Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Danh từ chung và danh từ riêng - Nguyễn Thị Hợp

Bài 1 : Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau:

Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn/ sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một/ đường / quanh co / trắng xóa./  Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy/ núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.

ppt 21 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 9100
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Danh từ chung và danh từ riêng - Nguyễn Thị Hợp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_bai_danh_tu_chung_va_danh_tu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Danh từ chung và danh từ riêng - Nguyễn Thị Hợp

 1. Giáo viên : NGUYỄN THỊ HỢP
 2. * Tìm các danh từ có trong dòng thơ sau: Vua Hùng một sáng đi săn Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn này.này. 2
 3. Luyện từ và câu Danh từ chung và danh từ riêng. I. Nhận xét. 1.Tìm các từ có nghĩa sau: a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được. sông b. Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta. Cửu Long c. Người đứng đầu nhà nước phong kiến. d. Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.
 4. Sông Cửu Long trên bản đồ Việt Nam
 5. Luyện từ và câu Danh từ chung và danh từ riêng. I. Nhận xét. 1.Tìm các từ có nghĩa sau: a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được. sông b. Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta. Cửu Long c. Người đứng đầu nhà nước phong kiến. vua d. Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta. Lê Lợi
 6. Lê Thái Tổ (Lê Lợi), là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh trở thành vị vua đầu tiên của nhà Hậu Lê, triều đại lâu dài nhất trong lịch sử Việt Nam.
 7. 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào? - So sánh: sông - Cửu Long - So sánh: vua - Lê Lợi * Tên chung để chỉ những sông dòng nước chảy tương đối lớn. * Tên riêng của một dòng sông. Cửu Long * Tên chung chỉ người đứng đầunhà nước phong vua kiến. * Tên riêng của một vị vua. Lê Lợi
 8. 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào? * Tên chung để chỉ những * Những từ chỉ tên dòng chảy tương đối lớn. sông của một loại sự vật như sông, vua được gọi là: * Tên chung chỉ người đứng Danh từ chung đầu nhà nước phong kiến. vua Tên riêng của một Những tên riêng của một sự vật dòng sông. Cửu Long nhất định như Cửu Long, Lê Lợi được *Tên riêng của một gọi là: vị vua. Lê Lợi Danh từ riêng
 9. 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào? * Tên chung để chỉ Tên của một loại những dòng chảy sông sự vật như sông, tương đối lớn. vua không viết hoa * Tên chung chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến. vua (trừ trường hợp đứng đầu câu) Tên riêng của một Những tên riêng dòng sông. Cửu Long của một sự vật nhất định như Cửu *Tên riêng của một Long, Lê Lợi vị vua. Lê Lợi được viết hoa
 10. 1. Danh từ chung là tên của một loại sự vật. 2. Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.
 11. Bài 1 : Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn/ sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một/ đường / quanh co / trắng xóa./ Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy/ núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /. Danh từ chung - núi, trái, dòng, sông, dãy, mặt, ánh, nắng, đường, phải, trước, giữa, nhà. Danh từ riêng - Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ.
 12. * Bài 2. Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao?
 13. Time 10987654321 Hết giờ TRÒ CHƠI: TINH MẮT- NHANH TAY Chúng em đều sống ở , Thành phố Bắc Kạn. Key sai
 14. Time 10987654321 Hết giờ TRÒ CHƠI: TINH MẮT- NHANH TAY Chúng em đều sống ở phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn. Key sai
 15. TRÒ CHƠI: Time Hết giờ 10987654321 TINH MẮT- NHANH TAY Chúng em đều sống ở phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì. Key đúng
 16. 1. Danh từ chung là tên của một loại sự vật. 2. Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.