Bài giảng Mĩ thuật Lớp 2 - Bài 5: Tập nặn tạo dáng tự do. Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật - Năm học 2015-2016 - Bùi Thị Thảo

NGHE ĐẶC ĐIỂM ĐOÁN CON VẬT

1. Con gì mào đỏ gáy ò ó o, từ sáng tinh mơ gọi người dậy sớm?

2. Con gì ăn cỏ

    Đầu có 2 sừng

    Lỗ mũi buộc thừng

    Kéo cày rất giỏi

3. Con gì 2 mắt trong veo

Thích nằm sưởi nắng, thích trèo cây cau

 

ppt 10 trang Hạnh Đào 13/12/2023 480
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mĩ thuật Lớp 2 - Bài 5: Tập nặn tạo dáng tự do. Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật - Năm học 2015-2016 - Bùi Thị Thảo", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mi_thuat_lop_2_bai_5_tap_nan_tao_dang_tu_do_nan_ho.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mĩ thuật Lớp 2 - Bài 5: Tập nặn tạo dáng tự do. Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật - Năm học 2015-2016 - Bùi Thị Thảo

  1. ỌC ĐẶ U H NG IỂ TR T Ầ G N N C Ờ Ô Ư MĨ THUẬT LỚP 2 N R T GV. BÙI THỊ THẢO
  2. • Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2015 • Mĩ thuật • Bài 5. Tập nặn tạo dáng tự do • Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật
  3. TRÒ CHƠI: NGHE ĐẶC ĐIỂM ĐOÁN CON VẬT Cô nêu đặc điểm của con vật, ai nhanh hơn được quyền trả lời.
  4. 1. Con gì mào đỏ gáy ò ó o, từ sáng tinh mơ gọi người dậy sớm? 2. Con gì ăn cỏ Đầu có 2 sừng Lỗ mũi buộc thừng Kéo cày rất giỏi 3. Con gì 2 mắt trong veo Thích nằm sưởi nắng, thích trèo cây cau
  5. Cách nặn: Cách 1: Nặn rời từng bộ phận con vật rồi ghép dính vào nhau. Nặn khối chính trước: Đầu, minh. Gắn dính từng bộ phận chính và chi Nặn các chi tiết sau. tiêt lại với nhau để thành con vật hoàn chỉnh.
  6. Bài nặn của học sinh