Giáo án Tin học Lớp 3, 4, 5 - Tuần 5 - Năm học 2017-2018 - Dương Tiến Tường

Tiết 9 - BÀI 5 : TẬP GÕ BÀN PHÍM (t1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Biết cách gõ bàn phím bằng mười ngón tay
- Tự tập luyện gõ bàn phím bằng mười ngón tay với phần mềm Kiran’s typing tutor
2. Kỹ năng: - Nhận biết được tính hữu ích của máy tính.
3. Thái độ: HS yêu thích môn học hơn, thích luyện gõ chữ trên bàn phím máy tính
II. Phương pháp:
- Thuyết trình, hỏi – đáp, gợi mở giải quyết vấn đề..
III. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, máy tính…
- Học sinh: Tập, bút, SGK. 
pdf 13 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 6920
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3, 4, 5 - Tuần 5 - Năm học 2017-2018 - Dương Tiến Tường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfgiao_an_tin_hoc_lop_3_4_5_tuan_5_nam_hoc_2017_2018_duong_tie.pdf

Nội dung text: Giáo án Tin học Lớp 3, 4, 5 - Tuần 5 - Năm học 2017-2018 - Dương Tiến Tường

 1. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 5 BÁO GIẢNG TUẦN 5 Thứ / Buổi/ Tiết Môn Tên bài Ghi chú ngày Lớp Sáng/ 1 Tin học Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài Hai / 4B 2 Tin học Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài 11/09 Chiều/ 1 Tin học Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài 4A 2 Tin học Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài Chiều/3A 3 Tin học Tập gõ bàn phím Ba/ Sáng/ 1 Tin học Học và chơi cùng máy tính: Stellarium 12/09 5B 2 Tin học Học và chơi cùng máy tính: Stellarium Sáng/3B 3 Tin học Tập gõ bàn phím Chiều/ 1 Tin học Học và chơi cùng máy tính: Stellarium 5A 2 Tin học Học và chơi cùng máy tính: Stellarium Năm/ Sáng/ 5 Tin học Tập gõ bàn phím 14/09 3A Chiều/ 4 Tin học Tập gõ bàn phím 3B Giáo viên: Dương Tiến Tường 1
 2. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 5 Giáo viên bộ môn Duyệt của Tổ trưởng Dương Tiến Tường Giáo viên: Dương Tiến Tường 2
 3. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 5 MÔN TIN HỌC LỚP 3 Ngày soạn: 6/10/2017 Tiết 9 - BÀI 5 : TẬP GÕ BÀN PHÍM (t1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cách gõ bàn phím bằng mười ngón tay - Tự tập luyện gõ bàn phím bằng mười ngón tay với phần mềm Kiran’s typing tutor 2. Kỹ năng: - Nhận biết được tính hữu ích của máy tính. 3. Thái độ: HS yêu thích môn học hơn, thích luyện gõ chữ trên bàn phím máy tính II. Phương pháp: - Thuyết trình, hỏi – đáp, gợi mở giải quyết vấn đề III. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, máy tính - Học sinh: Tập, bút, SGK. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Bài cũ: - Ổn định lớp - Lớp trưởng báo cáo sĩ số - Kiểm tra bài cũ : ?Lên chỉ vị trí của các hàng phím trên bàn - HS lên chỉ phím? - Cho lớp nhận xét - Cả lớp nhận xét bạn thực hiện 2. Bài mới: Giới thiệu bài: Ta là việc với máy tính để - Lắng nghe. soạn thảo văn bản nhanh ta phải biết gõ nhanh và chính xác. Để gõ nhanh và chính - HS trả lời phải tập luyện gõ phím cho xác ta phải làm gì? thành thạo A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1. Cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay: - Cho HS nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím - HS nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím + Hai bàn tay đặt nhẹ lên bàn phím + Hai ngón trỏ đặt lên hai phím có gai (F, J) + Hai ngón cái đặt trên phím cách + Các ngón khác đặt nhẹ lên hàng phím cơ sở - Cho HS đọc thông tin trong SGK trang 23 - HS đọc thông tin trong SGK trang 23 - Điền các chữ còn thiếu vào bảng dưới và so - HS điền các chữ còn thiếu vào bảng sánh kết quả với bạn dưới và so sánh kết quả với bạn Bàn tay trái Bàn tay phải Phím Ngón Phím Ngón Cáp Lock, Shift Út Enter, Shift 1. Q, A, Z O, P 2. W, S, X Áp út Giữa 7, U, J, M Trỏ 8, I, K, < Giáo viên: Dương Tiến Tường 3
 4. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 5 Phím cách 6, Y, H, N Hoạt động theo cặp. HS hoạt động theo cặp. - Một em đọc tên phím – một em gõ phím và - Một em đọc tên phím – một em gõ phím ngược lại và ngược lại 2. Tập gõ bàn phím bằng 10 ngón với phần 2. Tập gõ bàn phím bằng 10 ngón với mềm Kiran’s typing Tutor: phần mềm Kiran’s typing Tutor: a) Khỏi động Kiran’s typing Tutor. a) Khỏi động Kiran’s typing Tutor. ?Để khởi động một chương trình ta làm thế - HS trả lời. Nháy đúp chuột lên biểu nào? tượng của phần mềm. - HS quan sát - GV thao tác mẫu - HS trả lời. B1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền B1 ta làm gì? B2: Gõ tên em hoặc chọn tên trong mục B2 ta làm gì? User Name B3: Nháy chọn mục Typing Practice B4: Nháy chọn mục Course để chọn hàng phím gõ B5: Tập gõ phím băng 10 ngón tay theo - Cho HS tập khởi động phần mềm và chọn các kí tự hiện trên khung trên bài luyện gõ - HS tập khởi động phần mềm và chọn bài b) Thoát khỏi bài luyện tập. Nháy chọn luyện gõ mục Close bên trái - HS thoát khỏi bài luyện tập c) Thoát khỏi phần mềm. Nháy chọn nút  góc trên bên phải cửa sổ - HS thoát khỏi phần mềm - Cho HS báo cáo kết quả đã làm được - HS báo cáo kết quả đã làm được V- CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ. - HS đọc: Em cần ghi nhớ (SGK) - Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học, tuyên dương, nhắc nhở. Giáo viên: Dương Tiến Tường 4
 5. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 5 MÔN TIN HỌC LỚP 3 BÀI 5 : TẬP GÕ BÀN PHÍM (t2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cách gõ bàn phím bằng mười ngón tay - Tự tập luyện gõ bàn phím bằng mười ngón tay với phần mềm Kiran’s typing tutor 2. Kỹ năng: - Nhận biết được tính hữu ích của máy tính. 3. Thái độ: HS yêu thích môn học hơn, thích luyện gõ chữ trên bàn phím máy tính II. Phương pháp: - Thuyết trình, hỏi – đáp, gợi mở giải quyết vấn đề III. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, một máy tính để giới thiệu - Học sinh: Tập, bút, SGK. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Ổn định lớp - Lớp trưởng báo cáo sĩ số - Bài cũ : Lên khởi động phần mềm Kiran’s Tutor - HS thao tác và thoát khỏi phần mềm. - Cho HS nhận xét bạn thao tác - Cả lớp nhận xét - BÀI MỚI: B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH (20’): - Cho HS nhắc lại các bước để vào luyện gõ - HS nhắc lại các bước để vào luyện gõ - Ở mục Course chọn bài luyện gõ Tên bài tập Tên hàng phím HomeKeys Qwerty Hàng phím cơ sở UpperKeys Qwerty Keys Qwerty trên LowerKeys Qwerty Keys Qwerty dưới NumeriKeys Qwerty Keys Qwerty số - Cho HS thực hành trên phần mềm Kiran’s Tutor - HS thực hành trên phần mềm Tên bài luyện tập Độ chính xác khi gõ Thời gian gõ C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG: RỘNG: - Cho HS thực hiện các thao tác theo SGK trang - Cho HS thực hiện các thao tác theo 26 SGK trang 26 Giáo viên: Dương Tiến Tường 5
 6. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 5 V- CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ. - HS đọc: Em cần ghi nhớ (SGK) - Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học, tuyên dương, nhắc nhở. MÔN TIN HỌC LỚP 4 Ngày soạn: 07/10/2017 Bài 5: SỬ DỤNG THIẾT BỊ LƯU TRỮ NGOÀI (t1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài. - Sử dụng được USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. 2. Kỹ năng: Sau khi học xong bài này các em có khả năng: Sử dụng các thiết bị ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. 3. Thái độ: - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình sử dụng các thiết bị ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập. II. Phương pháp: Thuyết trình, hỏi đáp, tìm hướng để giải quyết vấn đề, đàm thoại III. Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy tính. - HS: Đọc trước nội dung bài học, sách giáo khoa, vở bút ghi bài IV. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định lớp : - Báo cáo sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: - GV mở ổ đĩa D - Gọi 1 em lên sao chép tệp và đổi tên tệp vừa sao - HS thao tác chép thành tên em. - Cả lớp nhận xét - GV nhận xét 3. Bài mới: * Giới thiệu : Trong công việc thường ngày ta rất cần có những thiết bị nhỏ để chứa dữ liệu cần. Với nhu - HS lắng nghe cầu đó con người đã làm ra những thiết bị nhỏ gọn để chứa dữ liệu. Vậy đó là những thiết bị nào và cách sử dụng ra sao ta tìm hiểu bài mới. A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1. Khám phá Computer: 1. Khám phá Computer: - Gọi 1 em khởi động Computer - HS khởi động Computer - Cho HS trao đổi với nhau em nhìn thấy những gì? - HS trao đổi với nhau xem nhìn thấy những gì? Giáo viên: Dương Tiến Tường 6
 7. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 5 - HS báo cáo kết quả nhìn thấy - Cho HS báo cáo kết quả nhìn thấy - GV nhận xét và khen những em trả lời đúng - GV. Các em nhìn thấy có ổ đĩa CD, USB ?Vậy ổ đĩa CD, USB là gì ta tìm hiểu mục 2. 2. Thiết bị lưu trữ USB: - HS quan sát - Cho HS quan sát SGK trang 22 và hình ảnh thiết bị USB - HS trả lời. Dùng USB để lưu trữ dữ - GV Đây chính là thiết bị lưu trữ USB liệu khi làm việc với máy tính. ?Em có thể dùng USB để làm gì? - USB rất thuận tiện cho người dùng ?Vậy USB có thuận tiện cho người dùng không? - HS thao tác và điền thông tin vào a) Mở Computer để gắn USB vào thân máy tính bảng SGK trang 22 b) Nháy đúp chuột vào biểu tượng USB. Quan sát 1. Cửa sổ nào đang được mở và điền thông tin vào bảng SGK trang 22 2. Trong USB có những gì? c) HS thực hiện theo nội dung SGK trang 23 c) Cho HS thực hiện theo SGK trang 23 3. Các thiết bị lưu trữ ngoài: - HS quan sát - Cho HS quan sát đĩa CD, VCD, ổ cứng ngoài và quan sát SGK trang 23 * Đĩa CD Giáo viên: Dương Tiến Tường 7
 8. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 5 - HS quan sát * Đĩa DVD - HS quan sát * Ổ đĩa ngoài - HS báo cáo kết quả đã làm được - Cho HS báo cáo kết quả đã làm được V- CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ. - HS đọc: Em cần ghi nhớ (SGK) - Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học, tuyên dương, nhắc nhở. Giáo viên: Dương Tiến Tường 8
 9. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 5 MÔN TIN HỌC LỚP 4 Bài 5: SỬ DỤNG THIẾT BỊ LƯU TRỮ NGOÀI (t2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài. - Sử dụng được USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. 2. Kỹ năng: Sau khi học xong bài này các em có khả năng: Sử dụng các thiết bị ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. 3. Thái độ: - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình sử dụng các thiết bị ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập. II. Phương pháp: Thuyết trình, hỏi đáp, tìm hướng để giải quyết vấn đề, đàm thoại III. Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy tính và các thiết bị lưu trữ ngoài. - HS: Đọc trước nội dung bài học, sách giáo khoa, vở bút ghi bài IV. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định lớp (1’): - Báo cáo sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ (3’) - Gọi học sinh lên cắm USB vào thân máy tính và thao - HS thao tác tác mở ổ đĩa USB - Cho HS nhận xét bạn thao tác - Cả lớp nhận xét bạn thao tác - GV nhận xét 3. Bài mới (28’) B . HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: B . HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho HS thực hành theo nội dung SGK trang 24 (20’): - HS thực hành theo nội dung SGK trang 24 - Cho HS báo cáo kết quả đã làm được - HS báo cáo kết quả đã làm được C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG: C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, - Cho HS thực hiện theo SGK trang 24 MỞ RỘNG: - HS thực hiện theo SGK trang 24 * Em cần ghi nhớ: - Một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến: USB, CD, DVD, ổ đĩa ngoài. - USB là thiết bị lưu trữ ngoài gọn nhẹ, thuận tiện V- CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ. - HS đọc: Em cần ghi nhớ (SGK) Giáo viên: Dương Tiến Tường 9
 10. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 5 - Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học, tuyên dương, nhắc nhở. MÔN TIN HỌC LỚP 5 Ngày soạn: 07/10/2017 HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH: STELLARIUM (t1) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. 1. Kiến thức: - Tìm hiểu về thiên văn học và không gian xung quanh ta 2. Kỹ năng: - Quan sát được bầu trời sao dưới dạng ba chiều 3. Thái độ:- Yêu thích môn học và hiểu rõ hơn về bầu trời, từ đó biết yêu thiên nhiên đất nước, con người. II. Phương pháp: Thực hành trực quan trên phần mềm máy tính III.Đồ dùng dạy học: 1.Giáo viên: Giáo án, Phần mềm Stellarium, phòng máy tính 2.Học sinh: Sách giáo khoa tin học lớp 5 + Vở ghi bài. IV. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Ổn định lớp - Lớp trưởng báo cáo sĩ số - Bài cũ : Lên mở thư điện tử của em - HS thao tác - Cho HS nhận xét - Cả lớp nhận xét - GV chốt lại Hoạt động 1: 1. Giới thiệu phần mềm. 1. Giới thiệu phần mềm. Stellarium là phần mềm cho phép tái hiện lại bầu trời sao dưới dạng ba chiều. - HS trả lời. Khởi động phần ?Để làm việc được với phần mềm đầu tiên ta phải làm gì? mềm ?Nêu cách khởi động phần mềm mà em biết? - HS trả lời. Nháy đúp chuột * Khởi động phần mềm (7’): vào biểu tượng của phần mềm. Nháy đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm Stellarium Sẽ mặc định em đang ở nơi nào trên thế giới. - Để chuyển sang tiếng việt: B1: Em di chuyển chuột vào bên trái phần mềm nháy chọn biểu tượng - HS lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn Nháy chọn Tiếng việt - Ngôn ngữ chương trình - Ngôn ngữ bầu trời Giáo viên: Dương Tiến Tường 10
 11. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 5 B2: Nháy chọn mục Save View - Cho HS khởi động phần mềm - GV. Để làm việc được với phần mềm thì các em phải hiểu rõ các nút lệnh để điều khiển - HS khởi động phần mềm 2. Hướng dẫn sử dụng: a) Ý nghĩa của thanh công cụ: * Thanh công cụ bên trái GV giới thiệu các công cụ và cho HS quán sát các công cụ - Bảng địa điểm - HS lắng nghe và quan sát - Bảng thời gian - Bảng bầu trời và các tùy chọn - Bảng tìm kiếm - Bảng cấu hình - Bảng la bàn * Thanh công cụ phía dưới màn hình 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 1516 17181920 21 1. Đường nối các chòm sao (phím tắt C) - HS lắng nghe và quan sát 2. Tên các chòm sao (phím tắt V) 3. Vẽ hình các chòm sao (phím tắt R) 4. Lưới phương vị 5. Lưới xích đạo 6. Mặt đất hay đường chân trời 7. Điểm phương hướng 8. Bầu khí quyển 9. Tinh vân (Các thiên hà) 10. Các hành tinh 11. Chuyển đổi phương vị 12. Đưa vật quan sát vào giữa màn hình (phím cách) 13. Chế độ ban đêm 14. Thu nhỏ màn hình 15. Tìm kiếm mưa sao băng 16. Vệ tinh nhân tạo 17. Tua lại thời gian 18. Dừng thời gian và trở lại thời gian 19. Thiết lập thời gian hiện tại 20. Tua đi thời gian 21. Tắt chương trình b) Cách chọn địa điểm để quan sát: - HS lắng nghe và quan sát * Nháy chọn bảng địa điểm để xuất hiện cửa sổ địa điểm như hình dưới Giáo viên: Dương Tiến Tường 11
 12. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 5 Gõ địa chỉ muốn tìm vào khung - Gõ địa điểm muốn tìm vào khung tìm kiếm và gõ Enter c) Cách tìm hành tinh hoặc ngôi sao nào đó: Nháy chuột vào bảng tìm kiếm → Gõ tên chòm sao hoặc hành tinh muốn xem và nháy vào biểu tượng Gõ tên hành tinh muốn tìm Và nháy chọn biểu tượng - HS thao tác tìm kiếm - HS trả lời Hành tinh đó sẽ xuất hiện trên màn hình → Quan sát - Cho HS tìm kiếm d) Thoát khỏi phần mềm: ?Nêu cách thoát khỏi phần mềm mà em biết? - HS lắng nghe và quan sát - GV chốt lại. Nháy vào biểu tượng ở thanh công cụ dưới màn hình V- CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ. - HS đọc: Em cần ghi nhớ (SGK) - Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học, tuyên dương, nhắc nhở. MÔN TIN HỌC LỚP 5 HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH: STELLARIUM (t2) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. 1. Kiến thức: - Tìm hiểu về thiên văn học và không gian xung quanh ta 2. Kỹ năng: - Quan sát được bầu trời sao dưới dạng ba chiều 3. Thái độ:- Yêu thích môn học và hiểu rõ hơn về bầu trời, từ đó biết yêu thiên nhiên đất nước, con người. II. Phương pháp: Thực hành trực quan trên phần mềm máy tính III.Đồ dùng dạy học: 1.Giáo viên: Giáo án, Phần mềm Stellarium, phòng máy tính 2.Học sinh: Sách giáo khoa tin học lớp 5 + Vở ghi bài. IV. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Ôn định lớp - HS báo cáo sĩ số Giáo viên: Dương Tiến Tường 12
 13. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 5 * Kiểm tra bài cũ: Lên khởi động phần mềm Stellarium và chọ chế độ tiếng việt -HS trả lời và thao tác. - HS lắng nghe. - GV Nhận xét - Cả lớp nhận xét HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: THỰC HÀNH - Cho HS khởi động phần mềm - HS khởi động phần mềm - Cho HS chọn chế độ tiếng việt - HS chọn chế độ tiếng việt - Cho HS tập mở các biểu tượng của thanh - HS tập mở các biểu tượng của thanh công cụ công cụ và quan sát - Cho HS tìm hành tinh hoặc ngôi sao tùy - HS tìm hành tinh hoặc ngôi sao tùy chọn chọn - Cho HS báo cáo kết quả đã làm được - HS báo cáo kết quả đã làm được - Cho HS thóat khỏi phần mềm - HS thóat khỏi phần mềm V- CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ. - HS đọc: Em cần ghi nhớ (SGK) - Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học, tuyên dương, nhắc nhở. DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG DUYỆT CỦA BGH Nội dung: Nội dung: Hình thức: Hình thức: Ngày tháng năm 2017 Ngày tháng năm 2017 Giáo viên: Dương Tiến Tường 13