Giáo án Tin học Lớp 3, 4, 5 - Tuần 31 - Năm học 2017-2018 - Dương Tiến Tường

BÀI 4: THAY ĐỔI NỀN VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết cách chọn nền trang trình chiếu từ mẫu có sẵn. Thêm được các thông tin về trang trình chiếu như: tác giả, ngày tháng soạn bài trình chiếu, số thứ tự trang trình chiếu.

2. Kĩ năng: Học sinh nắm được các bước soạn bài trình chiếu. Dự kiến được số trang, chọn bố cục từng trang, biết chỉnh sửa và thêm thông tin vào bài trình chiếu.

3. Thái độ: HS nắm được cách thao tác sử dụng phần Power Point. Rèn luyện tư duy. II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, máy tính.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

pdf 14 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 6540
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3, 4, 5 - Tuần 31 - Năm học 2017-2018 - Dương Tiến Tường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_tin_hoc_lop_3_4_5_tuan_31_nam_hoc_2017_2018_duong_ti.pdf