Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 27 đến 33 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển

 I. MỤC TIÊU: Sau khi học song bài HS có khả năng về “ kiến thức, kĩ năng , thái độ” trong đó:

           1.  Kiến thức:   TTTT: Tập các động tác bổ trợ bóng chuyền.

                                      Nhảy xa: + Tập một số động tác bổ trợ đã học 6,7. Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không.

           2. Kỹ năng: - Rèn tác phong nhanh nhẹn, thực hiện được kỹ thuật các ĐT bổ trợ..

           3. Thái độ: - Nghiêm túc tập luyện, tuân thủ mọi hướng dẫn của GV.

          4. Năng lực: - Năng lưc giải quyết vấn đề, giao tiếp, thể chất, hợp tác.

 II, CHUẨN BỊ:

     1,  GV: KHDH, Bóng chuyền, hố nhảy.

     2,  HS: Trang phục đúng qui định

 III, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC :

           1, Khởi động : ( 8’ )

          Xoay các khớp của cơ thể

          - Tập các động tác bổ trợ -  Bước nhỏ 

                                                      Nâng cao đùi

                                                        Chạy gót chạm mông 

                                                        Chạy đạp sau.

          2 Hình thành kiến thức – luyện tập: ( 32’ )

docx 26 trang BaiGiang.com.vn 03/04/2023 820
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 27 đến 33 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxgiao_an_the_duc_lop_8_tuan_27_den_33_truong_thcs_phan_ngoc_h.docx

Nội dung text: Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 27 đến 33 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển

 1. Tuần:27 Tiết: 53 Bài NHẢY XA - TTTC I. MỤC TIÊU: Sau khi học song bài HS có khả năng về “ kiến thức, kĩ năng , thái độ” trong đó: 1. Kiến thức: TTTT: Tập các động tác bổ trợ bóng chuyền. Nhảy xa: + Tập một số động tác bổ trợ đã học 6,7. Đà 5- 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. 2. Kỹ năng: - Rèn tác phong nhanh nhẹn, thực hiện được kỹ thuật các ĐT bổ trợ 3. Thái độ: - Nghiêm túc tập luyện, tuân thủ mọi hướng dẫn của GV. 4. Năng lực: - Năng lưc giải quyết vấn đề, giao tiếp, thể chất, hợp tác. II, CHUẨN BỊ: 1, GV: KHDH, Bóng chuyền, hố nhảy. 2, HS: Trang phục đúng qui định III, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : 1, Khởi động : ( 8’ ) Xoay các khớp của cơ thể - Tập các động tác bổ trợ - Bước nhỏ Nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Chạy đạp sau. 2 Hình thành kiến thức – luyện tập: ( 32’ ) Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung HĐ1: Nhảy xa: ( 17’ ) MT: + Tập đúng các động tác bổ trợ Tập các động tác bổ trợ GV: giới thiệu các động tác bổ trợ - Nhảy lò cò gọi 2 HS lên thực hiện các động tác, - Nhảy bật cóc lớp nhận xét GV: điều chỉnh lại và - Chạy đạp sau chia nhóm ra tập nam, nữ riêng, mỗi - Tại chỗ bật xa nhóm tập 2 ĐT đổi lại. Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên Các nhóm trưởng điều khiển cho không. nhóm tập GV quan sát sửa sai các tư thế. Kết thúc thời gian tập: HS tập đúng các động tác bổ trợ. HĐ 2: TTTC ( 15' ) MT: Thực hiện đúng các bước di chuyển.
 2. GV: Tập mẫu 1-2 lần sau đó cho cả GV: giới thiệu ND tập: lớp tập đồng loạt. - Đi bước thường GV: Điều khiển và sửa sai - Đi bước chạy, trượt Kết thúc thời gian tập: Cơ bản đúng 3, Vận dụng: HS tự tập cá nhân, nhóm ngay tại trường 4, Hướng dẫn về nhà: ( 5’) HS tập thêm các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền. Tuần:27 Tiết: 54 Bài NHẢY XA – TTTC I. MỤC TIÊU: Sau khi học song bài HS có khả năng về “ kiến thức, kĩ năng , thái độ” trong đó: 1. Kiến thức: TTTT: Tập các động tác bổ trợ bóng chuyền. Chuyền bóng cao tay. Nhảy xa: + Tập một số động tác bổ trợ đã học 6,7. Giới thiệu kỹ thuật chạy đà ( đo, điều chỉnh đà – chạy 3 – 5 bước vào ván giậm) 2. Kỹ năng: - Rèn tác phong nhanh nhẹn, thực hiện được kỹ thuật các ĐT bổ trợ 3. Thái độ: - Nghiêm túc tập luyện, tuân thủ mọi hướng dẫn của GV. 4. Năng lực: - Năng lưc giải quyết vấn đề, giao tiếp, thể chất, hợp tác. II, CHUẨN BỊ: 1, GV: KHDH, Bóng chuyền, hố nhảy. 2, HS: trang phục đúng qui định III, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : 1, Khởi động : ( 8’ ) Xoay các khớp của cơ thể - Tập các động tác bổ trợ - Bước nhỏ Nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Chạy đạp sau.
 3. 2 Hình thành kiến thức – luyện tập: ( 32’ ) Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung HĐ1: Nhảy xa: ( 17’ ) MT: + Tập đúng các động tác bổ trợ Tập các động tác bổ trợ GV: giới thiệu các động tác bỏ - Nhảy lò cò trợ - Nhảy bật cóc gọi 2 HS lên thực hiện các động - Chạy đạp sau tác, lớp nhận xét GV: điều chỉnh - Tại chỗ bật xa lại và chia nhóm ra tập nam, nữ riêng, mỗi nhóm tập 2 ĐT đổi lại. * Chạy đà 3 – 5 bước đặt chân vào ván Các nhóm trưởng điều khiển cho giậm nhóm tập GV quan sát sửa sai các tư thế. Kết thúc thời gian tập: HS tập đúng các động tác bổ trợ và cách điều chỉnh đà. HĐ 2: TTTC ( 15' ) MT: Thực hiện đúng KT bước di chuyển và kỹ thuật động tác GV: Tập mẫu 1-2 lần sau đó cho GV: giới thiệu ND tập: cả lớp tập đồng loạt. - Đi bước thường GV: Điều khiển và sửa sai - Đi bước chạy, trượt Kết thúc thời gian tập: HS tập - Chuyền bóng cao tay. cơ bản đúng chuyền bóng cao tay. 3, Vận dụng: HS tự tập cá nhân, nhóm ngay tại trường 4, Hướng dẫn về nhà: ( 5’) HS tập thêm các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền.
 4. 3, Vận dụng: HS tự tập cá nhân, nhóm ngay tại trường 4, Hướng dẫn về nhà: ( 5’) HS tập thêm các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền. Tuần:29 Tiết: 57 Bài NHẢY XA – TTTC I. MỤC TIÊU: Sau khi học song bài HS có khả năng về “ kiến thức, kĩ năng , thái độ” trong đó: 1. Kiến thức: TTTT: Tập các động tác bổ trợ bóng chuyền, chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện. Nhảy xa: + Tập một số động tác bổ trợ đã học 6,7. Đà 5 – 7 bước giậm nhảy bứơc bộ trên không. 2. Kỹ năng: - Rèn tác phong nhanh nhẹn, thực hiện được kỹ thuật các ĐT bổ trợ 3. Thái độ: - Nghiêm túc tập luyện, tuân thủ mọi hướng dẫn của GV. 4. Năng lực: - Năng lưc giải quyết vấn đề, giao tiếp, thể chất, hợp tác. II, CHUẨN BỊ: 1, GV: KHDH, Bóng chuyền, hố nhảy. 2, HS: trang phục đúng qui định III, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : 1, Khởi động : ( 10’ ) Xoay các khớp của cơ thể - Tập các động tác bổ trợ - Bước nhỏ Nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Chạy đạp sau. 2 Hình thành kiến thức – luyện tập: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung HĐ1: Nhảy xa: ( 15’ ) MT: + Tập đúng các động tác bổ trợ Tập các động tác bổ trợ GV: giới thiệu các động tác bỏ - Nhảy lò cò trợ, bước bộ trên không kết hợp - Nhảy bật cóc làm mẫu - Chạy đạp sau - Tại chỗ bật xa
 5. gọi 2 HS lên thực hiện các động * Nhảy bước bộ trên không tác, lớp nhận xét GV: điều chỉnh lại và chia nhóm ra tập nam, nữ riêng, mỗi nhóm tập 2 ĐT đổi lại. Kết thúc Các nhóm trưởng điều khiển cho thời gian nhóm tập GV quan sát sửa sai các tập: HS tập đúng các động tác bổ trợ. tư thế. HĐ 2: TTTC ( 15' ) MT: Thực hiện đúng KT. GV: Tập mẫu 1-2 lần các động tác GV: giới thiệu ND tập: kỹ thuật sau đó chia lớp ra tập chuyền bóng cao tay, phát đồng loạt. bóng thấp tay chính diện. GV: Điều khiển và sửa sai Kết thúc thời gian tập: HS tập co bản đúng 3, Vận dụng: HS tự tập cá nhân, nhóm ngay tại trường 4, Hướng dẫn về nhà: ( 5’) HS tập thêm các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền.
 6. Tuần:29 Tiết: 58 Bài NHẢY XA – TTTC I. MỤC TIÊU: Sau khi học song bài HS có khả năng về “ kiến thức, kĩ năng , thái độ” trong đó: 1. Kiến thức: TTTT: Tập các động tác bổ trợ bóng chuyền, chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện, đệm bóng. Nhảy xa: + Tập một số động tác bổ trợ. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa 2. Kỹ năng: - Rèn tác phong nhanh nhẹn, thực hiện được kỹ thuật các ĐT bổ trợ 3. Thái độ: - Nghiêm túc tập luyện, tuân thủ mọi hướng dẫn của GV. 4. Năng lực: - Năng lưc giải quyết vấn đề, giao tiếp, thể chất, hợp tác. II, CHUẨN BỊ: 1, GV: KHDH, Bóng chuyền, hố nhảy. 2, HS: trang phục đúng qui định III, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : 1, Khởi động : ( 10’ ) Xoay các khớp của cơ thể - Tập các động tác bổ trợ - Bước nhỏ Nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Chạy đạp sau. 2 Hình thành kiến thức – luyện tập: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung HĐ1: Nhảy xa: ( 15’ ) MT: + Tập đúng các động tác kỹ thuật Tập các động tác bổ trợ - Nhảy lò cò
 7. Gvcho HS coi tranh động tác - Nhảy bật cóc 4 giai đoạn kỹ thuật Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa GV: gọi 2 HS lên thực hiện các giai đoạn kỹ thuật, lớp nhận xét GV: điều chỉnh lại và chia nhóm ra tập nam, nữ riêng, mỗi nhóm tập 2 ĐT đổi lại. Các nhóm trưởng điều khiển Kết thúc thời gian tập: HS tập đúng các cho nhóm tập GV quan sát sửa động tác KT. sai các tư thế. HĐ 2: TTTC ( 15' ) MT: Thực hiện đúng các ĐT KT. GV: Cho lớp ôn tập lại các nội GV: giới thiệu ND tập: dung đã học. GV tập mẫu 1-2 chuyền bóng cao tay, phát lần các động tác kỹ thuật sau bóng thấp tay chính diện. đó chia lớp ra tập đồng loạt. GV: Điều khiển và sửa sai Kết thúc thời gian tập: HS tập cơ bản đúng Phát bóng thấp tay nghiêng mình Đệm bóng 3, Vận dụng: HS tự tập cá nhân, nhóm ngay tại trường 4, Hướng dẫn về nhà: ( 5’) HS tập thêm các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền.
 8. Tuần:30 Tiết: 59 Bài NHẢY XA – TTTC I. MỤC TIÊU: Sau khi học song bài HS có khả năng về “ kiến thức, kĩ năng , thái độ” trong đó: 1. Kiến thức: TTTT: Tập các động tác bổ trợ bóng chuyền, chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện, đệm bóng. Nhảy xa: + Tập một số động tác bổ trợ hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật 2. Kỹ năng: - Rèn tác phong nhanh nhẹn, thực hiện được kỹ thuật các ĐT bổ trợ 3. Thái độ: - Nghiêm túc tập luyện, tuân thủ mọi hướng dẫn của GV. 4. Năng lực: - Năng lưc giải quyết vấn đề, giao tiếp, thể chất, hợp tác. II, CHUẨN BỊ: 1, GV: KHDH, Bóng chuyền, hố nhảy. 2, HS: trang phục đúng qui định III, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : 1, Khởi động : ( 10’ ) Xoay các khớp của cơ thể - Tập các động tác bổ trợ - Bước nhỏ Nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Chạy đạp sau. 2 Hình thành kiến thức – luyện tập: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung HĐ1: Nhảy xa: ( 15’ ) MT: + Tập đúng các động tác bổ trợ Tập các động tác bổ trợ GV: giới thiệu các giai đoạn - Nhảy lò cò kỹ thuật gv thị phạm mẫu và - Nhảy bật cóc gọi 2 HS lên thực hiện các động tác, lớp nhận xét GV:
 9. điều chỉnh lại và chia nhóm ra tập nam, nữ riêng, mỗi nhóm tập 2 ĐT đổi lại. Các nhóm trưởng điều khiển cho nhóm tập GV quan sát sửa sai các tư thế. Kết thúc thời gian tập: HS tập đúng các động tác bổ trợ. HĐ 2: TTTC ( 15' ) MT: Thực hiện đúng KT. GV: Tập mẫu 1-2 lần các động GV: giới thiệu ND tập: tác kỹ thuật sau đó chia lớp ra chuyền bóng cao tay, phát tập đồng loạt. bóng thấp tay chính diện. GV: Điều khiển và sửa sai Kết thúc thời gian tập: HS tập co bản đúng Đệm bóng 3, Vận dụng: HS tự tập cá nhân, nhóm ngay tại trường 4, Hướng dẫn về nhà: ( 5’) HS tập thêm các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền.
 10. Tuần:30 Tiết: 60 Bài NHẢY XA – TTTC I. MỤC TIÊU: Sau khi học song bài HS có khả năng về “ kiến thức, kĩ năng , thái độ” trong đó: 1. Kiến thức: TTTT: Tập các động tác bổ trợ bóng chuyền, chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện, đệm bóng. Nhảy xa: + Tập một số động tác bổ trợ. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa 2. Kỹ năng: - Rèn tác phong nhanh nhẹn, thực hiện được kỹ thuật các ĐT bổ trợ 3. Thái độ: - Nghiêm túc tập luyện, tuân thủ mọi hướng dẫn của GV. 4. Năng lực: - Năng lưc giải quyết vấn đề, giao tiếp, thể chất, hợp tác. II, CHUẨN BỊ: 1, GV: KHDH, Bóng chuyền, hố nhảy. 2, HS: trang phục đúng qui định III, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : 1, Khởi động : ( 10’ ) Xoay các khớp của cơ thể - Tập các động tác bổ trợ - Bước nhỏ Nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Chạy đạp sau. 2 Hình thành kiến thức – luyện tập: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung HĐ1: Nhảy xa: ( 15’ ) MT: + Tập đúng các động tác kỹ thuật Tập các động tác bổ trợ GV: gọi 4 HS lên thực hiện - Nhảy lò cò các giai đoạn kỹ thuật kết - Nhảy bật cóc hợp kiểm tra bài cũ, lớp Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa
 11. nhận xét GV: điều chỉnh lại ghi điểm và chia nhóm ra tập nam, nữ riêng, mỗi nhóm tập 2 ĐT đổi lại. Các nhóm trưởng điều khiển cho nhóm tập GV quan sát sửa sai các tư thế. Kết thúc thời gian tập: HS tập đúng các động tác KT. HĐ 2: TTTC ( 15' ) MT: Thực hiện đúng động tác kỹ thuật. GV: giới thiệu ND tập: GV: Cho lớp ôn tập lại các chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính nội dung đã học. GV tập diện. mẫu 1-2 lần các động tác kỹ thuật sau đó chia lớp ra tập đồng loạt. GV: Điều khiển và sửa sai Kết thúc thời gian tập: HS tập cơ bản đúng Phát bóng thấp tay nghiêng mình Đệm bóng 3, Vận dụng: HS tự tập cá nhân, nhóm ngay tại trường 4, Hướng dẫn về nhà: ( 5’) HS tập thêm các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền.
 12. Tuần:31 Tiết: 61 Bài NHẢY XA – TTTC I. MỤC TIÊU: Sau khi học song bài HS có khả năng về “ kiến thức, kĩ năng , thái độ” trong đó: 1. Kiến thức: TTTT: Tập các động tác bổ trợ bóng chuyền, chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay nghiêng mình, đệm bóng. Nhảy xa: + Tập một số động tác bổ trợ, hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật 2. Kỹ năng: - Rèn tác phong nhanh nhẹn, thực hiện được kỹ thuật các ĐT bổ trợ 3. Thái độ: - Nghiêm túc tập luyện, tuân thủ mọi hướng dẫn của GV. 4. Năng lực: - Năng lưc giải quyết vấn đề, giao tiếp, thể chất, hợp tác. II, CHUẨN BỊ: 1, GV: KHDH, Bóng chuyền, hố nhảy. 2, HS: trang phục đúng qui định III, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : 1, Khởi động : ( 10’ ) Xoay các khớp của cơ thể - Tập các động tác bổ trợ - Bước nhỏ Nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Chạy đạp sau. 2 Hình thành kiến thức – luyện tập: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung HĐ1: Nhảy xa: ( 15’ ) MT: + Tập đúng các động tác bổ trợ Tập các động tác bổ trợ GV: giới thiệu các giai đoạn - Nhảy lò cò kỹ thuật gv thị phạm mẫu và - Nhảy bật cóc gọi 2 HS lên thực hiện các động tác, lớp nhận xét GV: điều chỉnh lại và chia nhóm ra tập nam, nữ riêng, mỗi nhóm tập 2 ĐT đổi lại.
 13. Các nhóm trưởng điều khiển cho nhóm tập GV quan sát sửa sai các tư thế. Kết thúc thời gian tập: HS tập đúng các động tác bổ trợ. HĐ 2: TTTC ( 15' ) MT: Thực hiện đúng KT. GV: Tập mẫu 1-2 lần các động GV: giới thiệu ND tập: tác kỹ thuật sau đó chia lớp ra chuyền bóng cao tay, phát tập đồng loạt. bóng thấp tay chính diện. GV: Điều khiển và sửa sai Kết thúc thời gian tập: HS tập co bản đúng Đệm bóng 3, Vận dụng: HS tự tập cá nhân, nhóm ngay tại trường 4, Hướng dẫn về nhà: ( 5’) HS tập thêm các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền.
 14. Tuần:31 Tiết: 62 Bài KIỂM TRA – TTTC I. MỤC TIÊU: Sau khi học song bài HS có khả năng về “ kiến thức, kĩ năng , thái độ” trong đó: 1. Kiến thức: TTTT: Kiểm tra kỹ thuật phát bóng 2. Kỹ năng: - Rèn tác phong nhanh nhẹn, thực hiện được kỹ thuật các ĐT bổ trợ 3. Thái độ: - Nghiêm túc tập luyện, tuân thủ mọi hướng dẫn của GV. 4. Năng lực: - Năng lưc giải quyết vấn đề, giao tiếp, thể chất, hợp tác. II, CHUẨN BỊ: 1, GV: KHDH, Bóng chuyền, hố nhảy. 2, HS: trang phục đúng qui định III, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : 1, Khởi động : ( 10’ ) Xoay các khớp của cơ thể - Tập các động tác bổ trợ - Bước nhỏ Nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Chạy đạp sau. 2 Hình thành kiến thức – luyện tập: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung HĐ 2: TTTC MT: Thực hiện đúng KT. GV: giới thiệu ND tập: Mỗi HS được thực hiện 1 lượt Phát bóng thấp tay chính diện. phát bóng 5 quả Cách cho điểm
 15. Đạt – Thực hiện đúng KT và phát tốt 4 quả trở lên Chưa đạt – Các trường hợp còn l 3, Vận dụng: HS tự tập cá nhân, nhóm ngay tại trường 4, Hướng dẫn về nhà: ( 5’) HS tập thêm các động tác bổ trợ nhảy xa. Tuần:32 Tiết: 63 Bài NHẢY XA – CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: Sau khi học song bài HS có khả năng về “ kiến thức, kĩ năng , thái độ” trong đó: 1. Kiến thức: Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Nhảy xa: + Tập một số động tác bổ trợ. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa 2. Kỹ năng: - Rèn tác phong nhanh nhẹn, thực hiện được kỹ thuật các ĐT bổ trợ 3. Thái độ: - Nghiêm túc tập luyện, tuân thủ mọi hướng dẫn của GV. 4. Năng lực: - Năng lưc giải quyết vấn đề, giao tiếp, thể chất, hợp tác. II, CHUẨN BỊ: 1, GV: KHDH, sân tập, bóng chuyền. 2, HS: trang phục đúng qui định III, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : 1, Khởi động : ( 5’ ) Xoay các khớp của cơ thể - Tập các động tác bổ trợ - Bước nhỏ Nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Chạy đạp sau. 2 Hình thành kiến thức – luyện tập: ( 35’ ) Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung HĐ1: Nhảy xa: ( 30’ ) MT: + Tập đúng các động tác kỹ thuật Tập các động tác bổ trợ GV: gọi 4 HS lên thực hiện - Nhảy lò cò các giai đoạn kỹ thuật kết - Nhảy bật cóc
 16. hợp kiểm tra bài cũ, lớp Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa nhận xét GV: điều chỉnh lại ghi điểm và chia nhóm ra tập nam, nữ riêng, mỗi nhóm tập 2 ĐT đổi lại. Các nhóm trưởng điều khiển cho nhóm tập GV quan sát sửa sai các tư thế. Kết thúc thời gian tập: HS tập đúng các động tác KT. HĐ 2: Chạy bền ( 5' ) MT: Thực hiện đúng kỹ thuật bước chạy Kết thúc thời gian tập: Chạy theo nhóm HS tập cơ bản đúng 3, Vận dụng: HS tự tập cá nhân, nhóm ngay tại trường 4, Hướng dẫn về nhà: ( 5’) HS tập thêm các động tác bổ trợ nhảy xa. Tuần:32 Tiết: 64 Bài NHẢY XA – TTTC I. MỤC TIÊU: Sau khi học song bài HS có khả năng về “ kiến thức, kĩ năng , thái độ” trong đó: 1. Kiến thức: TTTT: Tập các động tác bổ trợ bóng chuyền, chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện, đệm bóng. Nhảy xa: + Tập một số động tác bổ trợ. Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa 2. Kỹ năng: - Rèn tác phong nhanh nhẹn, thực hiện được kỹ thuật các ĐT bổ trợ 3. Thái độ: - Nghiêm túc tập luyện, tuân thủ mọi hướng dẫn của GV.
 17. 4. Năng lực: - Năng lưc giải quyết vấn đề, giao tiếp, thể chất, hợp tác. II, CHUẨN BỊ: 1, GV: KHDH, Bóng chuyền, hố nhảy. 2, HS: trang phục đúng qui định III, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : 1, Khởi động : ( 10’ ) Xoay các khớp của cơ thể - Tập các động tác bổ trợ - Bước nhỏ Nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Chạy đạp sau. 2 Hình thành kiến thức – luyện tập: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung HĐ1: Nhảy xa: ( 15’ ) MT: + Tập đúng các động tác kỹ thuật Tập các động tác bổ trợ GV: gọi 4 HS lên thực hiện - Nhảy lò cò các giai đoạn kỹ thuật kết - Nhảy bật cóc hợp kiểm tra bài cũ, lớp Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa nhận xét GV: điều chỉnh lại ghi điểm và chia nhóm ra tập nam, nữ riêng, mỗi nhóm tập 2 ĐT đổi lại. Các nhóm trưởng điều khiển cho nhóm tập GV quan sát sửa sai các tư thế. Kết thúc thời gian tập: HS tập đúng các động tác KT. HĐ 2: TTTC ( 15' ) MT: Thực hiện đúng động tác kỹ thuật. GV: giới thiệu ND tập: GV: Cho lớp ôn tập lại các chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính nội dung đã học. GV tập diện. mẫu 1-2 lần các động tác kỹ thuật sau đó chia lớp ra tập đồng loạt. GV: Điều khiển và sửa sai Kết thúc thời gian tập: HS tập cơ bản đúng Phát bóng thấp tay nghiêng mình
 18. Đệm bóng 3, Vận dụng: HS tự tập cá nhân, nhóm ngay tại trường 4, Hướng dẫn về nhà: ( 5’) HS tập thêm các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền. Tuần:33 Tiết: 65 Bài NHẢY XA – TTTC I. MỤC TIÊU: Sau khi học song bài HS có khả năng về “ kiến thức, kĩ năng , thái độ” trong đó: 1. Kiến thức: TTTT: Tập các động tác bổ trợ bóng chuyền, chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay nghiêng mình, đệm bóng. Nhảy xa: + Tập một số động tác bổ trợ, hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật 2. Kỹ năng: - Rèn tác phong nhanh nhẹn, thực hiện được kỹ thuật các ĐT bổ trợ 3. Thái độ: - Nghiêm túc tập luyện, tuân thủ mọi hướng dẫn của GV. 4. Năng lực: - Năng lưc giải quyết vấn đề, giao tiếp, thể chất, hợp tác. II, CHUẨN BỊ: 1, GV: KHDH, Bóng chuyền, hố nhảy.
 19. 2, HS: trang phục đúng qui định III, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : 1, Khởi động : ( 10’ ) Xoay các khớp của cơ thể - Tập các động tác bổ trợ - Bước nhỏ Nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Chạy đạp sau. 2 Hình thành kiến thức – luyện tập: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung HĐ1: Nhảy xa: ( 15’ ) MT: + Tập đúng các động tác bổ trợ Tập các động tác bổ trợ GV: giới thiệu các giai đoạn - Nhảy lò cò kỹ thuật gv thị phạm mẫu và - Nhảy bật cóc gọi 2 HS lên thực hiện các động tác, lớp nhận xét GV: điều chỉnh lại và chia nhóm ra tập nam, nữ riêng, mỗi nhóm tập 2 ĐT đổi lại. Các nhóm trưởng điều khiển cho nhóm tập GV quan sát sửa sai các tư thế. Kết thúc thời gian tập: HS tập đúng các động tác bổ trợ. HĐ 2: TTTC ( 15' ) MT: Thực hiện đúng KT. GV: Tập mẫu 1-2 lần các động GV: giới thiệu ND tập: tác kỹ thuật sau đó chia lớp ra chuyền bóng cao tay, phát tập đồng loạt. bóng thấp tay chính diện. GV: Điều khiển và sửa sai Kết thúc thời gian tập: HS tập co bản đúng
 20. Đệm bóng 3, Vận dụng: HS tự tập cá nhân, nhóm ngay tại trường 4, Hướng dẫn về nhà: ( 5’) HS tập thêm các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền. Tuần:33 Tiết: 66 Bài NHẢY XA – TTTC I. MỤC TIÊU: Sau khi học song bài HS có khả năng về “ kiến thức, kĩ năng , thái độ” trong đó: 1. Kiến thức: TTTT: Tập các động tác bổ trợ bóng chuyền, chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay nghiêng mình, đệm bóng. Nhảy xa: + Tập một số động tác bổ trợ, hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật 2. Kỹ năng: - Rèn tác phong nhanh nhẹn, thực hiện được kỹ thuật các ĐT bổ trợ 3. Thái độ: - Nghiêm túc tập luyện, tuân thủ mọi hướng dẫn của GV. 4. Năng lực: - Năng lưc giải quyết vấn đề, giao tiếp, thể chất, hợp tác. II, CHUẨN BỊ: 1, GV: KHDH, Bóng chuyền, hố nhảy. 2, HS: trang phục đúng qui định III, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : 1, Khởi động : ( 10’ ) Xoay các khớp của cơ thể - Tập các động tác bổ trợ - Bước nhỏ Nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Chạy đạp sau. 2 Hình thành kiến thức – luyện tập: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung HĐ1: Nhảy xa: ( 15’ ) MT: + Tập đúng các động tác bổ trợ Tập các động tác bổ trợ
 21. GV: giới thiệu các giai đoạn - Nhảy lò cò kỹ thuật gv thị phạm mẫu và - Nhảy bật cóc gọi 2 HS lên thực hiện các động tác, lớp nhận xét GV: điều chỉnh lại và chia nhóm ra tập nam, nữ riêng, mỗi nhóm tập 2 ĐT đổi lại. Các nhóm trưởng điều khiển cho nhóm tập GV quan sát sửa sai các tư thế. Kết thúc thời gian tập: HS tập đúng các động tác bổ trợ. HĐ 2: TTTC ( 15' ) MT: Thực hiện đúng KT. GV: Tập mẫu 1-2 lần các động GV: giới thiệu ND tập: tác kỹ thuật sau đó chia lớp ra chuyền bóng cao tay, phát tập đồng loạt. bóng thấp tay chính diện. GV: Điều khiển và sửa sai Kết thúc thời gian tập: HS tập co bản đúng Đệm bóng 3, Vận dụng: HS tự tập cá nhân, nhóm ngay tại trường 4, Hướng dẫn về nhà: ( 5’) HS tập thêm các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền.