Bài giảng Đạo đức Lớp 3 - Bài: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 1) - Nguyễn Hoàng Đa

Chăm sóc cây trồng, vật nuôi mang lại niềm vui
cho người chăm sóc vì được tham gia làm những công
việc có ích và phù hợp với khả năng. 
Chúng ta có thể chăm sóc cây trồng vật nuôi
bằng những cách nào? 
pdf 27 trang BaiGiang.com.vn 03/04/2023 740
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 3 - Bài: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 1) - Nguyễn Hoàng Đa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_dao_duc_lop_3_bai_cham_soc_cay_trong_vat_nuoi_tiet.pdf

Nội dung text: Bài giảng Đạo đức Lớp 3 - Bài: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 1) - Nguyễn Hoàng Đa

 1. Gi¸o viªn : Nguyễn Hoàng Đa
 2. Kiểm tra bài cũ Hãy đánh giá ý kiến dưới đây: - Nước thải của nhà máy, bệnh viện cần được xử lí. a. Đúng b. Sai - Nước giếng khơi, giếng khoan không phải trả tiền nên không cần tiết kiệm. a. Đúng b. Sai - Gây ô nhiễm nguồn nước là phá hoại môi trường. a. Đúng b. Sai
 3. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1)
 4. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1)
 5. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1)
 6. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1) Các loại cây trồng, vật nuôi có lợi ích gì đối với con người?
 7. Đạo đức : Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1) Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 1. Trong tranh các bạn đang làm gì ? 2.Việc làm đó có tác dụng gì ?
 8. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1) 1.Các bạn trong mỗi tranh dưới đây đang làm gì? 2.Việc làm đó có tác dụng gì? TRANH 1 TRANH 2 TRANH 3 TRANH 4
 9. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1) Thảo luận nhóm Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 1. Trong tranh các bạn đang làm gì ? 2.Việc làm đó có tác dụng gì ?
 10. Cho gà ăn
 11. Làm vệ sinh cho lợn
 12. Tưới rau
 13. Các bạn đang cùng với ông trồng cây
 14. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1) Chăm sóc cây trồng, vật nuôi mang lại điều gì? Chăm sóc cây trồng, vật nuôi mang lại niềm vui cho người chăm sóc vì được tham gia làm những công việc có ích và phù hợp với khả năng.
 15. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1) Chúng ta có thể chăm sóc cây trồng vật nuôi bằng những cách nào?
 16. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1)
 17. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1) Chúng ta có thể chăm sóc cây trồng bằng cách tưới nước, bón phân,bắt sâu, tỉa lá già, không chặt cây, bẻ cành, dẫm đạp lên cây Chăm sóc vật nuôi bằng cách cho con vật ăn thức ăn tốt, sạch; làm vệ sinh chỗ ở của vật nuôi, tiêm thuốc phòng bệnh Được chăm sóc chu đáo cây trồng sẽ phát triển nhanh, các con vật sẽ khỏe mạnh và lớn. Ngược lại cây sẽ khô héo, dễ chết; vật nuôi gầy gò, dễ bị bệnh tật.
 18. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1) Kể tên vật nuôi mà gia đình em nuôi. Em đã chăm sóc con vật đó như thế nào? Kể tên cây trồng mà em yêu thích. Em đã chăm sóc cây trồng đó như thế nào?
 19. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1) Em sẽ xử lí thế nào trong các tình huống sau: Tình huống 1: Chính rủ Hải đi học tắt qua thảm cỏ ở công viên cho gần. Nếu là Hải, em sẽ làm gì? TìnhTình huốnghuống 2:2: NgaNga đangđang chơichơi vuivui thìthì mẹmẹ nhắcnhắc vềvề chocho lợnlợn ăn.ăn. NếuNếu làlà Nga,Nga, emem sẽsẽ làmlàm gì?gì? Tình huống 3: Lớp 3A được phân công tưới cây trước cửa lớp.Sau khi tưới xong, Tuấn Anh định tưới cả các cây lớp bên cạnh, nhưng Hùng cản: “Có phải cây lớp mình đâu mà cậu tưới”. Nếu là Tuấn Anh, em sẽ làm gì?
 20. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1) Thảo luận nhóm Xử lí tình huống
 21. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1) Xử lí tình huống Tình huống 1: Chính rủ Hải đi học tắt qua thảm cỏ ở công viên cho gần. Nếu là Hải, em sẽ làm gì? TìnhTình huốnghuống 2:2: NgaNga đangđang chơichơi vuivui thìthì mẹmẹ nhắcnhắc vềvề chocho mèomèo ăn.ăn. NếuNếu làlà Nga,Nga, emem sẽsẽ làmlàm gì?gì? Tình huống 3: Lớp 3A được phân công tưới cây trước cửa lớp.Sau khi tưới xong, Tuấn Anh định tưới cả các cây lớp bên cạnh, nhưng Hùng cản: “Có phải cây lớp mình đâu mà cậu tưới”. Nếu là Tuấn Anh, em sẽ làm gì?
 22. Xử lí tình huống Tình huống 1: Chính rủ Hải đi học tắt qua thảm cỏ ở công viên cho gần. Nếu là Hải, em sẽ làm gì?
 23. Xử lí tình huống Tình huống 2: Nga đang chơi vui thì mẹ nhắc vào cho mèo ăn. Nếu là Nga, em sẽ làm gì?
 24. Xử lí tình huống Tình huống 3: Lớp 3A được phân công tưới cây trước cửa lớp.Sau khi tưới xong, Tuấn Anh định tưới cả các cây lớp bên cạnh, nhưng Hùng cản:“Có phải cây lớp mình đâu mà cậu tưới.” Nếu là Tuấn Anh, em sẽ làm gì?
 25. Đạo đức: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( Tiết 1) Cây trồng vật nuôi mang lại điều gì? Mọi người cần làm gì với cây trồng, vật nuôi? GHI NHỚ CâyCây trồng,trồng, vậtvật nuôinuôi mangmang lạilại lợilợi íchích vàvà niềmniềm vuivui chocho concon người.người. MọiMọi ngườingười cầncần thamtham giagia chămchăm sóc,sóc, bảobảo vệvệ câycây trồng,trồng, vậtvật nuôi.nuôi.
 26. Dặn dò 1.Tìm hiểu các hoạt động chăm sóc, bảo vệ cây trồng vật nuôi ở trường và ở nhà. 2. Sưu tầm các bài thơ, truyện, bài hát về chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi. 3. Tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.