Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Địa lí Lớp 9 - Năm học 2014-2015 - Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn

Câu 2. (2,0 điểm)  Dựa vào kiến thức đã học và At lát Địa lý Việt Nam, em hãy nêu vị trí, đặc điểm cơ bản của địa hình khu vực đồi núi nước ta.

Câu 3. (4,0 điểm)  Dựa vào kiến thức đã học và At lát Địa lý Việt Nam, em hãy: 

a. Nêu và giải thích sự phân bố của ngành nhiệt điện nước ta.

b. Vì sao sản xuất điện là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta ?

doc 2 trang BaiGiang.com.vn 31/03/2023 1980
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Địa lí Lớp 9 - Năm học 2014-2015 - Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_mon_dia_li_lop_9_nam_hoc_2014.doc

Nội dung text: Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Địa lí Lớp 9 - Năm học 2014-2015 - Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn

  1. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NĂM CĂN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Địa lý Ngày thi: 08 – 02 – 2015 (Đề thi gồm có 2 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1. (3,0 điểm) a. Cho bản đồ có tỉ lệ 1 : 200.000, em hãy nêu ý nghĩa của tỉ lệ đó. Cho biết cách phân loại bản đồ dựa vào tỉ lệ. b. Một trận bóng đá ở Anh bắt đầu từ 15 giờ ngày 08/3/2014, được truyền hình trực tiếp. Tính giờ truyền hình trực tiếp ở các quốc gia trong bảng dưới đây. Vị trí Việt Nam Anh Nga Ôx-trây-li-a Hoa Kỳ Kinh độ 1050Đ 00 450Đ 1500Đ 1200T Giờ 15 giờ Ngày tháng 08/3/2014 Câu 2. (2,0 điểm) Dựa vào kiến thức đã học và At lát Địa lý Việt Nam, em hãy nêu vị trí, đặc điểm cơ bản của địa hình khu vực đồi núi nước ta. Câu 3. (4,0 điểm) Dựa vào kiến thức đã học và At lát Địa lý Việt Nam, em hãy: a. Nêu và giải thích sự phân bố của ngành nhiệt điện nước ta. b. Vì sao sản xuất điện là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta ? Câu 4. ( 5,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Dân số, sản lượng lúa nước ta 1990 - 2007 Năm 1990 1995 2000 2002 2005 2007 Dân số (triệu người) 66,01 71,99 77,63 79,72 83,11 85,17 Sản lượng lúa (triệu tấn) 19,23 24,96 32,53 34,45 35,83 35,94 a. Tính sản lượng lúa bình quân đầu người của nước ta giai đoạn 1990 – 2007 (kg/người) b. Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng dân số, sản lượng lúa và bình quân sản lượng lúa theo đầu người giai đoạn từ 1990 đến 2007 (lấy năm 1990 = 100 %). Câu 5. (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Sản lượng thuỷ sản (nghìn tấn) Chia ra Năm Tổng số Khai thác Nuôi trồng 1990 890,6 728,5 162,1 1994 1465,0 1120,9 344,1 1998 1782,0 1357,0 425,0 2002 2647,4 1802,6 844,8 Hãy nhận xét: a. Tình hình phát triển của ngành thuỷ sản ở nước ta. b. Sự chuyển dịch tỉ trọng của ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản. Câu 6. (3,0 điểm) Dựa vào kiến thức đã học và At lát Địa lý Việt Nam, hãy:
  2. a. Nêu các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ, tên các ngành công nghiệp của mỗi trung tâm. b. Vì sao vùng Đông Nam Bộ có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất nước ta ? Hết