Giải bài tập Địa lí Lớp 4 - Bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ - Trường tiểu học Chính Nghĩa

Câu 1: Đồng bằng Nam Bộ có khí hậu:

          a. rất nóng                                          b. nóng ẩm  

c. mát mẻ                                           d. mát lạnh

Câu 2: Đồng bằng Nam Bộ là vùng có sản lượng thủy sản:

          a. lớn nhất cả nước                              b. lớn thứ hai của cả nước         

          c. lớn thứ ba của cả nước                    d. lớn thứ tư của cả nước

docx 4 trang Hạnh Đào 13/12/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Giải bài tập Địa lí Lớp 4 - Bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ - Trường tiểu học Chính Nghĩa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiai_bai_tap_dia_li_lop_4_bai_hoat_dong_san_xuat_cua_nguoi_d.docx

Nội dung text: Giải bài tập Địa lí Lớp 4 - Bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ - Trường tiểu học Chính Nghĩa

  1. Trường Tiểu học Chính Nghĩa – Lớp: Bốn – Họ tên HS: . ĐỊA LÍ 4 – TUẦN 21 Bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Sách giáo khoa trang 121 123) I. Học sinh đọc nội dung và quan sát các hình dưới đây:
  2. Trường Tiểu học Chính Nghĩa – Lớp: Bốn – Họ tên HS: . II. Dựa vào nội dung trên, học sinh làm các bài tập sau: A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất ở câu 1 và 2: Câu 1: Đồng bằng Nam Bộ có khí hậu: a. rất nóng b. nóng ẩm c. mát mẻ d. mát lạnh Câu 2: Đồng bằng Nam Bộ là vùng có sản lượng thủy sản: a. lớn nhất cả nước b. lớn thứ hai của cả nước c. lớn thứ ba của cả nước d. lớn thứ tư của cả nước
  3. Trường Tiểu học Chính Nghĩa – Lớp: Bốn – Họ tên HS: . Câu 3: Em hãy điền từ cho sẵn trong ngoặc đơn (thuận lợi, sản xuất, dày đặc, cần cù) vào chỗ chấm cho phù hợp. a. Vùng biển có nhiều cá, tôm và các hải sản khác, mạng lưới sông ngòi là điều kiện cho việc nuôi và đánh bắt thủy sản ở đồng bằng Nam Bộ. b. Nhờ có thiên nhiên ưu đãi, người dân lao động, đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất cả nước. B. TỰ LUẬN Câu 1: Em hãy viết lại quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu theo thứ tự. Câu 2: Em hãy kể tên một số trái cây ở đồng bằng Nam Bộ mà em biết.
  4. Trường Tiểu học Chính Nghĩa – Lớp: Bốn – Họ tên HS: . ĐÁP ÁN PHẦN BÀI TẬP I. Trắc nghiệm: 1. b 2. a 3. a. Vùng biển có nhiều cá, tôm và các hải sản khác, mạng lưới sông ngòi dày đặc là điều kiện thuận lợi cho việc nuôi và đánh bắt thủy sản ở đồng bằng Nam Bộ. b. Nhờ có thiên nhiên ưu đãi, người dân cần cù lao động, đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất cả nước. II. Tự luận: 1. Quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu: Gặt lúa - Tuốt lúa - Phơi thóc - Xay xát gạo và đóng bao - Xếp gạo lên tàu để xuất khẩu. 2. Một số trái cây ở đồng bằng Nam Bộ: sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, mãng cầu, dứa