Đề kiểm tra giữa kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT TT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Năm học 2011-2012

Câu 3. (2 điểm)

  1. Tìm giá trị nhỏ nhất của với .
  2. Cho . Chứng minh rằng . Dấu “=” xảy ra khi nào?

Câu 4. (3 điểm)

Cho có .

  1. Tìm độ dài cạnh và diện tích .
  2. Tìm .
doc 2 trang Tú Anh 25/03/2024 320
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT TT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_ki_ii_mon_toan_lop_10_truong_thpt_tt_nguyen.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa kì II môn Toán Lớp 10 - Trường THPT TT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Năm học 2011-2012

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO T. PHỐ CẦN THƠ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2– NH 2011-2012 TRƯỜNG THPT TT NGUYỄN BỈNH KHIÊM MÔN: TOÁN – KHỐI 10  Thời gian làm bài: 70 Phút ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh: ĐỀ SỐ 101 Số báo danh: Câu 1. (3 điểm) Giải bất phương trình. 3x 2 3 2x x 1 a) 4 3x 1 5x 0 b) 0 c) 2 x 1 x 2x 1 Câu 2. (2 điểm) Giải hệ bất phương trình. x 1 2x 1 2x 1 x 1 4x 1 2 3x 0 a) b) 2 3 x 1 2x 1 1 1 x 1 Câu 3. (2 điểm) 16 a) Tìm giá trị nhỏ nhất của f x x với x 1. x 1 2 b) Cho a,b ¡ . Chứng minh rằng 2a 3b 13 a2 b2 . Dấu “=” xảy ra khi nào? Câu 4. (3 điểm) Cho ABC có AB 7,BC 9, ·ABC 1200 . a) Tìm độ dài cạnh AC và diện tích ABC . b) Tìm ha ,ma ,r,R . HẾT
  2. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO T. PHỐ CẦN THƠ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2– NH 2011-2012 TRƯỜNG THPT TT NGUYỄN BỈNH KHIÊM MÔN: TOÁN – KHỐI 10  Thời gian làm bài: 70 Phút ĐỀ CHÍNH THỨC Họ và tên thí sinh: ĐỀ SỐ 102 Số báo danh: Câu 1. (3 điểm) Giải bất phương trình. 3x 5x 2 2x 1 x 1 b) 1 2 0 b) 0 c) 0 2 3 3 x x 2x 1 x 1 Câu 2. (2 điểm) Giải hệ bất phương trình. x 1 2x 1 1 x x 1 2 x 0 a) 2x 1 b) 2 2 3 x 1 0 1 0 x 1 Câu 3. (2 điểm) 1 3 a) Tìm giá trị lớn nhất của f x 2x 1 3 2x với x . 2 2 4 b) Cho a,b 0 . Chứng minh rằng a b . Dấu “=” xảy ra khi nào? 1 1 a b Câu 4. (3 điểm) Cho ABC có AB 8,BC 9, AC 10 . a) Tìm số đo góc A và B . b) Tính S,ha ,ma ,r,R . HẾT