Bài giảng Đạo đức Lớp 3 - Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (Tiết 2) - Nguyễn Hoàng Đa

• Nguồn nước cần được giữ gìn và bảo vệ cho cuộc sống
hôm nay và mai sau
• Nước thải của nhà máy, bệnh viện cần được xử lý.
• Gây ô nhiễm nguồn nước là phá hoại môi trường.
• Sử dụng nước ô nhiễm có hại cho sức khỏe.
• Nước sạch không bao giờ cạn
• Nước giếng khơi, giếng khoan không phải trả tiền nên
không cần tiết kiệm.

pdf 13 trang BaiGiang.com.vn 03/04/2023 620
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 3 - Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (Tiết 2) - Nguyễn Hoàng Đa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_dao_duc_lop_3_bai_13_tiet_kiem_va_bao_ve_nguon_nuo.pdf

Nội dung text: Bài giảng Đạo đức Lớp 3 - Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (Tiết 2) - Nguyễn Hoàng Đa

 1. Thứ Năm ngày 11 tháng 4 năm 2019 Đạo đức Bài 13 : Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (T 2) Lớp 3 Người dạy: Nguyễn Hoàng Đa
 2. Bài cũ Nước được sử dụng để làm gì? Dùng để uống,để tưới,để phục vụ cho sinh hoạt của cuộc sống con người
 3. Hoạt động 1: Lý do cần phải tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
 4. Bài tập 4 : Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến nào sau đây? Đồng ý • Nguồn nước cần được giữ gìn và bảo vệ cho cuộc sống hôm nay và mai sau. Không đồng ý •Nước sạch không bao giờ cạn Đồng ý • Nước thải của nhà máy, bệnh viện cần được xử lý. Không đồng ý • Nước giếng khơi, giếng khoan không phải trả tiền nên không cần tiết kiệm. Đồng ý • Gây ô nhiễm nguồn nước là phá hoại môi trường. Đồng ý • Sử dụng nước ô nhiễm có hại cho sức khỏe.
 5. Đồng ý • Nguồn nước cần được giữ gìn và bảo vệ cho cuộc sống hôm nay và mai sau • Nước thải của nhà máy, bệnh viện cần được xử lý. • Gây ô nhiễm nguồn nước là phá hoại môi trường. • Sử dụng nước ô nhiễm có hại cho sức khỏe. Không đồng ý • Nước sạch không bao giờ cạn • Nước giếng khơi, giếng khoan không phải trả tiền nên không cần tiết kiệm.
 6. Hoạt động 2: Việc làm tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
 7. Bài tập 5 : Em hãy viết những việc làm phù hợp với mỗi cột dưới đây:
 8. Hoạt động nhóm 4 Nhóm 1,2: Tìm những việc làm tiết kiệm nước Nhóm 3,4: Tìm những việc làm gây lãng phí nước Nhóm 5,6: Tìm những việc làm bảo vệ nguồn nước Nhóm 7,8: Tìm những việc làm gây ô nhiễm nguồn nước
 9. Bài tập 5 : Em hãy viết những việc làm phù hợp với mỗi cột dưới đây:
 10. Liên hệ bản thân: Em đã làm gì để sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước?
 11. GHI NHỚ Nước là tài nguyên quý và chỉ có hạn. Vì vậy, chúng ta cần phải sử dụng hợp lí, tiết kiệm và bảo vệ để nước không bị ô nhiễm.