Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 9 - Chủ đề 2: Em tập vẽ - Trường TH 1 Rạch Gốc

I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Làm quen với phần mềm Paint, sử dụng được công cụ vẽ tự do để vẽ các nét đơn
giản, thực hiện các thao tác lưu bài vẽ vào máy tính và mở bài có sẵn.
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng lưu, mở bài từ phần mềm Paint.
3.Thái độ:
- Học sinh có thái độ hứng thú khi làm quen với phần mềm Paint.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, sgk, phòng máy, phần mềm Paint.
- Học sinh: Đầy đủ dụng cụ học tập. 
pdf 4 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 4260
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 9 - Chủ đề 2: Em tập vẽ - Trường TH 1 Rạch Gốc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_tin_hoc_lop_4_tuan_9_chu_de_2_em_tap_ve_truong_th_1.pdf

Nội dung text: Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 9 - Chủ đề 2: Em tập vẽ - Trường TH 1 Rạch Gốc

  1. TUẦN 09 CHỦ DỀ 2. EM TẬP VẼ BÀI 1. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM HỌC VẼ I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Làm quen với phần mềm Paint, sử dụng được công cụ vẽ tự do để vẽ các nét đơn giản, thực hiện các thao tác lưu bài vẽ vào máy tính và mở bài có sẵn. 2.Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng lưu, mở bài từ phần mềm Paint. 3.Thái độ: - Học sinh có thái độ hứng thú khi làm quen với phần mềm Paint. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, sgk, phòng máy, phần mềm Paint. - Học sinh: Đầy đủ dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 1. Ổn định lớp: - Báo cáo sỉ số lớp. 4’ 2. Kiểm tra bài cũ: - Y/c học sinh khởi động trò chơi Blocks lên thực hành - 1 Hs làm. cho cả lớp cùng quan sát. - Cả lớp quan sát trên màn - Nhận xét, đánh giá, tuyên dương. hình rồi nhận xét. 30’ 3. Bài mới: 1’ * Giới thiệu bài mới: Hôm nay, cô cùng các em sẽ làm - Nhắc lại tựa bài. quen với phần mềm Paint qua “Bài 1. Làm quen với phần mềm học vẽ”. 29’ A. Hoạt động cơ bản: A.1. Giới thiệu phần mềm Paint - 1 học sinh lên máy chủ chọn vào biểu tượng Paint a) Em hãy cho biết đâu là biểu tượng của trò chơi - 1 vài học sinh trả lời. Blocks trên màn hình nền? - 1 học sinh lên máy chủ - Nhận xét, đánh giá. nháy vào nút Thoát. - Làm sao để khơi động trò chơi Blocks? - Nhận xét. - Lắng nghe. - Nhận xét, đánh giá: Nháy đúp chuột lên biểu tượng - Nhắc lại. Paint trên màn hình nền. - Thực hành theo y/c. - Làm sao để thoát khỏi trò chơi? - 1 vài học sinh trả lời. - Nhận xét, đánh giá: Nháy chọn . - Nhận xét. - Lắng nghe. - Y/c học sinh khởi động Paint rồi thoát. - 1 học sinh lên trên máy chủ chọn vào công cụ. - Nhận xét. b) Đọc thông tin trong hình dưới, trao đổi với bạn rồi - Quan sát.
  2. chỉ ra vị trí các thành phần trong chương trình đang mở. - Nhận xét, đánh giá: Lần lược giáo viên hướng dẫn để học sinh biết được bảng chọn, vùng trang vẽ, bảng chọn chứa hộp công cụ, hình mẫu, nét vẽ, hộp màu. A.2. Công cụ vẽ - Em hãy cho biết đâu là công cụ bút vẽ? - 1 vài học sinh trả lời. - Làm mẫu vẽ một mặt cười. - Nhận xét. - Có mấy bước khi sử dụng công cụ bút vẽ? Kể ra? - Nhắc lại, lắng nghe. - Nhận xét, đánh giá: Có 2 bước - Bước 1: Trong hộp công cụ, nháy chuột . - Bước 2: Di chuyển con trỏ chuột vào vùng trang vẽ, con trỏ chuột chuyển thành . Nhấn giữ nút trái chuột để vẽ hình bất kì mà em muốn rồi thả chuột để hoàn thành thao tác vẽ. - Y/c học sinh vẽ lại hình mặt cười. - Thực hành. - Nhận xét, đánh giá. - Nhận xét. A.3. Lưu bài vẽ - Làm mẫu lưu bài vừa vẽ. - Quan sát. - Có mấy bước để lưu bài vẽ, nêu ra? - 1 vài học sinh trả lời. - Nhận xét, đánh giá:Có 4 bước - Nhận xét. - Bước 1: Nháy chọn ở phía trên góc trái phần mềm - Lắng nghe. Paint, rồi chọn . - Nhắc lại, lắng nghe. - Bước 2: Cửa sổ Save As hiện ra, em chọn thư mục để lưu bài vẽ. - Bước 3: Đăt tên cho bài vẽ bằng cách nháy chọn vào ô File name rồi gõ tên bài vẽ. - Bước 4: Nháy chọn Save để lưu bài vẽ. - Y/c học sinh lưu bài vẽ mặt cười với tên là “mat cuoi” - Học sinh thực hành. vào thư mục của em rồi đóng bài vẽ lại. - Báo cáo kết quả. A.4. Mở bài vẽ - Làm mẫu mở bài vừa vẽ. - Quan sát. - Có mấy bước để mở bài vẽ, nêu ra? - 1 vài học sinh trả lời. - Nhận xét, đánh giá:Có 4 bước - Nhận xét. - Bước 1: Sau khi mở chương trình Paint, nháy chọn - Lắng nghe. ở phía trên bên trái phần mềm Paint, rồi chọn . - Nhắc lại, lắng nghe. - Bước 2: Cửa sổ Open hiện ra, em chọn thư mục đã lưu bài vẽ. - Bước 3: Nháy chuột vào tên bài vẽ. - Bước 4: Nháy chọn Open để mở bài vẽ. -Y/c học sinh mở bài vẽ với tên là “mat cuoi”. - Học sinh thực hành. - Báo cáo kết quả. 4’ 4. Củng cố: - Em hãy nêu lại các bước để lưu bài vẽ? - Trả lời. - Em hãy nêu lại các bước để mở đã bài vẽ? - Nhận xét. - Đọc phần ghi nhớ nếu còn thời gian. - Đọc ghi nhớ.
  3. - Nhận xét, đánh giá. - Lắng nghe. - Nhận xét tiết học. - Bình chọn hs học tốt=> Tuyên dương. 1’ 5. Dặn dò: - Về nhà học và chuẩn bị bài tiếp theo. - Lắng nghe. BÀI 1. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM HỌC VẼ (tt) I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Làm quen với phần mềm Paint, sử dụng được công cụ vẽ tự do để vẽ các nét đơn giản, thực hiện các thao tác lưu bài vẽ vào máy tính và mở bài có sẵn. 2.Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng lưu, mở bài từ phần mềm Paint. 3.Thái độ: - Học sinh có thái độ hứng thú khi làm quen với phần mềm Paint. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, sgk, phòng máy, phần mềm Paint. - Học sinh: Đầy đủ dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 1. Ổn định lớp: - Báo cáo sỉ số lớp. 4’ 2. Kiểm tra bài cũ: - Y/c học sinh nêu lại các bước để lưu bài vẽ? - 1 vài học sinh trả lời. - Y/c học sinh nêu lại các bước để mở bài vẽ? - Nhận xét. - Nhận xét, đánh giá, tuyên dương. - Lắng nghe. 30’ 3. Bài mới: * Giới thiệu bài mới: “Bài 1. Làm quen với phần mềm học vẽ(tt)”. - Nhắc lại tựa bài. B. Hoạt động thực hành: - Y/c học sinh đọc, xác định y/c. - Đọc, xác định y/c. - Làm mẫu. - Quan sát. - Quan sát, giúp đỡ học sinh thực hành. - Học sinh thực hành. - Bình chọn hs học tốt=> Tuyên dương. - Báo cáo kết quả. - Nhận xét, lắng nghe. C. Hoạt động ứng dụng, mở rông: - Y/c học sinh đọc, xác định y/c. - Đọc, xác định y/c. - Làm mẫu. - Quan sát. - Quan sát, giúp đỡ học sinh thực hành. - Học sinh thực hành. - Bình chọn hs học tốt=> Tuyên dương. - Báo cáo kết quả. - Nhận xét, lắng nghe. 4’ 4. Củng cố: - Em hãy cho biết sử dụng tổ hợp phím nào để lưu bài - Trả lời. vẽ? - Nhận xét. - Em hãy cho biết sử dụng tổ hợp phím nào để mở
  4. trang vẽ mới? - Em hãy nêu lại các bước để mở đã bài vẽ? - Nhận xét, đánh giá. - Lắng nghe. - Nhận xét tiết học. - Bình chọn hs học tốt=> Tuyên dương. 1’ 5. Dặn dò: - Về nhà học và chuẩn bị bài tiếp theo. - Lắng nghe. KÝ DUYỆT TUẦN 09 BGH TỔ TRƯỞNG