Giáo án Lịch sử Lớp 8 - Tiết 15 đến 18 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển

  I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1.Kiến thức, kỹ năng, thái độ:

a.Kieán thöùc: Học xong bài này người học có khả năng biết và hiểu được:

     -  Những nét chung của phong trào độc lập dân tộc ở khu vực Đông Nam Á.

b.Kó naêng: Người học có khả năng làm được:

- Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng bản đồ để hiểu lịch sử.

- Biết cách khai thác tư liệu, tranh ảnh lịch sử để nhận biết được bản chất của sự kiện lịch sử.

c.Tö töôûng: Người học có cảm nhận được:

      - Thấy được những nét tương đồng và sự gắn bó trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước ở khu vực Đông Nam Á.

 2. Năng lực: Có thể phát triển cho HS một số kỹ năng sau:

+ Năng lực Tự học, giao tiếp, tự học...vvv

+Người học hiểu và biết phân tích, so sánh, nhận định các phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á.

  II.CHUAÅN BÒ:

 1. GV: - Lược đồ khu vực Đông Nam Á. 

            - Tranh ảnh và tài liệu có liên quan đến các nhân vật tiêu biểu cho PT đấu tranh ở các nước Đông Nam Á giai đoạn này.

 1. HS: Đọc bài và trả lời các câu hỏi trong SGK
doc 18 trang BaiGiang.com.vn 03/04/2023 900
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử Lớp 8 - Tiết 15 đến 18 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docgiao_an_lich_su_lop_8_tiet_15_den_18_nam_hoc_2020_2021_truon.doc

Nội dung text: Giáo án Lịch sử Lớp 8 - Tiết 15 đến 18 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển

 1. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Kế hoạch bài dạy Sử 8 Ngày soạn: 10/12/2020 Ngày dạy: . Tuần 15 - Tiết: 29 Bài 20 PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918 – 1939) (Tiếp) I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1.Kiến thức, kỹ năng, thái độ: a.Kieán thöùc: Học xong bài này người học có khả năng biết và hiểu được: - Những nét chung của phong trào độc lập dân tộc ở khu vực Đông Nam Á. b.Kó naêng: Người học có khả năng làm được: - Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng bản đồ để hiểu lịch sử. - Biết cách khai thác tư liệu, tranh ảnh lịch sử để nhận biết được bản chất của sự kiện lịch sử. c.Tö töôûng: Người học có cảm nhận được: - Thấy được những nét tương đồng và sự gắn bó trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước ở khu vực Đông Nam Á. 2. Năng lực: Có thể phát triển cho HS một số kỹ năng sau: + Năng lực Tự học, giao tiếp, tự học vvv +Người học hiểu và biết phân tích, so sánh, nhận định các phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á. II.CHUAÅN BÒ: 1. GV: - Lược đồ khu vực Đông Nam Á. - Tranh ảnh và tài liệu có liên quan đến các nhân vật tiêu biểu cho PT đấu tranh ở các nước Đông Nam Á giai đoạn này. 2.HS: Đọc bài và trả lời các câu hỏi trong SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG Hđộng 1: Khởi động (5’) Kiểm tra bài cũ: (5 phút) Mục tiêu CM Trung Quốc đã diễn ra như thế Ổn định tâm thế học tập nào trong những năm 1919 – 1939? Củng cố kiến thức bài học trước GV: giới thiệu bài : Dẫn dắt vào bài mới Hđộng 2: Hình thành kiến thức mới II. Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á(1918- 1939) ( Đổi mục II thành mục 2: Một số phong trào đấu tranh tiêu biểu ) 2- Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu 2. 1.Tình hình chung(16’) Mục tiêu: Người học nắm được tình hình chung ở Châu Á Sau chiến tranh thế giới Năm học 2020-2021 Trang 1
 2. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Kế hoạch bài dạy Sử 8 thứ nhất. HS đọc mục 1 sgk. HS : Dựa vào SGK lập niên biểu các *Lập niên biểu : (một số cuộc đấu tranh cuộc đấu tranh tiêu biểu tiêu biểu ở Trung Quốc , Ấn Độ, In đô HS: Nhận xét, bổ sung nê xi a) GV : Nhận xét- kL Thời gian Sự kiện HS xác định trên bản đồ việc phân chia ĐNÁ của bọn đế quốc phương Tây. ? Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở ĐNÁ có những đặc điểm nổi bật nào? Giải thích? HS: Do sự bóc lột của các nước đế quốc và thắng lợi của CM tháng Mười Nga. ? Sự thành lập các đảng cộng sản có tác động như thế nào đối với phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á? HS: Làm cho phong trào chống chủ nghĩa đế quốc càng nổ ra quyết liệt. HS đọc đoạn tư liệu sgk ? Phong trào dân chủ tư sản ở ĐNÁ có điểm gì mới? HS: Các chính đảng của giai cấp tư sản ra đời lãnh đạo CM. GV chuyển ý 2.2.Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á(18’) Mục tiêu: Người học hiểu được các phong trào độc lập dân tộc ở các nước Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất. HS đọc mục 2 sgk. HS : Lập niên biểu các PT tiêu biểu: các * Lập niên biểu: Các phong trào tiêu PT tiêu biểu biểu: HS: Nhận xét, bổ sung Thời gian Sự kiện GV: Nhận xét- kl : - Lào: Khởi nghĩa Ong Kẹo và Com- ma-đam (1901-1936). - Campuchia: Khởi nghĩa A-cha Hem- chiêu (1930-1935). - Việt Nam: Phong trào chống Pháp phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Inđônêxia: + Khởi nghĩa ở Gia-va và Xu-ma-tơ-ra do đảng cộng sản lãnh đạo. + Phong trào dân tộc tư sản. Năm học 2020-2021 Trang 2
 3. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Kế hoạch bài dạy Sử 8 Ngày soạn: 12/12/2020 Ngày dạy: Tuần 16 - Tiết: 32 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I I.Mục tiêu cần đạt : 1.Kiến thức, kỹ năng, thái độ: a.Kieán thöùc: Học xong bài này người học có khả năng biết và hiểu được: - Củng cố, hệ thống hóa những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa hai cuộc chiến tranh TG. - Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến năm 1917 và hiện đại (1917 – 1945). b.Kó naêng: Người học có khả năng làm được: - Giúp HS phát triển kĩ năng lập bảng thống kê, lựa chọn sự kiện lịch sử tiêu biểu, tổng hợp, so sánh và hệ thống hóa sự kiện lịch sử. c.Tö töôûng: Người học cảm nhận được: - Củng cố, nâng cao tư tưởng, tình cảm CM, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa ĐQ chân chính, tinh thần chống chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít và bảo vệ hòa bình thế giới. 2. Năng lực : Có thể hình thành cho HS một số năng lực: + Năng lực tự học, giao tiếp, tự giải quyết vấn đề vvv + Người học hiểu và biết phân tích, so sánh, nhận định, các sự kiện lịch sử thế giới cận đại và hiện đại(từ giữa TK XVI đến năm 1917 và hiện đại (1917 – 1945). II.Chuẩn bị : 3. GV: - Bản đồ thế giới. - Bảng thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử TG hiện đại. 4.HS: Đọc bài và trả lời các câu hỏi trong SGK III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG Hđộng 1: Khởi động (1’) Mục tiêu: - Kiểm tra bài cũ: Kết hợp bài mới - Ổn định tâm thế học tập - GV: giới thiệu bài - Dẫn dắt vào bài mới Hđộng 2: Tiến hành ôn tập I.Kiểm tra việc soạn hướng dẫn ôn tập của học sinh(6’) Mục tiêu: Đánh giá việc soạn để chuẩn bị kiểm chất lượng của học sinh cuối học kì I Gv: Tổ chức cho HS trình bày nội dung 1. Giải mã Ma trận câu hỏi khai thác trong Ma trận và đáp a. Câu hỏi phần trắc nghiệm cụ thể cho từng câu hỏi ở phần trắc b. Câu hỏi phần tự luận Năm học 2020-2021 Trang 7
 4. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Kế hoạch bài dạy Sử 8 nghiệm và tự luận HS: Đại diện các tổ đứng dậy trình bày theo thứ tự từ câu 1 đến câu 11 ( Trong Ma trận GV đã phát cho HS) HS: Lắng nghe - Nhận xét, bổ sung GV : Nhận xét – Bổ sung – Kết luận Phần 1: Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại ( phần này từ 1917- 1945) I. Những sự kiện lịch sử chính (6’) Mục tiêu: HS hiểu được những sự kiện lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỷ XVI – đến năm 1917) HS: Đọc mục I sgk/73 I. Những sự kiện lịch sử chính HS : Lập bảng thống kê các sự kiện lịch * Lập bảng thống kê: (theo mẫu sgk) sử chính ( theo mẫu sgk) Thời gian Sự kiện Kết quả HS: Trình bày, nhận xét, bổ sung 8/1566 CM Lật đổ ách GV: Nhận xét, bổ sung - KL Hà Lan thống trị của Vương quốc TBN II.Những nội dung chủ yếu (6’) Mục tiêu: HS hiểu được những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỷ XVI – đến năm 1917) HS: Đọc phần nội dung chủ yếu đã được II. Những nội dung chủ yếu khái quát SGK/73 *Yêu cầu : GV: Nhấn mạnh khắc sâu lại kiến thức HS nắm được các nội dung chủ yếu cơ bản được khái quát theo SGK đã được khái quát trong SGK/73,74 GV: Yêu cầu HS về nhà học và nắm chắc 5 nội dung được khái quát ở SGK III. Bài tập thực hành (4’) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học cho HS. Giúp HS hiểu và biết vận dụng kiến thức vào thực hành luyện tập Năm học 2020-2021 Trang 8
 5. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Kế hoạch bài dạy Sử 8 ? Chọn 5 sự kiện tiêu biểu trong phần BT1: 5 sự kiện tiêu biểu: Lịch sử thế giới Cận đại và giải thích vì -Sự ra đời và phát triển của nền sản xuất sao? mới- tư bản chủ nghĩa -Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên GV hướng dẫn - HS làm BT1. - Cách mạng tư sản Pháp HS: Thực hiện – trình bày- Nhận xét bổ - Các cuộc đấu tranh của công nhân sung - Chiên tranh thế giới thứ nhất GV: Nhận xét – kết luận Bài tập 2: ở phần II. Bài tập 3: GV hướng dẫn HS về nhà làm Phần 2: Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến 1945) I. Những sự kiện lịch sử chính(6’) Mục tiêu: HS hiểu được những sự kiện lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 – đến năm 1945) HS: Đọc mục I sgk/112 I. Những sự kiện lịch sử chính HS : Lập bảng thống kê các sự kiện lịch * Lập bảng thống kê: (theo mẫu sgk) sử chính ( theo mẫu sgk /112) Thời gian Sự kiện Kết quả HS: Trình bày, nhận xét, bổ sung 2/1917 CMDC TS Lật đổ chế GV: Nhận xét, bổ sung - KL thắng lởi độ Nga Nga Hoàng hai chính quyền song song tồn tại II.Những nội dung chủ yếu (6’) Mục tiêu: HS hiểu được những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 – đến năm 1945) ) HS: Đọc phần nội dung chủ yếu đã được II.Những nội dung chủ yếu khái quát SGK/113 *Yêu cầu : GV: Nhấn mạnh khắc sâu lại kiến thức HS nắm được các nội dung chủ yếu cơ bản được khái quát theo SGK đã được khái quát trong SGK/113 GV: Yêu cầu HS về nhà học và nắm chắc 5 nội dung được khái quát ở SGK III. Bài tập thực hành(4’) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học cho HS. Giúp HS hiểu và biết vận dụng kiến thức vào thực hành luyện tập Năm học 2020-2021 Trang 9
 6. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Kế hoạch bài dạy Sử 8 ? Chọn 5 sự kiện tiêu biểu trong phần III. Bài tập thực hành Lịch sử thế giới hiện đại và giải thích vì BT1: Bốn sự kiện tiêu biểu sao? - CMXHCN tháng Mười Nga 1917 GV hướng dẫn - HS làm BT1. - Cao trào CM ở châu Âu 1918 – 1923 HS: Thực hiện – trình bày- Nhận xét bổ - PT độc lập dân tộc ở châu Á sung - Cuộc khủng hoảng KT TG 1929 -1933 GV: Nhận xét – kết luận Bài tập 2: ở phần II. Bài tập 3: GV hướng dẫn HS về nhà làm Hđộng 3: Vận dụng(3’) Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học để ứng dụng vào thực tế phù hợp - Nêu những sự kiện tiêu biểu và những nội dung chính của lịch sử TG cận đại và hiện đại.(Từ giữa TK XVI -> 1917) Hđộng 4: Tìm tòi – Mở rộng(2’) Mục tiêu: HS hiểu và biết mở rộng hiểu biết thêm kiến thức có liên quan đến bài học. GV: Hướng dẫn HS tìm đọc cuốn Lịch sử thế giới hiện đại phần ( Phần IV, V) Hđộng 5: Hướng dẫn về nhà (1’) - Làm BT3 SGK/113. - Đọc trước phần I bài 20. V. RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: 12/12/2020 Ngày dạy: Tuần: 17 -Tiết: 33 Năm học 2020-2021 Trang 10
 7. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Kế hoạch bài dạy Sử 8 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (ĐỀ KT TẬP TRUNG) Ngày soạn: 12/12/2020 Ngày dạy: Tuần: 17 -Tiết:34 Chủ đề : SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KH, KT, VĂN HÓA TK XVIII-XIX (Bài 8 và mục I bài 22) (tt) Bài 8 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII – XIX (Tiếp) I.Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ: a.Kieán thöùc: Học xong bài này người học có khả năng biết và hiểu được : - Sự phát triển mạnh mẽ về KT với sự xâm nhập của KT tiên tiến vào tất cả các lĩnh vực của đời sống XH đã tạo điều kiện cho các ngành KH phát triển. Đặc biệt, sự ra đời của học thuyết tiến hóa của Đác-uyn cùng triết học duy vật của Mác và Ăng-ghen thực sự là những cuộc CM về KH và tư tưởng. - Những thành tựu nổi bật của VH, NT với trào lưu hiện thực phê phán và lãng mạn đã góp phần làm phong phú đời sống VH tinh thần của CNTB. b.Kó naêng: Người học có khả năng làm được: - Bước đầu biết phân tích vai trò của khoa học, văn học và NT đối với sự phát triển lịch sử. c.Tö töôûng:Người học cảm nhận được: - So với chế độ PK, CNTB với cuộc CM KH – KT là một bước tiến lớn, có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của lịch sử, XH. Nó đưa nhân loại sang kỉ nguyên của nền văn minh CN. 2. Năng lực: có thể hình thành cho HS một số năng lực: +Năng lục tự học, giao tiếp, tự giải quyết vấn đề vvv +Người học hiểu và biết phân tích, so sánh, nhận định, đánh giá về sự phát triển của kỹ thuaath, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỷ XVIII - XIX II.Chuaån bò : 1. GV: - Tư liệu về các nhà bác học, nhà văn, ở thời kì này. - Tranh H38,39,40 (SGK). 2.HS: Đọc bài và trả lời các câu hỏi trong SGK Năm học 2020-2021 Trang 11
 8. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Kế hoạch bài dạy Sử 8 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG Hđộng : Khởi động(5’) - Kiểm tra bài cũ: Mục tiêu: - Nêu những tiến bộ về kĩ thuật - Ổn đinh tâm thế học tập trong các lĩnh vực công nghiệp, giao - Củng cố bài học trước thông vận tải, nông nghiệp và quân sự. - GV : giới thiệu bài - Dẫn dắc vào bài học mới Hđộng 2: Hình thành kiến thức mới II.Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội 1.Khoa học tự nhiên(10’) Mục tiêu: Người học hiểu và biết phân tích, nhận định, so sánh những tiến bộ khoa học tự nhiên. GV giới thiệu: TKXVIII- XIX đã chứng Thời Nhà bác Những phát minh kiến những tiến bộ vượt bậc của KHTN gian học lớn với những phát minh lớn của các nhà Đầu TK Niu-tơn Thuyết vạn vật hấp khoa học XVIII dẫn ? Hãy kể tên những nhà bác học và Giữa TK Lô-mô- Định luật bảo toàn những phát minh vĩ đại trong TK XIX XVIII nô-xốp vật chất và năng lượng mà em biết. 1837 Puốc- Sự phát triển của HS : TB trả lời. GVKL: kin-giơ thực vật và đời sống - Toán học: Niu-tơn, Lô-ba-sép-xki, của các mô động vật Lép-ních 1859 Đác-uyn Thuyết tiến hóa và di - Hóa học: Men-đê-lê-ép truyền - Vật lí: Niu-tơn - Sinh vật: Đác-uyn HS quan sát H38 SGK ? Những phát minh của họ đã có vai trò gì với cuộc sống? HS: TB dựa vào SGK trả lời. GVKL: Đề cao vai trò và sức mạnh của con người. GV chuyển ý. 2. Khoa học xã hội (9’) Mục tiêu: Người học hiểu và biết phân tích, nhận định, so sánh những tiến bộ khoa họ xã hội GV cho HS thống kê những thành tựu của KHXH. - Triết học: chủ nghĩa duy vật và phép HS: TB thống kê, trình bày. biện chứng của Phoi-ơ-bách và Hê-ghen. ? Vai trò của KHXH đối với đời sống - Kinh tế học: Xmít và Ri-các-đô XD XH loài người trong các TK XVIII-XIX - Đây là cuộc cách mạng trong lịch sử tư học thuyết chính trị kinh tế học TS. tưởng của loài người đả phá ý thức hệ - Tư tưởng: CNXH không tưởng của Năm học 2020-2021 Trang 12
 9. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Kế hoạch bài dạy Sử 8 phong kiến, tấn công vào nhà thờ, giải Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen. thích rõ qui luật vận động của thế giới - Học thuyết CNXHKH do Mác và Ăng- vã thúc đẩy xã hội phát triển. ghen sáng lập. GV chuyển ý 3. Sự phát triển của văn học nghệ thuật(10’) Mục tiêu: Người học hiểu và biết phân tích, nhận định, so sánh những tiến bộ về Sự phát triển của văn học nghệ thuật. HS : Đọc mục 3 sgk và quan sát một số hình ảnh hình 39,40 sgk/54 để trả lời *Những tác giả, tác phẩm tiêu biểu: câu hỏi: Nêu hiểu biết của em về hai +Các nhà tư tưởng, đại diện cho trào lưu nhân vật trong bức tranh? “ Triết học ánh sáng”của Pháp, Đức, HS: Trao đổi – trả lời , nhận xét, bổ Anh sung + Trào lưu văn học hiện thực phê phán GV: Nhận xét-KL với các đại diện ưu tú : Ban-dắc(Pháp), ? Hãy nêu tên những tác giả, tác phẩm Gô-gôn, Lép Tôn-xtôi(Nga ) tiêu biểu trong các thế kỷ XVIII- XIX? + Các nhạc sĩ thiên tài: Mô-da, Sô-panh, HS : Trao đổi nhóm cặp đôi – Trả lời, Bét-tô-ven vv nhận xét, bổ sung +Các danh họa: Đa-vít, Gôi-a GV: Nhận xét- Kết luận Hđộng 3 : Vận dụng(5’) Mục tiêu: Hiểu và biết vận dụng kiến thức để nhận xét, đánh giá sự kiện LS ? Hãy chọn một vĩ nhân (theo em là tiêu biểu nhất )trong lĩnh vực khoa học của thế kỷ XIXvà giải thích vì sao ? HS: Trao đổi – trả lời, nhận xét, bổ sung GV: Nhận xét - KL Hđộng 4 : Tìm tòi – Mở rộng(5’) Mục tiêu: HS tìm tòi, mở rộng thêm kiến thức về các nhà khoa học GV: yêu cầu HS trình bày: -Những sưu tầm các tranh ảnh, tư liệu và bài viết thu hoạch cá nhân về những thành tựu tiêu biểu trên các mặt: kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỷ XVIII-XIX. HS: Đại diện các nhóm trình bày- Nhận xét, bổ sung GV: Nhận xét - KL Gv: Hướng dẫn hs tìm hiểu thêm về tiểu sử và các phát minh của các nhà khoa học Niu-tơn, Lô-mô-nô-xốp,Puốc- kin-giơ Hđộng 5 : Hướng dẫn về nhà(1’) Năm học 2020-2021 Trang 13
 10. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Kế hoạch bài dạy Sử 8 - Về nhà học bài - Đọc và soạn trước bài 9. IV. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 13/12/2020 Ngày dạy: . Tuần : 18 - Tiết: 35,36 Chương IV CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) Bài 21 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945) I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1.Kiến thức, kỹ năng, thái độ: a.Kieán thöùc: Học xong bài này người học có khả năng biết và hiểu được: - Những nguyên nhân chính dẫn tới CTTG thứ hai. - Những diễn biến chính của chiến tranh: các giai đoạn, các sự kiện chính và tác động của nó đối với tiến trình chiến tranh. - Kết cục của chiến tranh và hậu quả của nó đối với sự phát triển của tình hình thế giới. b.Kó naêng: Người học có khả năng làm được: - Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến một sự kiện lịch sử quan trọng và tác động của sự kiện đó đối với tình hình thế giới. - Kĩ năng sử dụng bản đồ chiến sự, hiểu và trình bày được một vài chiến sự đơn giản trên bản đồ. - Sử dụng tư liệu tranh ảnh để hiểu lịch sử. c.Thái độ: Người học cảm nhận được: - Bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về hậu quả của chiến tranh đối với toàn nhân loại, nâng cao ý thức chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, bảo vệ sự sống của con người và nền văn minh nhân loại. Năm học 2020-2021 Trang 14
 11. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Kế hoạch bài dạy Sử 8 - Giáo dục cho HS học tập tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất chống CN phát xít, giải phóng đất nước của các dân tộc bị các nước xâm lược, đặc biệt là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của ND Liên Xô. 2. Năng lực : Có thể hình thành cho các em một số năng lực: + Năng lực tự học, giao tiếp, tự giải quyết vấn đề vvv + Năng lực phân tích, so sánh, nhận định, đánh giá các nhân vật và sự kiện lịch sử trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. II.CHUAÅN BÒ: 1. GV: - Bản đồ CTTG thứ hai. - Một số tranh ảnh, tư liệu minh họa cho bài giảng. - Một số tư liệu lịch sử về CTTG thứ hai. 2.HS: Đọc bài và trả lời các câu hỏi trong SGK III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG Hoạt động 1: Khởi động (5’) Kiểm tra bài cũ: Mục tiêu: - Nhận xét về cuộc đấu tranh giành Ổn định tâm thế học tập độc lập của các dân tộc ở khu vực Củng cố bài học trước Đông Nam Á sau CTTG thứ nhất? GV: giới thiệu bài Dẫn dắt vào bài mới Hđộng 2: Hình thành kiến thức mới ( TIẾT 35) I.Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai(20’) Mục tiêu: Người học hiểu được nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ hai HS đọc mục I sgk. - Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về ? Nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh thuộc địa và thị trường. thế giới thứ hai bùng nổ? - Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới HS quan sát H75 sgk 1929-1933 =>chủ nghĩa phát xít ra đời ? Qua bức tranh em hãy giải thích tại (Đức, Nhật, Italia). sao Hit-le lại tấn công các nước châu Âu - Sự thoả hiệp, nhượng bộ của Anh- trước? Pháp-Mĩ HS TB trả lời – HS khá, giỏi NX . GV - 1/9/1939, phát xít Đức tấn công Ba chốt, chuyển ý. Lan. => chiến tranh bùng nổ. II- Những diễn biến chính (20’) Mục tiêu: Người học hiểu được những diễn biến chính của cuộc chiến tranh Năm học 2020-2021 Trang 15
 12. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Kế hoạch bài dạy Sử 8 HS : Đọc mục II SGK. Quan sát lược đồ hình 76 và bức ảnh 77, 78,79 * Lập niên biểu diễn biến chiến tranh GV : Hướng dẫn hs lập niên biểu theo Thời gian Diễn biến chính diễn biến chính sau : HS : TB Lên bảng điền vào bảng - nhận xét, bổ sung GV : Nhận xét – kết luận: 1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (từ 1/9/1939 đến 1943) - Châu Âu: phát xít Đức chiếm toàn bộ châu Âu=>tấn công Liên xô(22/6/1941). - TBD: phát xít Nhật tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng (7/12/1941), chiếm toàn Đông Nam Á. - Bắc Phi: quân Italia tấn công Ai Cập (9/1940) => Chiến tranh lan rộng toàn thế giới. - 1/1942 Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập. 2. Quân Đồng minh phản công, chiến tranh kết thúc (từ đầu 1943 đến 8/1945) - Sau chiến thắng ở Xtalingrat=>quân Đồng minh phản công trên khắp các mặt trận. - 9/5/1945 phát xít Đức đầu hàng=> chiến tranh kết thúc ở châu Âu. - 15/8/1945 phát xít Nhật đầu hàng. => Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (TIẾT 36) III- Kết thúc của chiến tranh thế giới thứ hai (25’) Mục tiêu: Người học hiểu được kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai HS đọc mục III sgk. - Phe phát xít thất bại hoàn toàn. GV: yêu cầu HS quan sát lại các hình - 60 triệu người chết, 90 triệu người bị 77,78,79 một lần nữa và trả lời câu hỏi: tàn tật, thiệt hại vật chất gấp 10 lần chiến ? Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc tranh thế giới thứ nhất. với kết cục như thế nào? - Làm thay đổi căn bản tình hình thế ? Em có suy nghĩ gì về hậu quả của giới. cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại? HS: Trao đổi – Trả lời, nhận xét, bổ Năm học 2020-2021 Trang 16
 13. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Kế hoạch bài dạy Sử 8 sung GV: Nhận xet, bổ sung - KL Hđộng 3: Vận dụng(16’) Hs: Trao đổi - thảo luận tình huông sau: Em hãy nêu nhận xét, đánh giá về chỉ thị sau của Hít-le: Chỉ thị ngày 12-5-1945 của Hít-le gửi các sĩ quan, binh lính Đức trước khi tấn công Liên Xô: 1. Không có thần kinh, tái tim và sự thương xót, Anh được chế tạo từ thép Đức. 2. Hãy tiêu diệt trong mình mọi sự thương xót và đau khổ, hãy giết bất kì người Nga nào và không được dừng lại, dù trước mặt anh là ông già hay phụ nữ, con gái hay con trai. 3.Chúng ta bắt cả thế giớ phải đầu hàng. Anh là người Đức, và là người Đức anh phải tiêu diệt mọi sự sống cản trở con đường của anh. HS: Đại diện các nhóm trình bày – Nhận xét, bổ sung GV: Nhận xét, bổ sung - KL Hđộng 4: Tìm tòi – Mở rộng (3’) GV: Hướng dẫn HS: + Sưu tầm một số tưu liệu, hình ảnh về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. + Tìm đọc cuốn lịch sử thế giới hiện đại phần : Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai *Lưu ý: Tìm đọc và ghi chép vào sổ tay để làm tư liệu học tập. Hđộng 5: Hướng dẫn về nhà (1’) - Làm BT2 SGK/108. - Đọc trước bài 22. Năm học 2020-2021 Trang 17
 14. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Kế hoạch bài dạy Sử 8 V. RÚT KINH NGHIỆM: Năm học 2020-2021 Trang 18