Đề kiểm tra học kì I môn Ngữ văn Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Quách Văn Phẩm

1/ Đoạn trích trên thuộc thể loại nào? (0,5 điểm)

2/ Nội dung của đoạn trích là gì? (1,0 điểm)

3/ Kể tên hai văn bản cùng thể loại với đoạn trích trên mà em đã học? ( 0,5 điểm)

doc 1 trang BaiGiang.com.vn 30/03/2023 1040
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Ngữ văn Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Quách Văn Phẩm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_ngu_van_lop_6_nam_hoc_2018_2019_tru.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì I môn Ngữ văn Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Quách Văn Phẩm

  1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NGỮ VĂN 6 Đề 1 Năm học: 2018-2019 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Học sinh làm bài ra giấy thi I/ PHẦN ĐỌC HIỂU: (3 điểm) Đọc phần trích sau và trả lời câu hỏi Ngày xửa ngày xưa có hai chị em cùng cha khác mẹ là Tấm và Cám. Mẹ Tấm mất sớm, cha Tấm cưới thêm mẹ Cám, cha Tấm hết mực thương yêu cô, nhưng rồi ông bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời. Tấm phải sống với dì ghẻ là mẹ của Cám. Bà mẹ ghẻ là người cay nghiệt, hằng ngày bắt Tấm làm hết mọi công việc trong nhà còn Cám thì được lêu lổng vui chơi tối ngày. (Trích Tấm Cámi) 1/ Đoạn trích trên thuộc thể loại nào? (0,5 điểm) 2/ Nội dung của đoạn trích là gì? (1,0 điểm) 3/ Kể tên hai văn bản cùng thể loại với đoạn trích trên mà em đã học? ( 0,5 điểm) 4/ Tìm ít nhất hai động từ trong đoạn trích trên? Đặt một câu có sử dụng một trong hai động từ đó (1,0 điểm) II/ PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN: (7 điểm) Câu 1/ Sau khi học xong bài ” Ếch ngồi đáy giếng”, em hãy cho biết nội dung, ý nghĩa của văn bản? ( 2 điểm) Câu 2/ Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau (5 điểm) Đề 1: Hãy kể về người mẹ thân yêu của em. Đề 2: Hãy kể về một kỷ niệm đáng nhớ ( Được khen, bị chê, gặp may, gặp rủi, bị hiểu lầm). - Hết -