Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 28 - Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu - Trường TH 1 Rạch Gốc

I- MỤC TIÊU
- Biết cách sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo bài trình chiếu điện tử.
- Tạo được trang trình chiếu, soạn được nội dung đơn giản vào trang trình
chiếu.
- Tạo sự thích thú khi tạo được bài trình chiếu đơn giản.
II- CHUẨN BỊ
III- HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
pdf 3 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 560
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 28 - Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu - Trường TH 1 Rạch Gốc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_lop_8_tuan_28_chu_de_4_thiet_ke_bai_trinh.pdf

Nội dung text: Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 28 - Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu - Trường TH 1 Rạch Gốc

  1. TUẦN 28 Môn: Tin học CHỦ ĐỀ 4: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU BÀI 1:LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TÌNH CHIẾU (Tiết 1) I- MỤC TIÊU - Biết cách sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo bài trình chiếu điện tử. - Tạo được trang trình chiếu, soạn được nội dung đơn giản vào trang trình chiếu. - Tạo sự thích thú khi tạo được bài trình chiếu đơn giản. II- CHUẨN BỊ III- HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CUA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp 2. Bài mới: Giới thiệu bài: Các em đã từng được học các - Lắng nghe và trả lời câu hỏi tiết trình chiếu. Vậy em thấy các tiết học có hấp dẫn không? Làm thế nào để có bài trình chiếu, chủ đề hôm nay các em se cùng tìm hiểu cách tạo bài trình chiếu hấp dẫn. a. Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm PowerPoint - Nháy đúp chuột vào biểu tượng để - Lắng nghe khởi động phần mềm PowerPoint Bảng chọn Trang trình chiếu được thu nhỏ Vùng soạn thảo So sánh vùng soạn thảo giữa PowerPoint và - So sánh: Word? + Giống: đều có vùng trắng + Khác: Word là vùng trắng lớn giống tờ giấy. PP có hai khung để soạn thảo. - Nhận xét.
  2. b. Hoạt động 2: Soạn tiêu đề nội dung vào trang trình chiếu - Mỗi trang soạn thảo có hai phần chính: Vùng - Lắng nghe soạn tiêu đề và vùng soạn nội dung. - Quan sát - Nháy chuột vào từng vùng rồi soạn thảo tương - Ghi chép tự như trong Word. Vùng soạn Vùng soạn tiêu đề nội dung c. Hoạt động 3: Thêm mới và xóa trang trình chiếu - Thêm mới trang trình chiếu: Nháy chuột vào - Lắng nghe trang trước trang mới rồi nhấn ENTER. - Quan sát - Xóa trang trình chiếu: Nháy chuột vào trang - Ghi chép muốn xóa, nhấn phím DELETE. 3. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ - Xem lại nội dung bài đã học - Chuẩn bị tiết sau thực hành. Môn: Tin học BÀI 1:LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TÌNH CHIẾU (Tiết 2) I- MỤC TIÊU - Biết cách sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo bài trình chiếu điện tử. - Tạo được trang trình chiếu, soạn được nội dung đơn giản vào trang trình chiếu. - Tạo sự thích thú khi tạo được bài trình chiếu đơn giản. II- CHUẨN BỊ III- HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CUA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra: ?. Nêu cách soạn tiêu đề nội dung vào - Trả lời: Nháy chuột vào vùng tiêu trang trình chiếu? đề và nội dung rồi soạn thảo tương tự như Word.
  3. - Nhận xét - Lắng nghe 3. Bài mới: a. Hoạt động 1: Thực hành - Cho học sinh đọc yêu cầu bài thực hành. - 1HS đọc yêu cầu, cả lớp theo dõi. - Hướng dẫn học sinh thực hành. - Thực hành theo yêu cầu SGK trang 94: - Lắng nghe Soạn bài trình chiếu có chủ đề Cây và - Thực hành theo yêu cầu hoa gồm 2 trang. - Lưu bài vào thư mục lớp em. b. Hoạt động 2: Ứng dụng và mở rộng Giải thích các ý nghĩa sau khi thực hiện - Thực hành theo yêu cầu rồi giải theo yêu cầu ở phần C, SGK trang 94. thích ý nghĩa - Mở phần mềm PowerPoint - Mở trang trình chiếu mới - Nhấn tổ hợp phím Ctrl+N - Gõ nội dung tùy ý vào trang trình chiếu. - Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S - Lưu bài trình chiếu - Đặt tên rồi lưu bài. 3. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ - Xem lại nội dung bài đã học - Xem trước bài mới Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề KÝ DUYỆT TUẦN 28 NHẬN XÉT KHỐI TRƯỞNG BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT Nội dung đảm bảo,trình bày rõ ràng.Soạn đủ tiết đúng TKB.Cần nghi khối lớp dạy