Thiết kế bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 24: Q- Qu, gi - Năm học 2016-2017 - Dương Thị Hồng Nhung

q  - qu                                                   gi

quê                                                       già

chợ quê                                             cụ già

quả thị                                                 giỏ cá

qua đò                                                giã giò

ppt 25 trang Hạnh Đào 13/12/2023 500
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 24: Q- Qu, gi - Năm học 2016-2017 - Dương Thị Hồng Nhung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptthiet_ke_bai_giang_hoc_van_lop_1_bai_24_q_qu_gi_nam_hoc_2016.ppt

Nội dung text: Thiết kế bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 24: Q- Qu, gi - Năm học 2016-2017 - Dương Thị Hồng Nhung

 1. PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO QUẬN 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẶNG TRẦN CÔN THIẾT KẾ BÀI DẠY MÔN: HỌC VẦN LỚP 1 DƯƠNG THI HỒNG NHUNG
 2. Kiểm tra bài cũ: g gh gà ghế gà ri ghế gỗ gà gô ghi nhớ
 3. Kiểm tra bài cũ: ghế gỗ gồ ghề gà ri nhà ga nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ.
 4. Bài mới: Bài 24: q- qu, gi
 5. Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2016 Học vần: Bài 24: q- qu, gi q- qu gi quê già chợ quê cụ già
 6. Viết bảng con q, qu, gi, chợ quê, cụ già
 7. Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2016 Học vần: Bài 24: q- qu, gi quả thị giã giò qua đò giỏ cá
 8. Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2016 Học vần: Bài 24: q- qu, gi q - qu gi quê già chợ quê cụ già quả thị giỏ cá qua đò giã giò
 9. Tìm từ ngoài bài có chứa âm: gi
 10. TIẾT 2
 11. Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2016 Học vần: Bài 24: q- qu, gi q - qu gi quê già chợ quê cụ già quả thị giỏ cá qua đò giã giò
 12. chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá.
 13. Đọc bài ở sách giáo khoa
 14. Viết vở Tập viết
 15. Giải lao
 16. quà quê
 17. Thứ tư ngày 28Học tháng vần: 9 năm 2016 Bài 24: q- qu, gi q - qu gi quê già chợ quê cụ già quả thị giỏ cá qua đò giã giò chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá.
 18. ĐOÁN TÊN
 19. quả thị
 20. giỏ hoa
 21. Kết thúc tiết học Chúc các em sức khỏe