệm đúng với mọi x R II.PHẦN DÀNH CHO LỚP THƯỜNG 2 2 Bài 4: Giải bất phương trình : 3x 6x 4 2 2x x 6 x x2 6 x x2 Bài 5: Giải bất phương trình : 2x 5 x 4 III. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÁC LỚP A1,A2, CH, CL,CA: Bài 4: Giải bất phương trình : (x2 + 1)2 + 3  x x 2 2 4 Bài 5: Giải phương trình : x2 3x 1 (x 3) x2 1 IV.PHẦN DÀNH RIÊNG CHO LỚP CHUYÊN TOÁN 2 Bài 4: Giải bất phương trình : (x2 + 1)2 + 3  x x 2 4 3 2 Bài 5: Giải phương trình : 3 x 8 2x 6x 4