Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 29: Tiết kiệm nước - Năm học 2019-2020 - Trường TH 2 xã Đất Mũi

Chỉ ra những việc nên làm và không nên làm để tiết kiệm nước.

•QUAN SÁT TRANH VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

•- Hãy mô tả những gì em thấy trong hình vẽ?

•- Theo em những việc làm đó nên hay không nên làm?

• Vì sao?

ppt 47 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 1800
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 29: Tiết kiệm nước - Năm học 2019-2020 - Trường TH 2 xã Đất Mũi", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_29_tiet_kiem_nuoc_nam_hoc_2019.ppt

Nội dung text: Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 29: Tiết kiệm nước - Năm học 2019-2020 - Trường TH 2 xã Đất Mũi

 1. Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Môn: Khoa học Kiểm tra bài cũ
 2. ĐÚNG / SAI
 3. 1. Vứt các loại rác xuống kênh, sông để bảo vệ môi trường. ĐÚNG SAI
 4. 2. Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước: giếng nước, hồ nước, đường ống dẫn nước. ĐÚNG SAI
 5. 3. Cải tạo và bảo vệ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung. ĐÚNG SAI
 6. 4. Xây nhà tiêu trên ao nuôi cá. ĐÚNG SAI
 7. Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Môn: Khoa học Bài 29: Tiết kiệm nước SGK / 60
 8. Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Môn: Khoa học Bài 29: Tiết kiệm nước Chỉ ra những việc nên làm và không nên làm để tiết kiệm nước.
 9. QUAN SÁT TRANH VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI • - Hãy mô tả những gì em thấy trong hình vẽ? • - Theo em những việc làm đó nên hay không nên làm? Vì sao? THẢO LUẬN NHÓM 2 1 2 3 4 5 6
 10. Nên làm 1 Khóa van vòi nước khi nước đã chảy đầy chậu.
 11. Không nên làm 2 Vòi nước mở nước chảy tràn ra ngoài chậu.
 12. Nên làm 3 Em bé đang mời chú công nhân đến vì ống nước bị vỡ.
 13. Bạn nhỏ vừa đánh răng vừa xả nước. 4 Không nên làm
 14. Bạn nhỏ múc nước vào ca để đánh răng. 5 Nên làm
 15. Bạn nhỏ đang dùng vòi nước tưới lên ngọn cây để nước chảy tràn ra xung quanh. 6 Không nên làm
 16. 1 22 3 6 4 5 Nªn lµm Kh«ng nªn lµm
 17. Nªn lµm Kh«ng nªn lµm 1 2 22 2 3 4 5 4 6
 18. Kết luận ĐểNướctránh gâysạchlãngkhôngphí nước chúngphảitatựcần làmnhiêngì và khôngmà có, nênchúnglàm gìta?. nên làm theo những việc làm đúng và phê phán những việc làm sai để tránh gây lãng phí nước. NGƯỜI THIẾT KẾ: PHAN TRỌNG KHÁNH
 19. Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Môn: Khoa học Bài 29: Tiết kiệm nước 1. Em có nhận xét gì về hình vẽ b trong 2 hình? 2. Bạn nam ở hình 7a nên làm gì? Vì sao?
 20. Bạn trai ngồi đợi mà không có nước. 7b
 21. 8b Bạn gái chờ nước chảy đầy xô đợi xách về.
 22. 7b 8b Bạn trai ngồi đợi mà Bạn gái chờ nước chảy không có nước. đầy xô đợi xách về.
 23. 7a 7b BạnVì saotrai bạnngồi traiđợi ngồimà đợikhông mà khôngcó nước có vì bạnnước?ở nhà bên xả vòi nước to hết mức.
 24. 8a 8b BạnVì saogáibạnchờ gáinướcchờchảynướcđầychảyxô đợiđầyxáchxô vềđợivìxáchbạn traivề? nhà bên vặn vòi vừa phải.
 25. 7a BạnBạnnam namở ởhình hình7 a7anên nênlàm tiếtgì? kiệmVì sao? nước.
 26. Tiết kiệm nước
 27. Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Môn: Khoa học Bài 29: Tiết kiệm nước KẾT LUẬN: - Phải tốn nhiều công sức, tiền của mới có nước sạch để dùng. Vì vậy, không được lãng phí nước. - Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và cũng là để có nước cho nhiều người khác được dùng.
 28. Bể chứa nước sạch Nhà máy cấp nước trong các nhà máy nước Lắp đặt hệ thống dẫn nước sạch
 29. Nước sạch khan hiếm
 30. Thiếu nước sinh hoạt ở các nước Châu Phi
 31. Tình trạng thiếu nước của một số nước trên thế giới.
 32. LIÊN HỆ THỰC TẾ Em đã làm gì để tiết kiệm nước ở nhà? Em đã làm gì để tiết kiệm nước ở trường?
 33. Vẽ hoặc sưu tầm tranh coå ñoäng tuyeân truyeàn tieát kieäm nöôùc. 9
 34. Trò chơi
 35. 1. Để tiết kiệm nước chúng ta cần phải: A.Khóa vòi nước không để nước chảy trànlan. B. Nguồn nước là vô tận cứ dùng thoải mái. C.Có thể xịt nước tưới cây tự do.
 36. 2. Nước sạch luôn sẵn có trong thiên nhiên. Đúng hay sai ? Sai
 37. 3. Chúng ta phải tiết kiệm nước vì: A. Phải tốn nhiều công sức, tiền của mới có nước sạch để dùng. B.Tiết kiệm nước để mọi người có nước dùng. C. Cả 2 ý trên NGƯỜI THIẾT KẾ: PHAN TRỌNG KHÁNH
 38. 4.Tiết kiệm nước là một cách bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Đúng hay sai?
 39. Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Môn: Khoa học Bài 29: Tiết kiệm nước Vì sao chuùng ta caàn tieát kieäm nöôùc? GHI NHỚ Phải tốn nhiều công sức, tiền của mới có nước sạch để dùng. Vì vậy, không được lãng phí nước. Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và cũng là để có nước cho nhiều người khác được dùng.
 40. DÆn dß - Thực hành tiết kiệm nước và tuyên truyền mọi người cùng có ý thức tiết kiệm nước. - Về nhà vẽ và sưu tầm thêm tranh cổ động và tuyên truyền tiết kiệm nước. - Chuẩn bị bài sau: “Làm thế nào để biết có không khí?”