Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì II môn Địa lí Lớp 9 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Quách Văn Phẩm

Câu 1. Nêu vị trí, giới hạn và ý nghĩa của vị trí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ.

Câu 2. Trình bày đặc điểm chung về tự nhiên và những thuận lợi, khó khăn về tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ.

Câu 3. Trình bày đặc điểm chung về dân cư và những thuận lợi về dân cư trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ.

doc 1 trang BaiGiang.com.vn 30/03/2023 1200
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì II môn Địa lí Lớp 9 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Quách Văn Phẩm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_kiem_tra_1_tiet_hoc_ki_ii_mon_dia_li_lop_9_n.doc

Nội dung text: Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết học kì II môn Địa lí Lớp 9 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Quách Văn Phẩm

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN: ĐỊA LÍ 9 I. PHẦN LÝ THUYẾT Câu 1. Nêu vị trí, giới hạn và ý nghĩa của vị trí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ. Câu 2. Trình bày đặc điểm chung về tự nhiên và những thuận lợi, khó khăn về tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ. Câu 3. Trình bày đặc điểm chung về dân cư và những thuận lợi về dân cư trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ. Câu 4. Trình bày đặc điểm phát triển các ngành kinh tế của vùng Đông Nam Bộ. Cho biết vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài? Câu 5. Nêu tên các tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Câu 6. Nêu vị trí, giới hạn và ý nghĩa của vị trí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐB. Sông Cửu Long. Câu 7. Trình bày đặc điểm chung về tự nhiên và những thuận lợi, khó khăn về tự nhiên của vùng ĐB. Sông Cửu Long. Câu 8. Trình bày đặc điểm chung về dân cư và những thuận lợi và khó khăn về dân cư trong phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐB. Sông Cửu Long. Câu 9. Trình bày đặc điểm phát triển các ngành kinh tế của vùng ĐB. Sông Cửu Long. Câu 10. Nhờ những điều kiện thuận lợi gì để vùng ĐB. Sông Cửu Long trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất cả nước? II. PHẦN BÀI TẬP - Làm các bài tập: bài 2, 3 trang 116; bài 2, 3 trang 120; bài 2,3 trang 123; bài 2,3 trang 128; bài 1, 2, 3 trang 133. - Xem lại các bài thực hành: bài 34, bài 37 SGK. HẾT