Đề cương ôn tập kiểm tra giữa kì I môn Tin học 8 - Bào Đình Văn

Điền thông tin của mình vào dấu …

  1. Viết chương trình nhập vào tên, tuổi . In ra lời chào (Ví dụ : Chao ban An 14 tuoi)
  2.  Viết chương trình nhập vào hai cạnh của hình chữ nhật. In ra chu vi diện tích. Độ dài hai cạnh là số nguyên được nhập vào từ bàn phím.
docx 1 trang BaiGiang.com.vn 31/03/2023 1060
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập kiểm tra giữa kì I môn Tin học 8 - Bào Đình Văn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_kiem_tra_giua_ki_i_mon_tin_hoc_8_bao_dinh_va.docx

Nội dung text: Đề cương ôn tập kiểm tra giữa kì I môn Tin học 8 - Bào Đình Văn

  1. Trường THCS Trần Phán Tổ: Toán – Lý – Tin – CN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN: TIN HỌC 8 1. Viết chương trình in ra màn hình theo mẫu sau: * - Ho va ten: * * - Lop: * * - Truong: . * Điền thông tin của mình vào dấu 2. Viết chương trình nhập vào tên, tuổi . In ra lời chào (Ví dụ : Chao ban An 14 tuoi) 3. Viết chương trình nhập vào hai cạnh của hình chữ nhật. In ra chu vi diện tích. Độ dài hai cạnh là số nguyên được nhập vào từ bàn phím. 4. Viết chương trình tính giá trị của đa thức x2 + x -1 với x là số nguyên nhập từ bàn phím. 5. Viết chương trình tính Vận Tốc đi được của một người đi xe đạp đi với Quảng Đường 15 km. Với Thời Gian là số thực nhập vào từ bàn phím. 6. Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a, b in ra tổng và tích của chúng. 7. Viết chương trình tính trung bình cộng của 4 số nguyên nhập từ bàn phím. In kết quả ra màn hình. 8. Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a,b từ bàn phím. Tính a div b và a mod b. In kết quả ra màn hình. Giáo viên Bào Đình Văn