Bài dạy Hóa học Lớp 9 - Tuần 29 - Năm học 2019-2020

*Kiến thức : Biết được 
- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axit axetic.  
- Tính chất vật lí: trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.  
- Tính chất hóa học: là một axit yếu, có tính chất chung của axit, tác dụng với rượu etylic tạo thành este. 
- Ứng dụng: làm nguyên liệu trong công nghiệp, sản xuất giấm ăn.  
- Phương pháp điều chế axit axetic bằng cách len men rượu etylic.  
*Kĩ năng :  
- Quan sát thí nghiệm, hiện tượng thực tế, hình ảnh thí nghiệm, rút ra nhận xét.  
- Dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hóa học của axit axetic. 
- Phân biệt axit axetic với rượu etylic và các chất lỏng khác.  
- Tính nồng độ axit hoặc khối lượng dung dịch axit axetic tham gia hoặc tạo thành sau phản ứng.
pdf 5 trang Hạnh Đào 15/12/2023 580
Bạn đang xem tài liệu "Bài dạy Hóa học Lớp 9 - Tuần 29 - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_day_hoa_hoc_lop_9_tuan_29_nam_hoc_2019_2020.pdf
  • pdfHOA 9_HD_TUAN 29.pdf

Nội dung text: Bài dạy Hóa học Lớp 9 - Tuần 29 - Năm học 2019-2020

  1. HỆ THỐNG KIẾN THỨC – KỸ NĂNG - MÔN: HÓA 9 TUẦN 29 (Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 18/04/2020) HỌC SINH THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN SAU: - Hoàn thành phiếu học tập của bài Axit axetic (tt) và làm theo yêu cầu của bài 46. - Làm các bài tập theo yêu cầu vào tập bài tập. - Chụp bài làm của mình gửi cho giáo viên môn Hóa học. BÀI 45: AXIT AXXETIC (tt) Trọng tâm kiến thức – kĩ năng : *Kiến thức : Biết được - Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axit axetic. - Tính chất vật lí: trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi. - Tính chất hóa học: là một axit yếu, có tính chất chung của axit, tác dụng với rượu etylic tạo thành este. - Ứng dụng: làm nguyên liệu trong công nghiệp, sản xuất giấm ăn. - Phương pháp điều chế axit axetic bằng cách len men rượu etylic. *Kĩ năng : - Quan sát thí nghiệm, hiện tượng thực tế, hình ảnh thí nghiệm, rút ra nhận xét. - Dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hóa học của axit axetic. - Phân biệt axit axetic với rượu etylic và các chất lỏng khác. - Tính nồng độ axit hoặc khối lượng dung dịch axit axetic tham gia hoặc tạo thành sau phản ứng. PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP 1) Phương pháp học tập : tìm tòi, nghiên cứu. 2) Nội dung học tập : hoàn thành phiếu học tập tại nhà. HỌ VÀ TÊN HỌC SINH : LỚP : BÀI 45: AXIT AXETIC (TIẾT 2) NỘI DUNG 1 : TÍNH CHẤT VẬT LÍ. NỘI DUNG 2 : CẤU TẠO PHÂN TỬ. NỘI DUNG 3 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC. NỘI DUNG 4 : ỨNG DỤNG. NỘI DUNG 5 : ĐIỀU CHẾ
  2. PHIẾU HỌC TẬP BÀI 45 : AXIT AXETIC (TIẾT 2) Công thức phân tử : Phân tử khối : I-/ Tính chất vật lí. II-/ Cấu tạo phân tử. III-/ Tính chất hóa học. 1. Axit axetic khi tiếp xúc với giấy quỳ tím 2. Axit axetic có mang đầy đủ tính chất hóa học như 1 axit không? Viết PTHH chứng minh. 3. Axit axetic tác dụng với rượu etylic. PTHH: Hiện tượng xảy ra: *Lưu ý : Học sinh có thể tham khảo thí nghiệm trên youtube để tìm hiểu thông tin. IV-/ Ứng dụng. Dựa vào tranh, hãy liệt kê những ứng dụng thực tế của axit axetic: VI-/ Điều chế. 1. Từ butan C4H10 2. Từ rượu etylic C2H5OH VI-/ Bài tập. Cho 30 gam axit axetic tác dụng với rượu etylic có mặt H2SO4 làm chất xúc tác. a) Viết phương trình hóa học xảy ra. b) Tính khối lượng rượu etylic cần dùng. c) Tính khối lượng este etyl axetat tạo thành, khi phản ứng đạt hiệu suất 60%. (đáp số: 26.4 gam.
  3. BÀI 46: MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Hiểu được: - Mối liên hệ giữa các chất: etilen, rượu etylic, axit axetic, este etyl axetat. 2. Kĩ năng: - Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, axit axetic, este etyl axetat. - Viết các PTHH minh họa cho các mối liên hệ. - Tính hiệu suất phản ứng este hóa. 3. Trọng tâm: - Mối liên hệ giữa các chất: etilen, rượu etylic, axit axetic, este etyl axetat. II. PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP Học sinh làm bài theo các yêu cầu dưới đây: BÀI 46: MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC I – SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC - Từ sơ đồ có tên các chất trong sgk/144, hs viết thành sơ đồ có các công thức hóa học tương ứng và đánh số tương ứng:
  4. - Viết các PTHH để hoàn thành dãy chuyển đổi ở trên: II – BÀI TẬP HS làm bài tập 1-5/tr144 vào tập bài tập.