Đề cương hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 24+25 - Trường THCS Quách Văn Phẩm

Bài 24

    -Phần I:

Câu 1/ Tóm tắt diễn biến chiến sự Đà Nẵng những năm 1858-1859?     

Câu 2/Chiến sự ở Gia Định 1859?

doc 1 trang BaiGiang.com.vn 30/03/2023 1560
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 24+25 - Trường THCS Quách Văn Phẩm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_cuong_huong_dan_hoc_sinh_on_tap_o_nha_mon_lich_su_lop_8_b.doc

Nội dung text: Đề cương hướng dẫn học sinh ôn tập ở nhà môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 24+25 - Trường THCS Quách Văn Phẩm

  1. TỔ NGỮ VĂN-LỊCH SỬ-GDCD ĐỀ CƯƠNG HỌC SINH ÔN TẬP Ở NHÀ MÔN LỊCH SỬ 8 Bài 24 -Phần I: Câu 1/ Tóm tắt diễn biến chiến sự Đà Nẵng những năm 1858-1859? Câu 2/Chiến sự ở Gia Định 1859? -Phần II: Câu 1/Diễn biến chính kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì những năm 1858-1873? Câu 2/Kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì những năm 1858-1873? Kể tên những người yêu nước tiêu biểu chống Pháp ở Tây Nam Kì trong giai đoạn này? Bài 25 -Phần I: Câu 1/Cho biết tình hình Việt Nam sau khi Pháp chiếm Nam Kì ? Câu 2/Tóm tắt diễn biến chính kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kì giai đoạn 1873-1874? -Phần II: Câu 1/Kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ở Bắc Kì giai đoạn 1882-1884? Câu 2/Nội dung chính Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884)? Hậu quả của hiệp ước đối với dân tộc ta ? - HẾT -