Giáo án Tin học Lớp 3, 4, 5 - Tuần 17 - Năm học 2017-2018 - Dương Tiến Tường

I. MỤC TIÊU

xở lại.

1. Kiến thức.

ON TẠP HỌC KI1

- Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức Chủ đề 1, Chủ đề 2 đã học để các em ôn tập và

2. Kĩ năng.

- Nhớ lại các kiến thức đã học và thực hành đúng thao tác.

3. Thái độ.

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. II. CHUẨN

BỊ.

- Giáo viên có giáo án, máy tính, SGK. - Học sinh : Máy tính, SGK, vở viết.

pdf 11 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3, 4, 5 - Tuần 17 - Năm học 2017-2018 - Dương Tiến Tường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfgiao_an_tin_hoc_lop_3_4_5_tuan_17_nam_hoc_2017_2018_duong_ti.pdf

Nội dung text: Giáo án Tin học Lớp 3, 4, 5 - Tuần 17 - Năm học 2017-2018 - Dương Tiến Tường

 1. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 17 17 Thứ / Buổi/ Tiết Môn Tên bài Ghi ngày Lớp chú Sáng/ 2 Tin học n tr n ng tr ng n Hai / 4B n 01/01 3 Tin học n tr n ng tr ng n n Chiều/ 1 Tin học n tr n ng tr ng n 4A n 2 Tin học n tr n ng tr ng n n Chiều/3A 3 Tin học n t ọ 1 Ba/ Sáng/ 5B 1 Tin học n t ọ 1 02/01 2 Tin học n t ọ 1 Sáng/ 3B 3 Tin học n t ọ 1 4 Tin ọ n t ọ 1 Sáng/3A Chiều/ 1 Tin học n t ọ 1 5A 2 Tin học n t ọ 1 / Sáng/ 2 Tin học n t ọ 1 05/01 5B Giáo viên bộ môn Duyệt của Tổ trưởng Dương Tiến Tường Giáo viên: Dương Tiến Tường 1
 2. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 17 TU N 17 TIN HỌC LỚP 3 ÔN TẬP HỌC KÌ 1 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức. - Ôn t p, hệ thống hoá kiến thức Chủ đề 1, Chủ đề 2 đã ọ để các em ôn t p và nhớ lại. 2. Kĩ năng. - Nhớ lại các kiến thứ đã ọc và thự n đúng t a t . 3. hái độ. - Thái độ học t p nghiêm túc, yêu thích môn học. II. CHUẨN B . - Giáo viên có giáo án, máy tính, SGK. - Học sinh : Máy tính, SGK, vở viết. III. CÁC HOẠ ĐỘNG DẠY HỌC. HOẠ ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠ ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định tổ chức. - G điểm danh. - Lớ trưởng sĩ số. 2. Giảng bài mới. - Gv giới thiệu b i + ghi b ng. Hoạt động 1: Phần làm quen với máy tính. - Chú ý lắng nghe. - Gv nêu câu hỏi cho học sinh tr lời. - Học sinh nêu. + Người bạn mới của em là gì? * Người bạn mới của em là chiếc máy tính. + Máy tính để bàn gồm có mấy bộ * Máy tính gồm 4 bộ ph n : Màn hình, ph n? phần thân máy, bàn phím, con chuột. + Xung quanh em có những thông * Xung quanh em có các dạng thông tin dạng thông tin nào? là : thông tin dạng n n, thông tin dạng âm thanh, thông tin dạng hình nh. + Chuột máy tính có tác dụng gì?, có * Chuột m tín giú em điểu khiển mấy bộ ph n? m tín được dễ dàng và thu n tiện ơn. Chuột máy tính gồm 3 bộ ph n Nút chuột trái, nút chuột ph i, n l n + Khu vực chính của bàn phím gồm * Khu vực chính của bàn phím gồm có 5 những hàng phím nào? hàng phím. + H ng ím ơ sở. Giáo viên: Dương Tiến Tường 2
 3. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 17 + Hàng phím trên. + H ng ím dưới. + Hàng phím số. + Hàng phím cách. + Em hãy nêu quy tắ đặt tay lên bàn - Học sinh nêu : Ngón tay trỏ của tay trái phím? đặt lên phím F còn các ngón còn lại lần lượt đặt lên phím D S A. Ngón trỏ của tay ph i đặt lên phím J còn các ngón còn lại lần lượt đặt lên phím K L ; + T ư mụ l g ? Em ã nê ước - T ư mụ l nơi ứ tệ t ư mục con tạ t ư mục có tên em? của nó. ước tại t ư mục là B1 : Nháy chuột ph i lên màn hình B2 : Nháy chọn New \ chọn Folder B3 : Gõ tên vào ô New Folder rồi nhấn Enter để kết thúc. + Internet là gì? Muốn xem các nội - Internet là rất nhiều máy tính trên thế dung trên Internet em ph i làm gì? giới kết nối với nhau tạo thành các mạng máy tính. Mạng máy tính lớn nhất trong số đó được gọi là Internet. Muốn lên Internet xem các nội dung thì chúng ta ph i có một ương tr n gọi là Trình duyệt. - Gv nh n xét, chốt. - Chú ý lắng nghe. Hoạt động 2: Thực hành. - Cho học sinh tạ t ư mục riêng của - Học sinh tạ t ư mục. mình. - Gv cho học sinh khởi động phần mền - Khởi động Word thực hành gõ. Soạn th o Word thực hành gõ. - Thực hành các thao tác vẽ hình, chỉnh - Khởi động Paint thực hành vẽ. G đi ướng dẫn sửa sai cho học sinh. - Chú ý lắng nghe. 4. Củng cố dặn dò. - Gv hệ thống nội dung bài học. - Chú ý lắng nghe. - Dặn học sinh về nhà ôn bài. - Cho học sinh tắt máy. - Tắt máy. Giáo viên: Dương Tiến Tường 3
 4. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 17 TIN HỌC LỚP 4 BÀI 4: CHÈN VÀ TRÌNH BÀY B R VĂ B N (tiết 1) I. MỤC TIÊU: - n được b ng vào trang soạn th o. Biết cách chỉn í t ước b ng, í t ước cột, dòng trong b ng. Biết cách nh p ô, tách ô trong b ng. Gõ được chữ, số vào b ng. - HS có thể chèn b ng có số cột và số dòng tù ý n n. Học sinh có thể điều chỉnh độ rộng, hẹp của cột và dòng. Nh p tách các ô trong b ng, thêm bớt cột và dòng của b ng. - HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN B : - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, t p, bút. III. CÁC HOẠ ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠ ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠ ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp. - Kiểm tra sĩ số. - Lắng nghe. - Ổn định lớp. - i Em ã tr n n tran - Tr lời n t li rt trang n n. - ột i H n n t N n t, t ên dương 2. Bài mới: a. Chèn bảng vào trang soạn thảo: - GV ướng dẫn thao tác chèn b ng vào - Lắng nghe. trang soạn th o. Giáo viên: Dương Tiến Tường 4
 5. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 17 - Lắng nghe. + ước 1: Trong thẻ Insert, chọn + ước 2: Di chuyển con trỏ chuột vào vùng có các ô vuông để chọn số cột và dòng. Nháy - Lắng nghe. chuột để chèn b ng vào trang soạn th o. * Khi di chuyển con trỏ chuột vào vùng có ô vuông, trang soạn th o sẽ hiển thị b ng có số dòng và số cột tương ứng. - GV ướng dẫn học sinh thực hành. - H l m t e ướng dẫn ủa GV - Nh n xét. - GV trình bày kết qu thực hành của một vài học sinh cho c lớp xem và nh n xét. b. Trình bày bảng : * Điều chỉn độ rộng của cột và dòng: - ướ 1 Di ển n trỏ ột đ ạn - ắng ng e t ẳng, ran giới giữa ột, n trỏ ột sẽ ển t n m i tên ai iề . Giáo viên: Dương Tiến Tường 5
 6. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 17 - ướ 2 K t ột để t ng ặ gi m độ rộng ủa ột. Tương tự em điề ỉn độ rộng ủa dòng. - Q an s t H t ự n - H l m t e ướng dẫn ủa GV - Hướng dẫn, ốn nắn 1 số H n n t ứ t ự n m. - N n t, đ n gi 4. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nh n xét tiết học. - Chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. BÀI 4: CHÈN VÀ TRÌNH BÀY B R VĂ N (tiết 2) I. MỤC TIÊU: - n được b ng vào trang soạn th o. Biết cách chỉn í t ước b ng, í t ước cột, dòng trong b ng. Biết cách nh p ô, tách ô trong b ng. Gõ được chữ, số vào b ng. - HS có thể chèn b ng có số cột và số dòng tù ý n n. Học sinh có thể điều chỉnh độ rộng, hẹp của cột và dòng. Nh p tách các ô trong b ng, thêm bớt cột và dòng của b ng. - HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN B : - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, t p, bút. Giáo viên: Dương Tiến Tường 6
 7. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 17 III. CÁC HOẠ ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠ ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp. - Kiểm tra i ước tạo b ng? - HS tr lời câu hỏi. - HS thực hành tạo b ng với số cột và số - HS thực hành. dòng tùy ý. 2. Bài mới: a. Gộp các ô trong bảng: - GV ướng dẫn thao tác gộp ô trong b ng + ướ 1 Đưa n trỏ chuột vào vị trí ô bắt - Lắng nghe. đầu gộp, nhấn giữn nút trái chuột, kéo chọn số ô cần gộp rồi th nút chuột. + ước 2: Trên thẻ Layout, chọn Merhe ells để gộp các ô. - Lắng nghe. - - Lắng nghe. GV ướng dẫn học sinh thực hành. - Nh n xét. - GV trình bày kết qu thực hành của một vài học sinh cho c lớp xem và nh n xét. b. Tách ô trong bảng : - GV ướng dẫn thao tác gộp ô trong b ng Giáo viên: Dương Tiến Tường 7
 8. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 17 - ướ 1 Đưa n trỏ ột ô ần t . - ướ 2 Trên t ẻ a t ọn lit ells. - ướ 3 Gõ số ột ần t tr ng ô N m er f l mns, gõ số dòng tr ng ô N m er f r ws, rồi ọn OK. - H t ự nh - Q an s t H t ự n - Hướng dẫn, ốn nắn 1 số H n n t ứ - H l m t e ướng dẫn ủa GV t ự n m. - N n t, đ n gi . c. Thực hành: - HS thực hành làm bài t p 1,2 trang 66 SGK. - H t ự n - GV ướng dẫn học sinh thực hành. - H l m t e ướng dẫn ủa GV - Nh n xét. - GV trình bày kết qu thực hành của một vài học sinh cho c lớp xem và nh n xét. - GV ướng dẫn s t m iể t êm ứ n ng tr ng t ẻ a t. 4. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Lắng nghe. Giáo viên: Dương Tiến Tường 8
 9. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 17 - Nh n xét tiết học. - Chuẩn bị bài mới. &&&&&&&&&&& TIN HỌC LỚP 5 ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố khắc sâu kiến thứ đã ọ tr ng ương tr n ọc kì I. 2. Kĩ năng: Qua các phần ôn t p học sinh nh n biết về các thao tác với t ư điện tử, biết ơi trò ơi tr ng m tín , iết cách thao tác trên phần mềm Word, Power Point. Học sinh có kỹ n ng tổng hợp kiến thức. 3. hái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN B : - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, t p, bút. III. CÁC HOẠ ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠ ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠ ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp: - i Nê một số t a đặt thông số chung vào - Lắng nghe. Tr lời câu hỏi. bài trình chiếu? - Nh n xét. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: Khám phá máy tính: + Em hãy nêu các thao tác: tạo, mở, sao chép, - H s ng ĩ tr lời óa đối với t ư mục/tệ tr ng ương tr n q n lí tệ t ư mục. + Nêu cách hiển thị biể tượng trong mỗi ng n cửa sổ? + Nhắc lại lợi ích của t ư điện tử. Thao tác nh n và gửi t ư điện tử? + đín m t tin tr ng t ư điện tử. - Nh n xét. - H lắng ng e. * oạt động 2: hơi cùng máy tính - GV ê ầ H l ện ơi trò ơi - H t ự n Stellarium, Xmind. - Q an s t H t ự n - H l m t e ướng dẫn ủa GV - Hướng dẫn, ốn nắn 1 số H n n t ứ t ự n m. Giáo viên: Dương Tiến Tường 9
 10. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 17 - N n t, đ n gi - Lắng nghe. - K en ngợi 1 số H . 3. Củng cố và dặn dò: - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra - H l m t e ướng dẫn ủa GV các lỗi mà các em hay vấp ph i. - Về nhà xem lại các kiến thứ đã ọc - Lắng nghe. +++++++++ ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố khắc sâu kiến thứ đã ọ tr ng ương tr n ọc kì I. 2. Kĩ năng: Qua các phần ôn t p học sinh nh n biết về các thao tác với t ư điện tử, biết ơi trò ơi tr ng m tín , iết cách thao tác trên phần mềm Word, Power Point. Học sinh có kỹ n ng tổng hợp kiến thức. 3. hái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN B : - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, t p, bút. III. CÁC HOẠ ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠ ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠ ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp: - i Nê một số t a đặt thông số chung vào - Lắng nghe. Tr lời câu hỏi. bài trình chiếu? - Nh n xét. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: Soạn thảo văn bản. + Nêu các kỹ thu t điều chỉnh một đ ạn n n? - H s ng ĩ tr lời + Cách chọn kiểu trình bày có sẵn n n? + định dạng n n, đ n số trang tr ng n b n? - Nh n xét. - H lắng ng e. - Thiết kế bài trình chiếu: - H s ng ĩ tr lời + Cách tạo hiệu ứng chuyển động? + Thao tác chèn âm thanh vào bài trình chiếu. + Thao tác chèn video vào bài trình chiếu. + T a t đặt thông số chung cho các trang trình chiếu. - Nh n xét. - H lắng ng e. * oạt động 2: hực hành - GV ê ầ H t ự n tạ i tr n iế - H t ự n - Q an s t H t ự n Giáo viên: Dương Tiến Tường 10
 11. Trường TH2 Đất Mũi Giáo án hướng dẫn học tin học tuần 17 - Hướng dẫn, ốn nắn 1 số H n n t ứ t ự n m. - N n t, đ n gi - Lắng nghe. 3. Củng cố và dặn dò: - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra - H l m t e ướng dẫn ủa GV các lỗi mà các em hay vấp ph i. - Về nhà xem lại các kiến thứ đã ọc - Lắng nghe. DUYỆT CỦA TỔ RƯỞNG DUYỆT CỦA BGH Nội dung: Nội dung: Hình thức: Hình thức: Ngày tháng năm 2018 Ngày tháng năm 2018 Giáo viên: Dương Tiến Tường 11