Đề cương hướng dẫn tự ôn tập ở nhà môn Giáo dục công dân 7 - Trường THCS Quách Văn Phẩm

Câu 1: Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch ?

Câu 2: Kể một số biểu hiện sống và làm việc có kế hoạch ?

Câu 3:  Ý nghĩa sống và làm việc có kế hoạch ?

doc 1 trang BaiGiang.com.vn 30/03/2023 1180
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương hướng dẫn tự ôn tập ở nhà môn Giáo dục công dân 7 - Trường THCS Quách Văn Phẩm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_cuong_huong_dan_tu_on_tap_o_nha_mon_giao_duc_cong_dan_7_t.doc

Nội dung text: Đề cương hướng dẫn tự ôn tập ở nhà môn Giáo dục công dân 7 - Trường THCS Quách Văn Phẩm

  1. TỔ: VĂN – SỬ - GDCD ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN TỰ ÔN TẬP Ở NHÀ MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 Câu 1: Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch ? Câu 2: Kể một số biểu hiện sống và làm việc có kế hoạch ? Câu 3: Ý nghĩa sống và làm việc có kế hoạch ? Câu 4: Lấy biểu hiện và tiến hành phân biệt những biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch với sống và làm việc thiếu kế hoạch. Câu 5: Em sẽ tỏ thái độ như thế nào khi thấy người khác có lối sống sống và làm việc có kế hoạch hoặc lối sống tùy tiện, không có kế hoạch ? Câu 6: Nêu một số quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ? Câu 7: Nêu bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội ? Câu 8: Nêu trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em ? Câu 9: Em sẽ làm gì khi thấy các hành vi sau: - Thấy người khác đánh đập trẻ em. - Thấy người khác lôi kéo trẻ em vào con đường phạm tội. HẾT