Giáo án Tin học Lớp 3, 4, 5 - Tuần 22 - Năm học 2017-2018 - Dương Tiến Tường

I. MỤC TIÊU:

BÀI 4: CHỌN PHÔNG CHỮ, CÓ CHỮ (Tiết 1)

- Biết cách chọn được phông chữ, cỡ chữ khi soạn thảo văn bản.

- Nắm được các bước thao tác chỉnh sửa phông chữ, cỡ chữ. Vận dụng được vào bài soạn thảo và biết cách chỉnh sửa phông chữ, cỡ chữ phù hợp.

- HS nghiêm túc trong quá trình học, phát tiển tư duy lôgic.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính. - Học sinh: Máy tính, tập, bút.

pdf 14 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 2880
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3, 4, 5 - Tuần 22 - Năm học 2017-2018 - Dương Tiến Tường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_tin_hoc_lop_3_4_5_tuan_22_nam_hoc_2017_2018_duong_ti.pdf