Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Héc-ta - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Thị Ngoc Quý

Bài 2: Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200 ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét-vuông.

                      Bài giải:

       Số đo diện tích khu rừng Cúc Phương là:

                22 200 ha = 222 km2

                          Đáp số:   222 km2

ppt 19 trang Hạnh Đào 13/12/2023 380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Héc-ta - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Thị Ngoc Quý", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_5_bai_hec_ta_nam_hoc_2013_2014_nguyen_thi.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Héc-ta - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Thị Ngoc Quý

 1. Ý THẦY QU CÔ G V N Ề Ừ D M Ự O Môn Toán G À I Ờ H Lớp 5/1 C Người thực hiện:Nguyễn Thị Ngoc Quý
 2. Kiểm tra bài cũ: 1. Nêu tên các đơn vị đo diện tích đã học lần lượt từ lớn đến bé? 2.Hai đơn vị đo diện tích liền kề gấp (hoặc kém) nhau bao nhiêu lần? 3. Điền nhanh số vào chỗ chấm: 2 km2 = 200 hm2 3 hm2 = 30. 000 m2
 3. héc-ta Cánh đồng lúa
 4. Héc-ta Héc-ta là đơn vị dùng để đo những diện tích lớn như: Một cánh rừng
 5. Một vườn chè
 6. Cánh đồng lúa; ngô
 7. Một vườn cây ăn trái
 8. Đơn vị đo diện tích (héc–ta) Héc-ta viết tắt là : ha Bảng đơn vị đo diện tích km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2 Héc-ta hay còn gọi là héc-tô-mét vuông. 1hm2 = 1 ha Ví dụ: 3 hm2 = 3 ha
 9. Ở bảng đơn vị đo diện tích mỗi đơn vị liền nhau hơn kém nhau 100 .lần. 1 hm2 = 10 000.m2 Nên 1ha = 10 000 m2
 10. 1. Đơn vị đo diện tích héc - ta: Héc - ta viết tắt là ha 1 ha = 1 hm2 1 ha = 10 000 m2 2. Luyện tập: Bài 1: Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm: 1 2 a, 4 ha = 40 000 m2 ha = 5 000 m 2 2 1 20 ha = 200 000 m ha = 100 m2 100 b, 60 000 m2 = 6 ha 800 000 m2 = 80 ha
 11. 1. Đơn vị đo diện tích héc - ta: Héc - ta viết tắt là ha 1 ha = 1 hm2 1 ha = 10 000 m2 2. Luyện tập: Bài 1: Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm: 1 a, 4 ha = 40 000 m2 ha = 5 000 m2 b, 60 000 m2 = 6 ha 2 1 2 800 000 m2 = 80 ha 20 ha = 200 000 m2 ha = 100 m 100 Bài 2: Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200 ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô- mét-vuông.
 12. Thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2013 Toán: Héc - ta 1. Đơn vị đo diện tích héc - ta: Héc - ta viết tắt là ha 1 ha = 1 hm2 1 ha = 10 000 m2 2. Luyện tập: Bài 1: Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm: 1 a, 4 ha = 40 000 m2 ha = 5 000 m2 b, 60 000 m2 = 6 ha 2 1 2 800 000 m2 = 80 ha 20 ha = 200 000 m2 ha = 100 m 100 Bài 2: Bài giải: Số đo diện tích khu rừng Cúc Phương là: 22 200 ha = 222 km2 Đáp số: 222 km2
 13. Luật chơi như sau: - Ba dãy tham gia chơi trò chơi. Mỗi dãy một đội. -Khi có đề bài, sau lệnh hô hết giờ, các em chỉ việc chọn đáp án đưa bảng Đ hoặc S. - Bạn nào chọn sai thì không được tham gia chơi tiếp . - Sau cuộc chơi, đội nào còn nhiều bạn thì đội đó thắng cuộc.
 14. 34 km2 < 340 ha 3400 ha S
 15. 54 km2 < 540 ha 5400 ha S
 16. 71ha > 80 000m2 Đ 8ha
 17. 5m2 8dm2 = 5 8 m2 10 8 m2 S 5 100
 18. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo và các em .