Giáo án Tiếng Anh Lớp 3 - Tuần 19+20 - Năm học 2017-2018 - Phạm Diễm Phương

UNIT 11: THIS IS MY FAMILY 

Lesson 2  

I.  Mục tiêu : 

1.Kiến thức, kĩ năng : Sau khi học xong, học sinh có thể 

+ Biết cách xác định,  hỏi và trả lời về tuổi của các thành viên trong gia đình.

+ Phát triễn kĩ năng nghe và nói.

2.Phát triển năng lực : mạnh dạn giao tiếp, thực hiện được nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ nhóm.

3.Phát triển phẩm chất : Chăm học,yêu quý, kính trọng các thành viên trong gia đình.

II. Nội dung ngôn ngữ:

-   Từ vựng   : mother, father, brothere, sister, he, she.

-   Ngữ pháp : 

How old is your father ?

=> He’s forty - two.

III. Phương pháp : Gợi mở , làm việc độc lập, theo cặp, theo nhóm.

IV. Đồ dùng dạy học:   sách giáo khoa, phấn các loại .

V. Tiến trình dạy và học 

docx 8 trang BaiGiang.com.vn 30/03/2023 1960
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Anh Lớp 3 - Tuần 19+20 - Năm học 2017-2018 - Phạm Diễm Phương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_tieng_anh_lop_3_tuan_1920_nam_hoc_2017_2018_pham_die.docx

Nội dung text: Giáo án Tiếng Anh Lớp 3 - Tuần 19+20 - Năm học 2017-2018 - Phạm Diễm Phương

  1. Tuần 19 Tiết 37 UNIT 11: THIS IS MY FAMILY Lesson 2 I. Mục tiêu : 1.Kiến thức, kĩ năng : Sau khi học xong, học sinh có thể + Biết cách xác định, hỏi và trả lời về tuổi của các thành viên trong gia đình. + Phát triễn kĩ năng nghe và nói. 2.Phát triển năng lực : mạnh dạn giao tiếp, thực hiện được nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ nhóm. 3.Phát triển phẩm chất : Chăm học,yêu quý, kính trọng các thành viên trong gia đình. II. Nội dung ngôn ngữ: - Từ vựng : mother, father, brothere, sister, he, she. - Ngữ pháp : How old is your father ? => He’s forty - two. III. Phương pháp : Gợi mở , làm việc độc lập, theo cặp, theo nhóm. IV. Đồ dùng dạy học: sách giáo khoa, phấn các loại . V. Tiến trình dạy và học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Ổn định B.Kiểm tra bài cũ : C. Bài mới: CH: how old are you ? -Lắng nghe và trả lời. 1. Hoạt động 1:Look, listen and repeat CH1: nhìn tranh a và cho biết Mai và linda đang - Lắng nghe và trả lời. nói về ai? CH2: nhìn tranh b và cho biết hai bạn ấy đang nói về ai? - GV giới thiệu sơ lược về nội dung bài hội thoại, - Lắng nghe mẫu câu. -Bật đĩa 3 lần - Lắng nghe và lặp lại -Hướng dẫn hs thực hiện lại bài hội thoại. -Thực hành theo cặp. -Gọi vài cặp thực hành lại trước lớp, sữa lỗi và - Lắng nghe và nhận xét. nhận xét. 2. Hoạt động 2:Point and say - Hướng dẫn hs cấu trúc mới: - Lắng nghe và ghi chú
  2. How old is your father ? => He’s forty - two. -Yêu cầu hs nhìn tranh và đoán nghĩa các từ vựng - Quan sát, tìm nghĩa và ghi chú *New words : -Mother : Mẹ -Father : Cha - brother : Anh / em trai -Sister : Chị / em gái. - He : Ông / anh / cậu ấy - She : Cô / bà ấy - Hướng dẫn hs đọc lại từ vựng. - Lắng nghe và lặp lại -Gọi vài hs thực hành lại các từ vựng và nhận xét, - Lắng nghe và nhận xét. tuyên dương. -Giáo dục học sinh biết yêu quý, kính trọng các - Lắng nghe thành viên trong gia đình. 3. Cũng cố:Let’s talk - Hướng dẫn hs thực hành nói theo cặp về tuổi -Lắng nghe và thực hành các thành viên trong gia đình. - Gọi một vài hs trình bày và GV nhận xét, tuyên -Lắng nghe và nhận xét. dương. - Tóm tắt lại nội dung bài - GV nhận xét buổi học, tuyên dương các hs tích cực đóng góp xây dựng bài VI. Công việc về nhà : 1.Đọc lại bài và học bài 2.Chuẩn bị bài mới Tuần 19 Tiết 38 UNIT 11: THIS IS MY FAMILY Lesson 3 I. Mục tiêu : 1.Kiến thức, kĩ năng : Sau khi học xong, học sinh có thể + Biết cách đọc các từ , câu có chứa phonics “br” và “gr” đúng. + Phát triễn kĩ năng nghe và viết. 2.Phát triển năng lực : mạnh dạn giao tiếp, thực hiện được nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ nhóm. 3.Phát triển phẩm chất : Chăm học,biết yêu quý, kính trọng các thành viên trong gia đình. II. Nội dung ngôn ngữ: - Từ vựng : ôn tập lại bài trước . - Ngữ pháp : ôn tập lại bài trước.
  3. III. Phương pháp : Gợi mở , làm việc độc lập, theo cặp, theo nhóm. IV. Đồ dùng dạy học: sách giáo khoa, phấn các loại . V. Tiến trình dạy và học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Ổn định B.Kiểm tra bài cũ : CH: How old is your father ? - Lắng nghe và trả lời - Lắng nghe và nhận xét. C. Bài mới: 1. Hoạt động 1: Listen and repeat -Yêu cầu hs nhìn lướt qua các phonics, các từ và câu - Lắng nghe , quan sát làm việc theo cặp chứa phonics. Sau đó đọc lại chúng cho bạn của mình. - Gọi vài hs đọc lại. -Lắng nghe và nhận xét - Hướng dẫn các hs đọc các phonics, từ và các câu có -Lắng nghe chứa phonics. - Bật đĩa 3 lần -Lắng nghe và lặp lại -Gọi vài hs đọc lại, sữa lỗi và nhận xét. -Lắng nghe và sữa lỗi 2. Hoạt động 2:Listen and write - Hướng dẫn hs cách nghe và điền từ có chưa phonics -Lắng nghe và chỗ trống. -Bật đĩa 2 lần - Lắng nghe và điền từ. -Gọi vài hs đưa đáp án. - Quan sát -Bật đĩa thêm 1 lần để kiểm tra và sữa lỗi. - Lắng nghe, nhận xét và sữa lỗi. - Gọi một số hs đọc lại các câu hoàn chỉnh. Sau đó gọi - Lắng nghe và nhận xét một số em khác nhận xét. Giáo viên đưa ra nhận xét cuối cùng và tuyên dương (nếu có) 3. Hoạt động 3:Let’s chant - Viết theo mẫu. - Chia lớp thành 2 đội, hướng dẫn hs thực hiện bài - Xem và nhận xét. chant. -Giáo dục học sinh biết yêu quý, kính trọng các thành viên trong gia đình - lắng nghe và chơi tập thể. 4. Cũng cố: . - Tóm tắt lại nội dung bài - GV nhận xét buổi học, tuyên dương các hs tích cực đóng góp xây dựng bài VI. Công việc về nhà : 1.Đọc lại bài và học bài 2.Chuẩn bị bài mới
  4. Tổ trưởng Ban giám hiệu KÍ DUYỆT KÍ DUYỆT Tuần 20 Tiết 39 UNIT 12 : THIS IS MY HOUSE Lesson 1 I. Mục tiêu : 1.Kiến thức, kĩ năng : Sau khi học xong, học sinh có thể + Xác định các phòng trong nhà của mình + Phát triễn kĩ năng nghe và nói. 2.Phát triển năng lực : mạnh dạn giao tiếp, thực hiện được nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ nhóm. 3.Phát triển phẩm chất : Chăm học,biết yêu quí ,bảo vệ và vệ sinh nhà cửa, trường học của mình II. Nội dung ngôn ngữ: - Từ vựng : house, living room, kitchen, bathroom , bedroom, dining room, garden - Ngữ pháp : There’s a garden. III. Phương pháp : Gợi mở , làm việc độc lập, theo cặp, theo nhóm. IV. Đồ dùng dạy học: sách giáo khoa, phấn các loại . V. Tiến trình dạy và học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Ổn định B.Kiểm tra bài cũ : C. Bài mới: 1. Hoạt động 1: Listen and repeat
  5. CH1: Nhắc lại nghĩa và cách dùng của từ this / -Lắng nghe và trả lời. that ? CH2 :Nhìn vào phần 2 và cho biết nghĩa của từ “garden”. - GV giới thiệu sơ lược về nội dung bài hội thoại. - Lắng nghe và trả lời. -Hướng dẫn hs đọc cụm từ mới. Bật đĩa cho hs - Lắng nghe và lặp lại nghe 2 lần. -Yêu cầu hs đóng vai thực hành đoạn hội thoại lại - Làm việc theo cặp với bạn. -Gọi một số cặp đọc lại bài . GV đưa ra nhận xét - Lắng nghe và nhận xét. cuối cùng, sữa lỗi và tuyên dương. 2. Hoạt động 2:Point and say -Hướng dẫn học sinh cách xác định các phòng - Lắng nghe và ghi chú. trong nhà của mình. There’s a garden . (There’s = There is) - Yêu cầu hs lắng nghe và lặp lại mẫu câu - Lắng nghe và lặp lại - Yêu cầu hs tìm nghĩa của các từ vựng - Lắng nghe và trả lời *New words : - House: ngôi nhà - Living room: phòng khách - Kitchen: nhà bếp - Bathroom: phòng tắm - Bedroom: phòng ngủ - Dining room: phòng ăn - Garden : sân vườn - Hướng dẫn hs đọc lại các từ vựng. - Lắng nghe và lặp lại - Hướng dẫn hs nói với bạn mình về cácphòng - Đọc bài theo cặp đóng. Các hs khác lắng nghe trong ngôi nhà của mình. và nhận xét. -Gọi vài cặp thực hành và nhận xét, sữa lỗi, tuyên - Lắng nghe và nhận xét. dương. -Giáo dục học sinh biết yêu quí ,bảo vệ và vệ sinh nhà cửa, trường học của mình 3. Hoạt động 3:Let’s talk -Hướng dẫn hs cách thực hành nói -Lắng nghe -Yêu cầu các hs thực hành theo cặp. - Lắng nghe và làm việc theo cặp. There’s a garden . (There’s = There is) - Lắng nghe và nhận xét. - Gọi vài cặp trình bày. GV đưa ra nhận xét, sữa lỗi,tuyên dương. 4. Cũng cố:
  6. - Tóm tắt lại nội dung bài - GV nhận xét buổi học, tuyên dương các hs tích cực đóng góp xây dựng bài VI. Công việc về nhà : 1.Đọc lại bài và học bài 2.Chuẩn bị bài mới. Tuần 20 Tiết 40 UNIT 12 : THIS IS MY HOUSE Lesson 2 I. Mục tiêu : 1.Kiến thức, kĩ năng : Sau khi học xong, học sinh có thể + Hỏi và trả lời về các tiện ích xung quanh nhà của mình + Phát triễn kĩ năng nghe và nói. 2.Phát triển năng lực : mạnh dạn giao tiếp, thực hiện được nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ nhóm. 3.Phát triển phẩm chất : Chăm học,biết yêu quí ,bảo vệ và vệ sinh nhà cửa, trường học của mình II. Nội dung ngôn ngữ: - Từ vựng : pond , gate , yard, fence. - Ngữ pháp : Is there a garden ? (V) Yes, there is. (X) No, there isn’t. III. Phương pháp : Gợi mở , làm việc độc lập, theo cặp, theo nhóm. IV. Đồ dùng dạy học: sách giáo khoa, phấn các loại . V. Tiến trình dạy và học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Ổn định B.Kiểm tra bài cũ : Gọi vài hs lên bảng viết từ vựng : kitchen , house , - Quan sát và nhận xét. garden , bedroom, bathroom. C. Bài mới: 1. Hoạt động 1: Look, listen and repeat -Yêu cầu hs quan sát tranh, trả lời câu hỏi: - Lắng nghe và trả lời CH1: Hai bạn Tony và Quan đang nói về cái gì ? CH2 : Nhìn tranh phần 2 và cho biết nghĩa của từ “fence” là gì ?
  7. -Giới thiệu sơ lược về nội dung bài hội thoại -Lắng nghe - Bật đĩa 2 lần. -Lắng nghe và lặp lại - Yêu cầu hs đóng vai thực hành lại đoạn hội thoại. - Làm việc theo cặp -Gọi vài cặp trình bày. GV sữa lỗi, nhận xét , tuyên - Lắng nghe và nhận xét. dương. 2. Hoạt động 2:Point and say -Hướng dẫn hs tìm nghĩa các từ vựng: - Quan sát, đưa nghĩa và ghi chú *New words : - Pond : Cái ao - Gate : cổng - Yard : Sân - Fence : hàng rào -Hướng dẫn hs cách đọc lại từ vựng - Lắng nghe và lặp lại - Hướng dẫn hs cách hỏi và trả lời về các tiện ích xung quanh nhà của mình - Một số hs đọc lại, các hs khác nhận xét. Is there a garden ? (V) Yes, there is. Isn’t = is not (X) No, there isn’t - Quan sát - Gọi một số hs viết lên bảng. Sau đó gọi một số em khác nhận xét. Giáo viên đưa ra nhận xét , sữa lỗi và -Lắng nghe và làm việc theo nhóm tuyên dương 3. Hoạt động 3:Let’s talk -Hướng dẫn hs cách thực hành nói - lắng nghe Is there a garden ? (V) Yes, there is. Isn’t = is not (X) No, there isn’t -Yêu cầu các hs thực hành theo cặp. - Làm việc theo cặp - Gọi vài cặp trình bày. GV đưa ra nhận xét, sữa - Lắng nghe và nhận xét. lỗi,tuyên dương. -Giáo dục học sinh biết yêu quí ,bảo vệ và vệ sinh nhà cửa, trường học của mình 4. Cũng cố: Summary - Tóm tắt lại nội dung toàn bài. - GV nhận xét buổi học, tuyên dương các hs tích cực đóng góp xây dựng bài VI. Công việc về nhà : 1.Đọc lại bài và học bài 2.Chuẩn bị bài mới
  8. Tổ trưởng Ban giám hiệu KÍ DUYỆT KÍ DUYỆT