Bài giảng Tin học Lớp 7 - Bài 5: Thao tác với bảng tính - Nguyễn Văn Pha

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng

Khi em mở một trang tính mới, trang tính trống xuất hiện với các  cột có độ rộngcác hàng có độ cao như thế nào ?

Sau khi nhập dữ liệu vào sẽ có hiện tượng gì xảy ra ?

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng

Khi em mở một trang tính mới,trang tính trống xuất hiện với các  cột có độ rộngcác hàng có độ cao như thế nào ?

? Sau khi nhập dữ liệu vào sẽ có hiện tượng gì xảy ra ?

? Tại ô B1 dữ liệu sẽ có hiện tượng gì nếu ta nhập dữ liệu mới vào?

ppt 29 trang BaiGiang.com.vn 30/03/2023 1340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 7 - Bài 5: Thao tác với bảng tính - Nguyễn Văn Pha", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_lop_7_bai_5_thao_tac_voi_bang_tinh_nguyen.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 7 - Bài 5: Thao tác với bảng tính - Nguyễn Văn Pha

 1. TRƯỜNG THCS QUÁCH VĂN PHẨM Giaùo vieân: Nguyễn Văn Pha
 2. NHẮC LẠI KIẾN THỨC CŨ Câu 1: Cho biết ý nghĩa của các hàm sau: SUM : Tính tổng AVERAGE : Tính trung bình cộng MIN : Xác định giá trị nhỏ nhất MAX : Xác định giá trị lớn nhất
 3. NHẮC LẠI KIẾN THỨC CŨ Câu 2: Nêu cách nhập hàm vào ô tính? Bước 1 : Chọn ô cần nhập Bước 2 : Gõ dấu = Bước 3 : Nhập hàm theo đúng cú pháp Bước 4 : Nhấn Enter
 4. BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH NỘI DUNG BÀI 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu 4. Sao chép công thức
 5. BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng Khi em mở một trang tính mới, trang tính trống xuất Các hiện với các cột có độ hàng rộng và các hàng có độ có độ cao như thế nào ? cao bằng Sau khi nhập dữ liệu vào sẽ nhau có hiện tượng gì xảy ra ? Các cột có độ rộng bằng nhau
 6. BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1 2 3 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng Khi em mở một trang tính mới,trang tính trống xuất hiện với các cột có độ rộng và các hàng có độ cao như thế nào ? ? Sau khi nhập dữ liệu vào sẽ có hiện tượng gì xảy ra ? 1. Dãy ký tự quá dài nên hiển thị tràn ? Tại ô B1 dữ liệu sẽ có hiện sang ô bên phải. tượng gì nếu ta nhập dữ liệu 2. Các cột quá rộng. mới vào? 3. Dữ liệu số quá dài sẽ xuất hiện các ký hiệu #.
 7. BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1 2 3 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng Năm học:2011-2012 Khi em mở một trang tính mới,trang tính trống xuất hiện với các cột có độ rộng và các hàng có độ cao như thế nào ? ? Sau khi nhập dữ liệu vào sẽ có hiện tượng gì xảy ra ? ? Tại ô B1 dữ liệu sẽ có hiện tượng gì nếu ta nhập dữ liệu - Dữ liệu tại ô B1 sẽ che lấp phần mới vào? văn bản quá dài ở ô A1.
 8. BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng Do vậy, để hiển thị hết nội dung các ô, ta thường tăng độ rộng của các cột hoặc để trình bày hợp lí cần giảm độ rộng cột
 9. BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng a/ Điều chỉnh độ rộng cột : 1. Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách bên phải của cột cần mở rộng; 2. Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng cột. Để điều chỉnh độ rộng của cột, em làm như thế nào ?
 10. BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng : b/ Thay đổi độ cao của các hàng: 1. Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách bên dưới của hàng cần mở rộng; 2. Kéo thả xuống dưới để mở rộng hay lên trên để thu hẹp độ cao hàng. Để thay đổi độ cao của hàng, em làm như thế nào ?
 11. BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng : Lưu ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.
 12. BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng a. Chèn thêm cột hoặc hàng Quan sát hình a) b) - Hai trang tính chứa dữ liệu giống nhau. Hai trang tính này có gì giống và khác nhau? - Trật tự các cột là khác nhau.
 13. BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng a. Chèn thêm cột hoặc hàng Quan sát hình a) b) Hai trang tính sau về nội dung có đặc điểm gì khác nhau ?
 14. BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng a. Chèn thêm cột hoặc hàng a) b) Chúng ta phải chèn thêm cột Nữ và hàng lớp 7C Có cách nào để trang tính ở hình b) giống trang tính ở hình a) mà ta không phải xoá đi làm lại?
 15. 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng a. Chèn thêm cột hoặc hàng * Chèn thêm cột : 1. Nháy chọn một cột. 2. Mở bảng chọn Insert và chọn Columns. Một cột trống sẽ được chèn vào bên trái cột được chọn.
 16. 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng a. Chèn thêm cột hoặc hàng * Chèn thêm hàng: 1. Nháy chọn một hàng. 2. Mở bảng chọn Insert và chọn Rows. Một hàng trống sẽ được chèn vào bên trên hàng được chọn.
 17. BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Lưu ý Nếu chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, số cột hoặc số hàng mới được chèn thêm sẽ đúng bằng số cột hay số hàng em đã chọn.
 18. 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng b. Xoá cột hoặc hàng * Xoá cột: 1. Nháy chọn cột cần xóa. 2. Chọn Edit→ Delete. Khi xoá cột các cột bên phải được đẩy sang trái.
 19. 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng b. Xoá cột hoặc hàng * Xoá hàng: 1. Nháy chọn hàng cần xóa. 2. Chọn Edit→ Delete. Khi xoá hàng các hàng bên dưới được đẩy lên trên.
 20. BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Lưu ý Nếu chỉ nhấn phím Delete thì dữ liệu trong các ô trên cột hoặc hàng đó bị xóa, còn bản thân cột hoặc hàng thì không.
 21. CỦNG CỐ Câu 1: Sử dụng lệnh nào sau đây để chèn thêm một cột A Insert/Columns B Insert/Cells C Insert/Rows D Insert/Worksheets 23
 22. CỦNG CỐ Câu 2: Sử dụng lệnh nào sau đây để xóa một cột A Insert/Cells B Edit/Delete C Delete/Rows D Delete/Columns 24
 23. CỦNG CỐ Câu 3: Cột mới được chèn vào xuất hiện ở vị trí .cột được chọn: A Bên dưới D Bên trên C Bên phải B Bên trái 25
 24. CỦNG CỐ Câu 4: Muốn xóa một hoặc nhiều cột em thực hiện: a. Chọn một hoặc nhiều cột, nhấn phím delete b. Chọn một hoặc nhiều cột, nhấn phím enter cc. Chọn một hoặc nhiều cột, vào edit, chọn delete d. Câu a và b đúng
 25. CỦNG CỐ Câu 5: Điền cụm từ thích hợp vào ô trống ( ) Edit Delete cột hoặc hàng cần xóa bên phải bên trái phía dưới lên trên Muốn xóa cột hoặc hàng em chọn rồi sử dụng lệnh . chọn tiếp Khi xóa hàng hay xóa cột, các cột được đẩy sang , các hàng được đẩy
 26. DẶN DÒ - Học bài; - Nắm vững và thực hành các thao tác : + Thay đổi độ rộng của cột, độ cao của hàng + Chèn thêm, xóa cột hoặc hàng - Đọc trước phần còn lại của bài mục 3, 4
 27. ¢M THANH ¢M THANH