Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 10 - Trường TH 1 Rạch Gốc

I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn, chọn độ dày, màu nét vẽ.
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn, chọn độ dày, màu nét vẽ của
Paint.
3.Thái độ:
- Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, sgk, phòng máy.
- Học sinh: Đầy đủ dụng cụ học tập. 
pdf 4 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 4380
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 10 - Trường TH 1 Rạch Gốc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_tin_hoc_lop_4_tuan_10_truong_th_1_rach_goc.pdf

Nội dung text: Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 10 - Trường TH 1 Rạch Gốc

  1. TUẦN 10 BÀI 2. VẼ HÌNH TỪ HÌNH MẪU CÓ SẴN. CHỌN ĐỘ DÀY, MÀU NÉT VẼ I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn, chọn độ dày, màu nét vẽ. 2.Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn, chọn độ dày, màu nét vẽ của Paint. 3.Thái độ: - Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, sgk, phòng máy. - Học sinh: Đầy đủ dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 1. Ổn định lớp: - Báo cáo sỉ số lớp. 4’ 2. Kiểm tra bài cũ: - Y/c học sinh khởi động phần mềm Paint lên vẽ một - 1 Hs làm. bông hoa rồi lưu vào thư mục của em. - Cả lớp quan sát trên màn hình rồi nhận xét. ?Hãy chỉ ra các nút lệnh và cho biết chức năng của các nút lệnh đó? - Nhận xét, đánh giá, tuyên dương. 3. Bài mới: 30’ * Giới thiệu bài mới: “Bài 2. Vẽ hình từ hình mẫu có sẵn. Chọn độ dày, - Nhắc lại tựa bài. màu nét vẽ”. A. Hoạt động cơ bản: A.1. Chọn độ dày nét vẽ - Làm mẫu. - Quan sát. - Hãy nêu có mấy bước để chọn độ dày nét vẽ? Nêu - 1 vài học sinh trả lời. ra? - Nhận xét, đánh giá: Có 3 bước - Nhận xét. - Bước 1: Chọn công cụ hình trong đó có các hình - Lắng nghe. có sẵn. - Nhắc lại.
  2. - Bước 2: Nháy chọn rồi chọn kích thước cho nét vẽ. - Bước 3: Di chuyển chuột vào trang vẽ, nhấn giữ nút trái chuột rồi kéo chéo một đoạn, sau đó thả chuột. - Y/c học sinh chọn một công cụ có hình sẵn, chọn - Thực hành theo y/c. lại nét vẽ rồi vẽ một hình mà em thích. - Báo cáo kết quả - Nhận xét. - Nhận xét, đánh giá. - Lắng nghe. A.2. Chọn màu nét vẽ - Làm mẫu. - Quan sát. - Hãy nêu có mấy bước để chọn màu nét vẽ? Nêu ra? - 1 vài học sinh trả lời. - Nhận xét, đánh giá: Có 3 bước - Nhận xét. - Bước 1: Chọn công cụ hình trong đó danh sách - Lắng nghe. hình mẫu. - Nhắc lại. - Bước 2: Chọn màu Color1 cho nét vẽ. - Bước 3: Di chuyển con trỏ chuột vào trang vẽ, nhấn giữ nút trái chuột rồi kéo thả chuột. - Y/c học sinh chọn một công cụ có hình sẵn, chọn - Thực hành theo y/c. lại nét vẽ rồi vẽ một hình mà em thích. - Báo cáo kết quả - Nhận xét, đánh giá. - Nhận xét. Chú ý: Để được hình tròn hoặc hình vuông, em chọn - Lắng nghe. công cụ hoặc trong các số hình mẫu rồi nhấn giữ phím Shift trong lúc vẽ. - Làm mẫu để vẽ hình tròn, hình vuông. - Quan sát. B. Hoạt động thực hành: 3’ B.1. Trao đổi với bạn các vẽ bốn hình vẽ đơn giản. - Y/c học sinh đọc, xác định y/c. - Lắng nghe. - Trình chiếu bài học sinh. - Đọc, xác đinh y/c. - Nhận xét. - Nhận xét, đánh giá. - Đánh giá. 1’ 4. Củng cố: - Em hãy nêu vẽ một hình từ những hình mẫu mà em - 1 Hs làm. yêu thích? - Cả lớp quan sát trên màn - Nhận xét, đánh giá. hình rồi nhận xét. - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Bình chọn hs học tốt=> Tuyên dương. 5. Dặn dò: - Về nhà học và chuẩn bị bài tiếp theo. - Lắng nghe. BÀI 2. VẼ HÌNH TỪ HÌNH MẪU CÓ SẴN. CHỌN ĐỘ DÀY, MÀU NÉT VẼ (tt)
  3. I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn, chọn độ dày, màu nét vẽ. 2.Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn, chọn độ dày, màu nét vẽ của Paint. 3.Thái độ: - Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, sgk, phòng máy. - Học sinh: Đầy đủ dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 1. Ổn định lớp: - Báo cáo sỉ số lớp. 4’ 2. Kiểm tra bài cũ: - Y/c học sinh khởi động phần mềm Paint lên vẽ một - 1 Hs làm. hình tam giác, một hình vuông từ hình mẫu có sẵn. - Cả lớp quan sát trên - Nhận xét, đánh giá, tuyên dương. màn hình rồi nhận xét. 30’ 3. Bài mới: * Giới thiệu bài mới: “Bài 2. Vẽ hình từ hình mẫu có sẵn. Chọn độ dày, màu - Nhắc lại tựa bài. nét vẽ” (tt). B. Hoạt động thực hành: B.2. Vẽ các hình theo mẫu rồi trao đổi với bạn cách vẽ chiếc đèn ông sao với nét vẽ dày hơn. - Y/c học sinh đọc, xác định y/c. - Đọc, xác định y/c - Làm mẫu cho học sinh quan sát. - Quan sát. - Trình chiếu bài học sinh. - Thực hành theo y/c. - Báo cáo kết quả - Nhận xét, đánh giá. - Nhận xét. B.3. Em vẽ hình theo mẫu rồi lưu bài vẽ có tên là ngoi nha vao thư mục trên máy tính. - Y/c học sinh đọc, xác định y/c. - Đọc, xác định y/c - Làm mẫu cho học sinh quan sát. - Quan sát. - Trình chiếu bài học sinh. - Thực hành theo y/c. - Báo cáo kết quả - Nhận xét, đánh giá. - Nhận xét. C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng (nếu có thời gian) - Y/c học sinh đọc, xác định y/c. - Đọc, xác định y/c - Trình chiếu bài học sinh. - Quan sát. - Thực hành theo y/c. - Báo cáo kết quả - Nhận xét, đánh giá. - Nhận xét. 3’ 4. Củng cố: - Em hãy nêu lại cách chọn độ dày nét vẽ? - Trả lời.
  4. - Em hãy nêu lại cách chọn màu nét vẽ? - Nhận xét, đánh giá. - Nhận xét. - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe. - Bình chọn hs học tốt=> Tuyên dương. 1’ 5. Dặn dò: - Về nhà học và chuẩn bị bài tiếp theo. - Lắng nghe. KÝ DUYỆT TUẦN 10 BAN GIÁM HIỆU