Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 7 - Tuần 19 đến 22 - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Văn Quân

BÀI: BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 

1.Kiến thức

- Bài TD : Biết thực hiện 6 động tác bài thể dục.

- chạy bền: Biết cách thực hiện điều chỉnh lượng vận động để hoàn thành đoạn đường quy định đúng thời gian GV yêu cầu.

 2.Kĩ năng: Hoàn thành chính xác, tác phong nhanh nhẹn, đẹp đều động tác.

3.Thái độ: Tiếp nhận nghiêm túc, tự giác, tích cực, tính đồng đội

4. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh         

- Giải quyết vấn đề, tự chủ tự học, hợp tác giao tiếp.

II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học

1.Giáo viên: Kế hoạch dạy học, còi, cờ tập,...

2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, trang phục đúng quy định

III. Tổ chức hoạt động học của học sinh

1/ Hoạt động khởi động (7p)

- GV nhận lớp phổ biến nội dung bài, sau đó giao cho cán sự lớp chỉ huy khởi động

docx 17 trang BaiGiang.com.vn 31/03/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 7 - Tuần 19 đến 22 - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Văn Quân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxgiao_an_the_duc_lop_7_tuan_19_den_22_nam_hoc_2020_2021_nguye.docx

Nội dung text: Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 7 - Tuần 19 đến 22 - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Văn Quân

 1. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 Ngày soạn: 25/12/2020 Tuần: 19 Tiết : 37 BÀI: BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1.Kiến thức : - Bài TD : Biết thực hiện, 3 động tác bài thể dục. - chạy bền: Biết cách thực hiện điều chỉnh lượng vận động để hoàn thành đoạn đường quy định đúng thời gian GV yêu cầu. 2.Kĩ năng: Hoàn thành chính xác, tác phong nhanh nhẹn, đẹp đều động tác. 3.Thái độ: Tiếp nhận nghiêm túc, tự giác, tích cực, tính đồng đội 4. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh - Giải quyết vấn đề, tự chủ tự học, hợp tác giao tiếp. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học 1.Giáo viên: Kế hoạch dạy học, còi, cờ tập, 2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, trang phục đúng quy định III. Tổ chức hoạt động học của học sinh 1/ Hoạt động khởi động (7p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung bài, sau đó giao cho cán sự lớp chỉ huy khởi động 2/ Hoạt động hình thành kiến thức, luyện tập. (35p) NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Bài thể dục ( 25p) Thực hiện 3 động tác: vươn thở, tay, chân. - Làm mẫu hoặc 1-2 lần có phân tích kĩ thuật Học sinh Thực hiện 3 động tác: vươn - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm thể hiện nội thở, tay, chân. dung tập. - Quan sát sửa động tác sai GV: Nguyễn Văn Quân 1 Năm Học 2020 - 2021
 2. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 * Học sinh học xong bài này cần thực hiện đúng, chính xác các động tác: vươn thở, tay, chân. Hoạt động 2: Chạy Bền( 10p) Chạy trên địa hình tự nhiên Nam chạy 4 vòng Nử chạy 3 vòng - Quy định đường chạy cự ly chạy. sân do giáo viên quy định. - Nhắc HS khi về đích hít thở sâu, làm động tác thả lỏng mới được dừng hoặc ngồi. 3/ Hoạt động vận dụng: - Ôn tập cá nhân, theo nhóm tại trường 4/ Hướng dẫn về nhà: ( 3p) - Lập kế hoạch tập luyện động tác cá nhân. IV: Rút Kinh Nghiệm: Tuần: 19 Tiết : 38 BÀI: BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1.Kiến thức : - Bài TD : Biết thực hiện 6 động tác bài thể dục. - chạy bền: Biết cách thực hiện điều chỉnh lượng vận động để hoàn thành đoạn đường quy định đúng thời gian GV yêu cầu. 2.Kĩ năng: Hoàn thành chính xác, tác phong nhanh nhẹn, đẹp đều động tác. 3.Thái độ: Tiếp nhận nghiêm túc, tự giác, tích cực, tính đồng đội 4. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh GV: Nguyễn Văn Quân 2 Năm Học 2020 - 2021
 3. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 - Giải quyết vấn đề, tự chủ tự học, hợp tác giao tiếp. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học 1.Giáo viên: Kế hoạch dạy học, còi, cờ tập, 2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, trang phục đúng quy định III. Tổ chức hoạt động học của học sinh 1/ Hoạt động khởi động (7p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung bài, sau đó giao cho cán sự lớp chỉ huy khởi động 2/ Hoạt động hình thành kiến thức, luyện tập. (35p) NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Bài thể dục ( 25p) Thực hiện 6 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp. - Làm mẫu hoặc 1-2 lần có phân tích kĩ thuật HS thực hiện 6 động tác: - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm thể hiện nội dung tập. vươn thở, tay, chân, lườn, - Quan sát sửa động tác sai bụng, phối hợp. GV: Nguyễn Văn Quân 3 Năm Học 2020 - 2021
 4. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 * Học sinh học xong bài này cần thực hiện đúng, chính xác các động tác : Vươn thở, Tay, Lườn, Bụng, Phối hợp. Hoạt động 2: Chạy Bền( 10p) Chạy trên địa hình tự nhiên Nam chạy 4 vòng Nử chạy - Quy định đường chạy cự ly chạy. 3 vòng sân do giáo viên - Nhắc HS khi về đích hít thở sâu, làm động tác thả quy định. lỏng mới được dừng hoặc ngồi. 3/ Hoạt động vận dụng: - Ôn tập cá nhân, theo nhóm tại trường 4/ Hướng dẫn về nhà: ( 3p) - Lập kế hoạch tập luyện động tác cá nhân. IV: Rút Kinh Nghiệm: Tuần: 20 Tiết : 39 BÀI: BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1.Kiến thức : - Bài TD : Biết thực hiện 6 động tác bài thể dục. - chạy bền: Biết cách thực hiện điều chỉnh lượng vận động để hoàn thành đoạn đường quy định đúng thời gian GV yêu cầu. 2.Kĩ năng: Hoàn thành chính xác, tác phong nhanh nhẹn, đẹp đều động tác. 3.Thái độ: Tiếp nhận nghiêm túc, tự giác, tích cực, tính đồng đội GV: Nguyễn Văn Quân 4 Năm Học 2020 - 2021
 5. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 4. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh - Giải quyết vấn đề, tự chủ tự học, hợp tác giao tiếp. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học 1.Giáo viên: Kế hoạch dạy học, còi, cờ tập, 2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, trang phục đúng quy định III. Tổ chức hoạt động học của học sinh 1/ Hoạt động khởi động (7p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung bài, sau đó giao cho cán sự lớp chỉ huy khởi động 2/ Hoạt động hình thành kiến thức, luyện tập. (35p) NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Bài thể dục ( 25p) Thực hiện 6 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp. - Làm mẫu hoặc 1-2 lần có phân tích kĩ thuật HS thực hiện 6 động tác: - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm thể hiện nội dung tập. vươn thở, tay, chân, lườn, - Quan sát sửa động tác sai bụng, phối hợp. GV: Nguyễn Văn Quân 5 Năm Học 2020 - 2021
 6. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 * Học sinh học xong bài này cần thực hiện đúng, chính xác các động tác : Vươn thở, Tay, Lườn, Bụng, Phối hợp. Hoạt động 2: Chạy Bền( 10p) Chạy trên địa hình tự nhiên Nam chạy 4 vòng Nử chạy - Quy định đường chạy cự ly chạy. 3 vòng sân do giáo viên - Nhắc HS khi về đích hít thở sâu, làm động tác thả quy định. lỏng mới được dừng hoặc ngồi. 3/ Hoạt động vận dụng: - Ôn tập cá nhân, theo nhóm tại trường 4/ Hướng dẫn về nhà: ( 3p) - Lập kế hoạch tập luyện động tác cá nhân. IV: Rút Kinh Nghiệm: Tuần: 20 Tiết : 40 BÀI: BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1.Kiến thức : - Bài TD : Biết thực hiện 8 động tác bài thể dục. - chạy bền: Biết cách thực hiện điều chỉnh lượng vận động để hoàn thành đoạn đường quy định đúng thời gian GV yêu cầu. 2.Kĩ năng: Hoàn thành chính xác, tác phong nhanh nhẹn, đẹp đều động tác. 3.Thái độ: Tiếp nhận nghiêm túc, tự giác, tích cực, tính đồng đội GV: Nguyễn Văn Quân 6 Năm Học 2020 - 2021
 7. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 4. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh - Giải quyết vấn đề, tự chủ tự học, hợp tác giao tiếp. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học 1.Giáo viên: Kế hoạch dạy học, còi, cờ tập, 2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, trang phục đúng quy định III. Tổ chức hoạt động học của học sinh 1/ Hoạt động khởi động (7p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung bài, sau đó giao cho cán sự lớp chỉ huy khởi động 2/ Hoạt động hình thành kiến thức, luyện tập. (35p) NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Bài thể dục ( 25p) Thực hiện 8 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy. HS thực hiện động tác: - Làm mẫu hoặc 1-2 lần có phân tích kĩ thuật vươn thở, tay, chân, lườn, - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm thể hiện nội dung tập. bụng, phối hợp, thăng - Quan sát sửa động tác sai bằng, nhảy. GV: Nguyễn Văn Quân 7 Năm Học 2020 - 2021
 8. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 * Học sinh học xong bài này cần thực hiện đúng, chính xác các động tác : Vươn thở, Tay, chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, thăng bằng, nhảy. Hoạt động 2: Chạy Bền( 10p) Chạy trên địa hình tự nhiên Nam chạy 4 vòng Nử chạy - Quy định đường chạy cự ly chạy. 3 vòng sân do giáo viên - Nhắc HS khi về đích hít thở sâu, làm động tác thả quy định. lỏng mới được dừng hoặc ngồi. 3/ Hoạt động vận dụng: - Ôn tập cá nhân, theo nhóm tại trường 4/ Hướng dẫn về nhà: ( 3p) - Lập kế hoạch tập luyện động tác cá nhân. IV: Rút Kinh Nghiệm: GV: Nguyễn Văn Quân 8 Năm Học 2020 - 2021
 9. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 Tuần: 21 Tiết : 41 BÀI: BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1.Kiến thức : - Bài TD : Biết thực hiện 9 động tác bài thể dục. - chạy bền: Biết cách thực hiện điều chỉnh lượng vận động để hoàn thành đoạn đường quy định đúng thời gian GV yêu cầu. 2.Kĩ năng: Hoàn thành chính xác, tác phong nhanh nhẹn, đẹp đều động tác. 3.Thái độ: Tiếp nhận nghiêm túc, tự giác, tích cực, tính đồng đội 4. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh - Giải quyết vấn đề, tự chủ tự học, hợp tác giao tiếp. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học 1.Giáo viên: Kế hoạch dạy học, còi, cờ tập, 2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, trang phục đúng quy định III. Tổ chức hoạt động học của học sinh 1/ Hoạt động khởi động (7p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung bài, sau đó giao cho cán sự lớp chỉ huy khởi động 2/ Hoạt động hình thành kiến thức, luyện tập. (35p) NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Bài thể dục ( 25p) Thực hiện 9 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. HS Thực hiện 9 động tác: vươn thở, - Làm mẫu hoặc 1-2 tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm thể hiện nội thăng bằng, nhảy, điều hòa. dung tập. - Quan sát sửa động tác sai GV: Nguyễn Văn Quân 9 Năm Học 2020 - 2021
 10. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 * Học sinh học xong bài này cần thực hiện đúng, chính xác các động tác : vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. Hoạt động 2: Chạy Bền( 10p) Chạy trên địa hình tự nhiên GV: Nguyễn Văn Quân 10 Năm Học 2020 - 2021
 11. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 Nam chạy 4 vòng Nử chạy 3 vòng - Quy định đường chạy cự ly chạy. sân do giáo viên quy định. - Nhắc HS khi về đích hít thở sâu, làm động tác thả lỏng mới được dừng hoặc ngồi. 3/ Hoạt động vận dụng: - Ôn tập cá nhân, theo nhóm tại trường 4/ Hướng dẫn về nhà: ( 3p) - Lập kế hoạch tập luyện động tác cá nhân. IV: Rút Kinh Nghiệm: Tuần: 21 Tiết : 42 BÀI: BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1.Kiến thức : - Bài TD : Biết thực hiện 9 động tác bài thể dục. - chạy bền: Biết cách thực hiện điều chỉnh lượng vận động để hoàn thành đoạn đường quy định đúng thời gian GV yêu cầu. 2.Kĩ năng: Hoàn thành chính xác, tác phong nhanh nhẹn, đẹp đều động tác. 3.Thái độ: Tiếp nhận nghiêm túc, tự giác, tích cực, tính đồng đội 4. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh - Giải quyết vấn đề, tự chủ tự học, hợp tác giao tiếp. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học 1.Giáo viên: Kế hoạch dạy học, còi, cờ tập, 2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, trang phục đúng quy định III. Tổ chức hoạt động học của học sinh 1/ Hoạt động khởi động (7p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung bài, sau đó giao cho cán sự lớp chỉ huy khởi động GV: Nguyễn Văn Quân 11 Năm Học 2020 - 2021
 12. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 2/ Hoạt động hình thành kiến thức, luyện tập. (35p) NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Bài thể dục ( 25p) Thực hiện 9 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. HS Thực hiện 9 động tác: vươn thở, - Làm mẫu hoặc 1-2 tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm thể hiện nội thăng bằng, nhảy, điều hòa. dung tập. - Quan sát sửa động tác sai GV: Nguyễn Văn Quân 12 Năm Học 2020 - 2021
 13. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 * Học sinh học xong bài này cần thực hiện đúng, chính xác các động tác : vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. Hoạt động 2: Chạy Bền( 10p) Chạy trên địa hình tự nhiên Nam chạy 4 vòng Nử chạy 3 vòng - Quy định đường chạy cự ly chạy. sân do giáo viên quy định. - Nhắc HS khi về đích hít thở sâu, làm động tác thả lỏng mới được dừng hoặc ngồi. 3/ Hoạt động vận dụng: - Ôn tập cá nhân, theo nhóm tại trường 4/ Hướng dẫn về nhà: ( 3p) - Lập kế hoạch tập luyện động tác cá nhân. IV: Rút Kinh Nghiệm: GV: Nguyễn Văn Quân 13 Năm Học 2020 - 2021
 14. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 Tuần: 22 Tiết : 43 Bài : KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1.Kiến thức : - Bài TD : Biết thực hiện 9 động tác bài thể dục. 2.Kĩ năng: Hoàn thành chính xác, tác phong nhanh nhẹn, đẹp đều động tác bài thể dục. 3.Thái độ: Tiếp nhận nghiêm túc, tự giác, tích cực. 4. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh - Giải quyết vấn đề, tự chủ tự học, hợp tác giao tiếp. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học 1.Giáo viên: Kế hoạch dạy học, còi, cờ tập,biểu điểm 2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, trang phục đúng quy định III. Tổ chức hoạt động học của học sinh 1/ Hoạt động khởi động (7p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung bài, sau đó giao cho cán sự lớp chỉ huy khởi động 2/ Hoạt động hình thành kiến thức, luyện tập. (35p) NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Bài thể dục ( 35p) Học sinh thực hiện 9 động tác bài thể dục ( hoàn thiện) - Giáo viên gọi tên học sinh đứng đúng vị trí do giáo Kiểm tra bài thể dục: 9 viên yêu cầu động tác. - Giáo viên nhận xét xếp loại từng học sinh. Điểm “Đ” - Hoàn thiện động tác,thực hiện đẹp. -Thực hiện đúng động tác, động tác chưa đẹp. Có sai 1,2 kỹ năng. Xếp loại G, K, Tb ở TC RLTT Điểm “CĐ”: Sai 3 kỹ năng trở lên Xếp loại Y ở TC RLTT Các trường họp còn lại. GV: Nguyễn Văn Quân 14 Năm Học 2020 - 2021
 15. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 3/ Hoạt động vận dụng: - Ôn tập cá nhân, theo nhóm tại trường 4/ Hướng dẫn về nhà: ( 3p) - Lập kế hoạch tập luyện động tác cá nhân. IV: Rút Kinh Nghiệm: GV: Nguyễn Văn Quân 15 Năm Học 2020 - 2021
 16. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 Tuần: 22 Tiết : 44 BÀI: BẬT NHẢY – CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1.Kiến thức : - Bật nhảy : Biết thực hiện đá lăng trước – sau, trò chơi. - chạy bền: Biết cách thực hiện điều chỉnh lượng vận động để hoàn thành đoạn đường quy định đúng thời gian GV yêu cầu. 2.Kĩ năng: Hoàn thành chính xác, tác phong nhanh nhẹn, đẹp đều động tác. 3.Thái độ: Tiếp nhận nghiêm túc, tự giác, tích cực, tính đồng đội 4. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh - Giải quyết vấn đề, tự chủ tự học, hợp tác giao tiếp. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học 1.Giáo viên: Kế hoạch dạy học, còi, 2.Học sinh: Vệ sinh sân bãi, trang phục đúng quy định III. Tổ chức hoạt động học của học sinh 1/ Hoạt động khởi động (7p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung bài, sau đó giao cho cán sự lớp chỉ huy khởi động 2/ Hoạt động hình thành kiến thức, luyện tập. (35p) NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Bật Nhảy ( 25p) Tập động tác Đá lăng trước - sau, Trò chơi. Đá lăng trước - sau - Làm mẫu hoặc 2 lần có phân tích kĩ thuật - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm thể hiện nội dung tập. - Quan sát sửa động tác sai GV hướng dẫn cách chơi cho HS chơi thử sao đó tiến Trò chơi nhảy vào ô tiếp hành chơi. sức GV quan sát làm trọng tài GV: Nguyễn Văn Quân 16 Năm Học 2020 - 2021
 17. Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thề dục 7 * Học sinh học xong bài này cần thực hiện đúng, chính xác các động tác : Đá lăng trước - sau Hoạt động 2: Chạy Bền( 10p) Chạy trên địa hình tự nhiên Nam chạy 4 vòng Nử chạy 3 vòng - Quy định đường chạy cự ly chạy. sân do giáo viên quy định. - Nhắc HS khi về đích hít thở sâu, làm động tác thả lỏng mới được dừng hoặc ngồi. 3/ Hoạt động vận dụng: - Ôn tập cá nhân, theo nhóm tại trường 4/ Hướng dẫn về nhà: ( 3p) - Lập kế hoạch tập luyện động tác cá nhân. IV: Rút Kinh Nghiệm: Năm Căn, ngày tháng năm 20 DUYỆT TỔ TRƯỞNG ĐỖ VĂN THANH GV: Nguyễn Văn Quân 17 Năm Học 2020 - 2021