Giáo án Tin học Lớp 3, 4, 5 - Tuần 16 - Năm học 2017-2018 - Dương Tiến Tường

I. MỤC TIÊU:

- Ôn tập kiến thức đã học. Biết cách sử dụng các công cụ vẽ trong phần mềm Tux

Paint.

- Phát triển tư duy sáng tạo, thực hiện được tuần tự các bước trong phần mềm vẽ

tranh.

- Vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh bằng chương trình Tux Paint.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Tux Paint.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

pdf 17 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 1800
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3, 4, 5 - Tuần 16 - Năm học 2017-2018 - Dương Tiến Tường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_tin_hoc_lop_3_4_5_tuan_16_nam_hoc_2017_2018_duong_ti.pdf