Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 1: Làm quen - Trường TH Quang Trung

Cách giơ xin phát biểu và chờ đến lượt trả lời

Học sinh chào cô, tự giới thiệu tên mình

Học sinh làm quen với các bạn

LÀM QUEN VỚI ĐỒ DÙNG, SÁCH VỞ

LÀM QUEN VỚI TƯ THẾ NGỒI HỌC, CÁCH CẦM BÚT

ppt 20 trang BaiGiang.com.vn 03/04/2023 860
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 1: Làm quen - Trường TH Quang Trung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tieng_viet_lop_1_bai_1_lam_quen_truong_th_quang_tr.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 1: Làm quen - Trường TH Quang Trung

 1. Khởi động
 2. Bài 1: LÀM QUEN
 3. Chào hỏi, làm quen với thầy cô và các bạn
 4. Cách giơ xin phát biểu và chờ đến lượt trả lời
 5. Học sinh chào cô, tự giới thiệu tên mình
 6. Học sinh làm quen với các bạn
 7. LÀM QUEN VỚI ĐỒ DÙNG, SÁCH VỞ
 8. LÀM QUEN VỚI TƯ THẾ NGỒI HỌC, CÁCH CẦM BÚT
 9. TIẾT 2
 10. TIẾT 2
 11. Xác định vị trí ô li, dòng kẻ viết, dòng trên, dòng dưới
 12. Giới thiệu nét thẳng, nét ngang, nét xiên trái, nét xiên phải
 13. Viết bảng con
 14. AI CHÀO ĐÚNG HƠN ?