Bài giảng Tin học Lớp 7 - Tiết 40: Bài thực hành 7 - In danh sách lớp em (Tiếp) - Trần Đức Cường

Câu hỏi 1:

  Để thay đổi kiểu chữ thành kiểu chữ đậm trong Excel, em nháy chuột vào nút lệnh nào dưới đây?

Câu hỏi 2: Em hãy nêu tác dụng của các nút lệnh dưới đây:

Căn thẳng lề trái ô tính

Căn giữa ô tính

Căn thẳng lề phải ô tính

ppt 15 trang BaiGiang.com.vn 30/03/2023 840
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 7 - Tiết 40: Bài thực hành 7 - In danh sách lớp em (Tiếp) - Trần Đức Cường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_lop_7_tiet_40_bai_thuc_hanh_7_in_danh_sach.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 7 - Tiết 40: Bài thực hành 7 - In danh sách lớp em (Tiếp) - Trần Đức Cường

 1. Câu hỏi 1: Để thay đổi kiểu chữ thành kiểu chữ đậm trong Excel, em nháy chuột vào nút lệnh nào dưới đây? 13 2 3
 2. Câu hỏi 2: Em hãy nêu tác dụng của các nút lệnh dưới đây: 13 Căn thẳng lề trái ô tính 2 Căn giữa ô tính 3 Căn thẳng lề phải ô tính
 3. Câu hỏi 3: Để thay đổi cỡ chữ em nháy chuột vào mũi tên ở ô nào dưới đây? 13 2 3
 4. Câu hỏi 4. Để tăng hoặc giảm chữ số thập phân, em nháy chuột vào nút lệnh nào dưới đây? hoặc hoặc 13 3 hoặc 2
 5. Câu hỏi 6. Nút lệnh nào có tác dụng tô màu nền cho ô tính? 3 13 23
 6. Câu hỏi 7. Để gộp các ô và căn chỉnh nội dung vào chính giữa các ô gộp đó, em sử dụng nút lệnh nào? 13 2 3
 7. Bài tập 3. Định dạng và trình bày trang tính Mở bảng tính “So theo doi the luc” của bài thực hành 5, hãy thực hiện các thao tác định dạng, căn chỉnh theo các yêu cầu dưới đây:
 8. • Yêu cầu về định dạng – Hàng 1: gộp các cột A, B, C, D, E, F, G và căn chỉnh chữ “Danh sách lớp em” ra giữa. – Hàng 3: căn giữa, kiểu chữ đậm, cỡ chữ to hơn. – Dữ liệu trong các cột Stt, chiều cao, cân nặng được căn giữa, các cột Họ và tên, Điện thoại căn trái. – Dữ liệu trong cột Chiều cao được dịnh dạng với 2 chữ số thập phân. – Các hàng được tô màu nền phân biệt, dễ tra cứu.
 9. • Yêu cầu về in ấn: – Điều chỉnh dấu ngắt trang sao cho hiển thị được các cột trên cùng 1 trang (nếu cần thiết). – Thiết đặt hướng trang in là nằm ngang. – Căn chỉnh lề sao cho bảng tính được in ở chính giữa giấy. – Lưu lại trang in sau khi đã định dạng, căn chỉnh. – Có thể in ra nếu điều kiện cho phép.
 10. - Xem lại các bài tập - Đọc trước bài 8: đã thực hành trên lớp Sắp xếp và lọc dữ và thực hành trên máy liệu tính ở nhà (nếu có)
 11. Chân thành cảm ơn thầy cô và các em học sinh lớp 7D1