Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 9 đến 14 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
1/. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
-Nêu được trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM = m (đơn vị dài) (m > 0)
-Vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước, tính được độ dài của các đoạn thẳng.
-Hình thành được đức tính cẩn thận, nghiêm túc, chính xác khi khi vẽ hình.
2/. Năng lực:
-Vẽ đoạn thẳng, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, đọc hiểu.
II. CHUẨN BỊ:
1/. Giáo viên: Phấn màu, thước thẳng có chia khoảng, compa kế hoạch dạy học, Sgk.
2/. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài mới, dụng cụ học tập.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG:
1/.Khởi động (4 phút)
Mục tiêu: Nhớ lại được cách đoạn thẳng và đo độ dài đoạn thẳng.
Vẽ đoạn thẳng OA và đo độ dài đoạn thẳng OA vừa vẽ. 
pdf 11 trang BaiGiang.com.vn 03/04/2023 2560
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 9 đến 14 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfgiao_an_hinh_hoc_lop_6_tiet_9_den_14_nam_hoc_2020_2021_truon.pdf

Nội dung text: Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 9 đến 14 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển

 1. KHBD SỐ HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Tuần 9 Tiết 09 Bài 9: VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI I. MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1/. Kiến thức, kĩ năng, thái độ: -Nêu được trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM = m (đơn vị dài) (m > 0) -Vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước, tính được độ dài của các đoạn thẳng. -Hình thành được đức tính cẩn thận, nghiêm túc, chính xác khi khi vẽ hình. 2/. Năng lực: -Vẽ đoạn thẳng, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, đọc hiểu. II. CHUẨN BỊ: 1/. Giáo viên: Phấn màu, thước thẳng có chia khoảng, compa kế hoạch dạy học, Sgk. 2/. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài mới, dụng cụ học tập. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: 1/.Khởi động (4 phút) Mục tiêu: Nhớ lại được cách đoạn thẳng và đo độ dài đoạn thẳng. Vẽ đoạn thẳng OA và đo độ dài đoạn thẳng OA vừa vẽ. 2/. Hình thành kiến thức (28 phút) Ho ạt động của thầy - trò Nội dung ghi bảng HĐ1:Vẽ đoạn thẳng trên tia (16 phút ) Mục tiêu: Nêu được trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM = m (đơn vị dài) (m > 0 ). Vẽ đ ược một đoạn thẳng tr ên tia b ằng th ước thẳng hoặc compa. -GV hướng dẫn HS vẽ đoạn thẳng OM có 1/. Vẽ đoạn thẳng trên tia : độ dài bằng 2cm. Ví dụ 1(Sgk) +Vẽ một tia Ox tùy ý. +Dùng thước có chia khoảng vẽ điểm M trên tia Ox sao cho OM=2cm (nói cách vẽ) +Dùng compa xác định vị trí điểm M trên tia Ox sao cho OM = 2cm (nói cách vẽ) -HS HĐ thực hiện theo hướng dẫn. -GV trên tia Ox ta vẽ được mấy điểm M sao cho OM = a? -HS HĐ cá nhân trả lời. -GV chốt lại phần nhận xét. -GV hướng dẫn HS vẽ đoạn thẳng trên tia Nhận xét : bằng độ dài đoạn thẳng cho trước bằng -Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một thước thẳng chia khoảng và compa. và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn -HS HĐ cá nhân thực hiện theo hướng dẫn vị dài) -GV ch ốt lại cách vẽ bằng h ình v ẽ. Ví d ụ 2(Sgk) HĐ2:Vẽ hai đoạn thẳng trên tia (12 phút) Mục ti êu: Vẽ đ ược hai đoạn thẳng tr ên m ột tia . -GV yêu cầu HS tìm hiểu ví dụ/Sgk? 2/. Vẽ hai đoạn thẳng trên tia : -HS HĐ cá nhân t ìm hi ểu Ví d ụ ( Sgk) Trường THCS Phan Ngọc Hiển 1
 2. KHBD SỐ HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 -GV yêu cầu HS thực hiện các bước vẽ sau. -Vẽ tia Ox tùy ý, trên tia Ox vẽ điểm M biết OM=2cm, vẽ điểm N biết ON=3cm? (dùng thước thẳng có chia khoảng hoặc compa) -HS HĐ cá nhân thực hiện và thực hiện trên bảng. -GV chốt lại cách vẽ. -GV trong ba điểm O, M, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Nhận xét : Trên tia Ox, OM = a; ON = b, -HS HĐ cá nhân trả lời. nếu 0 OM nên trên tia Ox, điểm M -GV trên tia Ox ta có ON ntn với OM? nằm giữa O và N. Vậy điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Ta có : OM + MN = ON -HS HĐ cá nhân trả lời. hay 3cm + MN = 6 cm MN = 6 cm – 3 cm -GV hãy tính MN rồi so sánh OM và MN? MN = 3 cm . Vậy OM = ON =3cm -HS HĐ cá nhân thực hiện, trình bày trên bảng. -GV ch ốt lại b ài làm. 4/. Hướng dẫn về nhà (1 phút) *Học sinh cả lớp -Ôn tập cách vẽ tia, vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài trên tia. IV. RÚT KINH NGHIỆM: Trường THCS Phan Ngọc Hiển 2
 3. KHBD SỐ HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Tuần 10 Tiết 10 Bài 8 : KHI NÀO THÌ AM + MB = AB I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài giảng học sinh có khả năng: 1/. Kiến thức, kĩ năng, thái độ: -Nêu được điểm M nằm giữa hai điểm A, B thì: AM + MB = AB và ngược lại. Nêu được một số loại thước đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất. -Tính được được độ dài đoạn thẳng. -Hình thành được đức tính cẩn thận, nghiêm túc, chính xác khi tính độ dài đoạn thẳng 2/.Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự học, đọc hiểu. II. CHUẨN BỊ: 1/. Giáo viên: Phấn màu, thước thẳng, kế hoạch dạy học, Sgk, thước đo độ dài. 2/. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài mới, dụng cụ học tập. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: 1/.Khởi động: (7 phút) Mục tiêu:-Vẽ được đoạn thẳng, xác định được điểm nằm giữa hai điểm còn lại. -Hãy vẽ đoạn thẳng AB, lấy điểm M nằm giữa hai điểm A và B, đo MA, MB, AB. So sánh AM+MB với AB? 2. Hình thành kiến thức (25 phút) Hoạt động của thầy - trò Nội dung ghi bảng HĐ1:Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB? (18 phút) Mục ti êu: -Nêu đư ợc điểm M nằm giữa hai điểm A, B th ì AM + MB = AB và ng ược lại -GV chỉ vào hình vẽ phần khởi động và 1. Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng hỏi. AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB? -Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB =? Nhận xét: -Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì -Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì điểm M như thế nào với hai điểm A và AM+MB=AB. Ngược lại, nếu AM + MB = B? AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B. -HS HĐ cá nhân trả lời. -GV chốt lại nội dung phần nhận xét. Ví dụ (Sgk/120) Giải: A M B Vì M nằm giữa A và B nên : -GV hướng dẫn HS thực hiện VD. AM + MB = AB hay 3 + MB = 8 -HS HĐ cá nhân thực hiện MB = 8-3 -GV chốt lại bài làm MB = 5(cm) Vậy : MB = 5cm HĐ2: Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất (7 phút ) Mục ti êu: -Nêu đư ợc một số loại thư ớc đo độ d ài . Trường THCS Phan Ngọc Hiển 3
 4. KHBD SỐ HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 -GV yêu cầu HS tìm hiểu dụng cụ đo 2. Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất. hai điểm trên mặt đất: -HS HĐ cá nhân tìm hiểu. -Thước cuộn bằng vải hoặc bằng kim loại. -GV hãy nêu một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất? -Thước chữ A, -HS HĐ cá nhân trả lời. -GV chốt lại các loại dụng cụ đo khoảng cách trên m ặt đất. 3. luyện tập (12 phút ) Mục tiêu:-Tính được được độ dài đoạn thẳng. -GV yêu cầu HS thực hiện bài 47/Sgk? Bài 47/Sgk: E F M -HS HĐ cá nhân thực hiện, trình bày -Vì M nằm giữa E và F nên: trên bảng. EM + MF = EF -GV chốt lại bài làm. hay 4 + MF = 8 MF = 8 - 4 MF = 4 Vậy EM = MF = 4cm Nội dung cần lưu ý: -Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB. Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B. 4. Hướng dẫn về nhà: (1 phút) *Học sinh cả lớp: -Ôn tập: Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB. -Làm các bài tập 48; 49 và 50/Sgk IV. RÚT KINH NGHIỆM: Tuần 11 Tiết 11 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 1/. Kiến thức, kĩ năng, thái độ: -Nhớ lại được nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB và ngược lại. -Vẽ được đoạn thẳng, điểm nằm giữa hai điểm, tìm được điểm nằm giữa 2 điểm còn lại. Tính được độ dài của các đoạn thẳng, so sánh được độ dài các đoạn thẳng. -Hình thành được đức tính cẩn thận khi vẽ hình, tính độ dài đoạn thẳng. 2/. Năng lực: Trường THCS Phan Ngọc Hiển 4
 5. KHBD SỐ HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 -Tính toán, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, đọc hiểu. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Phấn màu, thước thẳng, kế hoạch dạy học, Sgk. 2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài mới, dụng cụ học tập. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: 1/.Khởi động (2 phút) Mục tiêu: Nhớ lại được nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB và ngược lại. -Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB? 2/. Hình thành kiến thức - luyện tập (42 phút) Ho ạt động của thầy - trò Nội dung ghi bảng HĐ1:Tính độ dài các đoạn thẳng rồi so sánh ( 42 phút) Mục tiêu:-Nhớ lại được nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB và ngược lại. Vẽ được đoạn thẳng, điểm nằm giữa hai điểm, tìm được điểm nằm giữa 2 đi ểm c òn l ại . Tính đư ợc độ d ài c ủa các đoạn thẳng, s o sánh đư ợc các đoạn th ẳng. Bài 48/Sgk -GV yêu cầu HS tìm hiểu bài 48/Sgk, E M F vẽ hình? -HS HĐ cá nhân thực hiện, vẽ hình trên -Vì M là điểm nằm giữa E và F bảng. nên EM + MF = EF -GV chốt lại bằng hình vẽ. 5 + MF = 10 (cm) MF = 10 – 5 = 5 (cm) -GV vì M là một điểm nằm giữa hai điểm E và F nên EM + MF = ? -Hai đoạn thẳng EM và MF có cùng độ dài -So sánh EM và MF? 5cm Vậy EM = MF=5cm -HS HĐ cá nhân thực hiện. -GV chốt lại bài làm Bài 49/Sgk -GV yêu cầu HS tìm hiểu bài 49/Sgk, M N vẽ hình 52(a) vào vở. A B -HS HĐ cá nhân thực hiện. a) Xét trường hợp a: -GV hãy so sánh AM và BN? -Vì M là điểm nằm giữa A và N nên AM + MN = AN -HS HĐ cặp đôi thực hiện. -Vì N là điểm nằm giữa B và M -GV chốt lại so sánh AM và BN. nên BN + MN = BM -Vì AN=BM nên AM + MN = BN + MN hay AM = BN Trường THCS Phan Ngọc Hiển NM 5 A B
 6. KHBD SỐ HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 b) Xét trường hợp b: -GV tương tự trường hợp H.52(b), yêu -Vì N là điểm nằm giữa A và M cầ HS thực hiện nên AM = AN + NM hay AN = AM-NM -HS HĐ cặp đôi thực hiện. -Vì M là điểm nằm giữa B và N -GV chốt lại cách so sánh AM và BN nên BN = BM + MN hay MB = NB-NM -Vì AN = BM, và MN = NM nên AM = BN Nội dung cần lưu ý -Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A v à B thì AM + MB = AB và ng ược lại 3. Hướng dẫn về nhà: (1 phút) * Học sinh cả lớp: -Ôn lại các bài 48; 49 đã làm. Làm các bài tập 55; 56; 57/Sgk -Tiết sau luyện tập tiếp và kiểm tra 15 phút IV. RÚT KINH NGHIỆM: Tuần 12 Tiết 12 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1/. Kiến thức, kĩ năng, thái độ: -Nhớ lại được cách vẽ đoạn thẳng trên tia, nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. -Vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước, tính được độ dài của các đoạn thẳng. -Hình thành được đức tính cẩn thận, nghiêm túc, chính xác khi khi vẽ hình. 2/.Năng lực: -Vẽ tia, đoạn thẳng, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, đọc hiểu. II. CHUẨN BỊ: 1/. Giáo viên: Phấn màu, thước thẳng có chia khoảng, compa kế hoạch dạy học, Sgk. 2/. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài mới, dụng cụ học tập. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: 1/.Khởi động (3 phút) Mục tiêu:-Nhớ lại được cách vẽ tia, vẽ đoạn thẳng. -Trên tia Oy vẽ đoạn thẳng OA = 6cm? 2/. Hình thành kiến thức (41 phút) Ho ạt động của thầy - trò Nội dung ghi bảng HĐ1:Tính độ dài đoạn thẳng (26 phút ) Mục ti êu: -Nh ớ l ại đ ược cách vẽ đoạn thẳng tr ên tia, nếu điểm M nằm giữa hai điểm A Trường THCS Phan Ngọc Hiển 6 A B C x O
 7. KHBD SỐ HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 và B thì AM + MB = AB. Vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước, tính được độ dài của các đoạn thẳng. Bài 54/Sgk: -GV yêu cầu HS tìm hiểu bài 54/Sgk, vẽ hình? -Trên tia Ox có OA < OB (2cm<5cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B. -HS HĐ cá nhân tìm hiểu, vẽ hình. Ta có: OA + AB = OB -GV chốt lại đề bài bằng hình vẽ. hay 2 + AB = 5 AB = 5 – 2 = 3 Vậy AB = 3cm (1) -Trên tia Ox có OB < OC (5cm<8cm) -GV yêu cầu HS tính độ dài đoạn thẳng nên điểm B nằm giữa hai điểm O và C. AB, BC? Ta có: OB + BC = OC hay 5 + BC = 8 BC = 8 – 5 = 3 -HS HĐ cặp đôi thực hiện Vậy BC = 3cm (2) -GV chốt lại cách tính. từ (1) và (2) ta có: BC = AB = 3cm Bài 56/Sgk: -GV yêu cầu HS tìm hiểu bài 56/Sgk, vẽ A 1cm C B 2cm D hình? a.Tính CB -HS HĐ cá nhân tìm hiểu, vẽ hình. -Trên tia AB có AC < AB (1cm<4cm) -GV chốt lại đề bài bằng hình vẽ. nên điểm C nằm giữa hai điểm A và B Ta có: AC + CB = AB hay 1 + CB = 4 CB = 4 – 1 = 3 -GV yêu cầu HS tính độ dài đoạn thẳng Vậy CB = 3cm CB, CD? b. Tính CD -Vì BC và BD là hai tia đối nhau ( cách -HS HĐ cặp đôi thực hiện vẽ) nên điểm B nằm giữa hai điểm C và -GV chốt lại cách tính. D Ta có: CD = CB + BD hay CD = 3 + 2 = 5 vậy CD = 5cm HĐ2: Ki ểm tra (15 phút) Đề (có file đề kèm theo) Nội dung cần lưu ý: -Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì đi ểm M nằm giữa hai điểm A v à B. 3. Hướng dẫn về nhà (1 phút) Trường THCS Phan Ngọc Hiển 7
 8. KHBD SỐ HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 -Ôn tập lại các bài tập trên. -Làm các bài 55; 57 và 59/Sgk -Tìm hiểu trước bài 10 “Trung điểm của đoạn thẳng” IV. RÚT KINH NGHIỆM: Tuần 13 Ti ết 13 Bài 10 : TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh có khả năng: 1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ: -Nêu được khái niệm trung điểm của đoạn thẳng. -Vẽ được trung điểm của đoạn thẳng, xác định được trung điểm của đoạn thẳng bằng cách gấp giấy hoặc gấp dây. -Hình thành được đức tính tin tưởng, chính xác khi xác định trung điểm của đoạn thẳng. 2/. Năng lực: Tính toán, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, đọc hiểu. II. CHUẨN BỊ: 1/. Giáo viên: Phấn màu, thước thẳng, kế hoạch dạy học, Sgk. 2/. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài mới, dụng cụ học tập. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: 1/.Khởi động (4 phút) Mục tiêu: Nhớ lại được điểm nằm giữa hai điểm. -Quan sát các hình vẽ sau, hãy nêu nhận xét về vị trí điểm M với hai điểm A, B? AB M M A B A B M 2/.Hoạt động hình thnh kiến thức (28 phút) Hoạt động của thầy - trò Nội dung ghi bảng HĐ1: Trung điểm của đoạn thẳng (8 phút) Mục ti êu: -Nêu đư ợc khái niệm trung điểm của đoạn thẳng. 1. Trung điểm của đoạn thẳng: -GV vẽ hình, yêu cầu HS quan sát. -HS HĐ cá nhân thực hiện theo yêu M cầu. A B -Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm -GV trung điểm M của đoạn thẳng AB nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA = MB). là gì? -Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi -HS HĐ cá nhân, t rả lời. là đi ểm chính giữa của đoạn thẳng AB. Trường THCS Phan Ngọc Hiển 8
 9. KHBD SỐ HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 -GV chốt lại trung điểm của đoạn th ẳng. HĐ2: Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng (20 phút ) Mục tiêu:-Vẽ được trung điểm của đoạn thẳng, xác định được trung điểm của đoạn th ẳng bằng cách gấp giấy hoặc gấp dây. -GV cho đoạn thẳng AB dài 5cm, hãy 2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng dùng thước có chia khoảng vẽ trung Ví dụ (Sgk/125) điểm M của đoạn thẳng AB? M -HS HĐ cá nhân thực hiện theo yêu A B cầu. -GV quan sát, theo rõi, hướng dẫn và chốt lại cách vẽ trung điểm M. Vì M nằm giữa A và B nên -GV hướng dẫn HS xác định trung MA + MB = AB điểm của đoạn thẳng bằng cách gấp vì MA = MB AB 5 giấy hoặc gấp dây. suy ra MA = MB = = = 2,5cm -HS HĐ cá nhân thực hiện theo hướng 2 2 dẫn. Cách 1: Dùng thước thẳng có chia khoảng -GV chốt lại cách xác định trung điểm -Trên tia AB, vẽ điểm M sao cho AM= 2,5cm. bằng cách gấp giấy hoặc d ùng dây. Cách 2: gấp giấy hoặc dùng dây 3. luyện tập (12 phút) Mục ti êu: -Vẽ đ ược h ình, l ập luận khẳng định đ ược trung điểm của đoạn thẳng -GV yêu cầu HS tìm hiểu bài 60/Sgk Bài 60/Sgk và vẽ hình? -HS HĐ cá nhân thực hiện. -GV theo rõi, hướng dẫn và chốt lại a/. Điểm O, A, B cùng thuộc tia Ox và OA < hình vẽ. OB nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B. -GV yêu cầu HS thực hiện câu a ? b. Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên -HS HĐ cá nhân thực hiện. OA + AB = OB -GV theo rõi, hướng dẫn, chốt bài làm hay 2 + AB = 4 câu a. AB = 4 - 2 -GV yêu cầu HS thực hiện câu b,c ? Vậy AB = 2cm -HS HĐ cặp đôi thực hiện. So sánh: OA = AB = 2cm -GV theo rõi, hướng dẫn, chốt bài làm. c. Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB vì OA + AB = OB và OA = AB = 2cm * Nội dung cần lưu ý: -Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B -Trung đi ểm của đoạn thẳng AB c òn đư ợc gọi l à đi ểm chính gi ữa của đoạn thẳng AB. 4/. Hướng dẫn về nhà (1 phút) -Ôn bài, làm các bài tập 61; 62 và 64/Sgk IV. RÚT KINH NGHIỆM: Trường THCS Phan Ngọc Hiển 9
 10. KHBD SỐ HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Tuần 14 Tiết 14 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh có khả năng: 1/. Kiến thức, kỹ năng, thái độ sau: -Nhớ lại được khái niệm về trung điểm của đoạn thẳng. -Vẽ được trung điểm của đoạn thẳng, tính được độ dài đoạn thẳng. -Hình thành được đức tính cẩn thận khi vẽ hình, tính đoạn thẳng. 2/.Năng lực: Tính toán, tự học, vẽ hình, giải quyết vấn đề và sáng tạo, đọc hiểu. II. CHUẨN BỊ: 1/.Giáo viên: Phấn màu, thước thẳng, kế hoạch dạy học, Sgk. 2/.Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài mới, dụng cụ học tập. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: 1/.Khởi động (4 phút) Mục tiêu:-Nhớ lại được khái niệm trung điểm của đoạn thẳng. -Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì? Vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB? 2/. Hình thành kiến thức- luyện tập (40 phút) Ho ạt động của thầy - trò Nội dung ghi bảng HĐ1: Xác định trung điểm đoạn thẳng (20 phút) Mục tiêu:-Nhớ lại được khái niệm về trung điểm của đoạn thẳng, xác định được trung đi ểm đoạn thẳng. -GV yêu HS tìm hiểu đề bài, vẽ hình bài Bài 61/Sgk 61/Sgk? -HS HĐ cá nhân thực hiện. -GV chốt lại hình vẽ A 2cm 2cm B -GV trung điểm O của đoạn thẳng AB x O x" phải thỏa mãn đk gì? -Điểm O là gốc chung của hai tia đối nhau -HS HĐ cá nhân trả lời. Ox , Ox, . -GV chốt đk để điểm O là trung điểm của -Điểm A nằm trên tia Ox , điểm B nằm trên đoạn thẳng AB. tia Ox, nên điểm O nằm giữa hai điểm A và -GV hãy quan sát hình vẽ cho biết điểm B. Vì OA = OB =2cm O có là trung điểm của đoạn thẳng AB -Vậy điểm O là trung điểm của đoạn thẳng không? Vì sao? AB. -HS HĐ cặp đôi thực hiện. -GV chốt lại điểm O là trung điểm của Bài 63/Sgk đoạn thẳng AB. -GV yêu cầu HS thực hiện bài 63/Sgk Nội dung Đúng Sai -HS HĐ cặp đôi thực hiện. a) IA = IB x -GV chốt lại kết quả b) AI + IB = AB x c) AI +IB = AB và IA=IB x d) IA = IB = AB x 2 Trường THCS Phan Ngọc Hiển 10
 11. KHBD SỐ HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 HĐ2:Bài 64/Sgk (20 phút) Mục ti êu: -Vẽ đ ược trung điểm của đoạn thẳng, tính đ ược độ d ài đo ạn thẳng. -GV yêu HS tìm hiểu đề bài, vẽ hình bài Bài 64/Sgk 64/Sgk? -HS HĐ cá nhân thực hiện. -Vì C là trung điểm của AB nên : -GV chốt lại hình vẽ AB 6 AC = CB = = 3 (cm) 2 2 -GV điểm C là trung điểm của đoạn -Trên tia AB vì AD < AC nên điểm D nằm thẳng DE khi nào? giữa hai điểm A và C, ta có: AD + DC = AC -HS HĐ cá nhân, trả lời. 2 + DC = 3 -GV chốt lại đk để C là trung điểm của DC = 3 – 2 = 1 (cm) đoạn thẳng DE. -Trên tia BA vì BE < BC nên điểm E nằm giữa hai điểm B và C, ta có: -GV yêu cầu HS giải thích điểm vì sao CE + EB = CB điểm C nằm giữa hai điểm D và E và CD 2 + EB = 3 = CE? EB = 3 – 2 = 1 (cm) -HS HĐ cặp đôi thực hiện. -Vì điểm C nằm giữa hai điểm D, E và CD -GV chốt lại bài làm. = CE nên C là trung đi ểm của DE. Nội dung cần lưu ý: -Đk để có trung điểm của đoạn thẳng (nằm giữa hai điểm và cách đều hai đầu đoạn th ẳng) 3/. Hướng dẫn về nhà (1 phút) -Học sinh cả lớp -Ôn tập các bài tập trên. -Ôn tập theo các mục I, II, III/Sgk, tiết sau ôn tập IV. RÚT KINH NGHIỆM: Trường THCS Phan Ngọc Hiển 11