Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 11+12 - Trường TH 1 Việt Ân

Bài  22: Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung

I-Mục tiêu:

       + Kiến thức :

               - Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng. Học động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. 

               -  Chơi trò chơi “ Nhóm ba nhóm bảy ”.

       + Kỹ năng: Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng của bài thể dục phát triển chung. Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”.

        + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi.

         - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi.   

II-Địa điểm-Phương tiện:

           1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện.

           2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, tranh động tác toàn thân.

docx 21 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 5440
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 11+12 - Trường TH 1 Việt Ân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxgiao_an_giao_duc_the_chat_lop_3_4_5_tuan_1112_truong_th_1_vi.docx

Nội dung text: Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 11+12 - Trường TH 1 Việt Ân

 1. GIÁO ÁN KHỐI 3 Tuần 11: Bài 21: Động tác bụng của bài thể dục phát triển chung. I-Mục tiêu: + kiến thức: - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn. Học động tác bụng của bài thể dục phát triển chung. - Chơi trò chơi “ Chạỵ đổi chỗ vỗ tay nhau ”. + Kỹ năng: Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. Bước đầu biết cách thực hiện động tác bụng của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, tranh động tác bụng của bài TDPTC. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 1-2p x x x x x x x x đầu dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Đứng theo vòng tròn khởi động 2-3p linh hoạt các khớp. X (GV) - Chơi trò chơi “Bịt mắt bắt dê”. 2-3p - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, 4-5p x x x x x x cơ chân, lườn của bài thể dục phát x x x x x bản triển chung . x x x x x X (GV) - Cán sự lớp hô nhịp học sinh cả lớp tập. Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh thực hiên đúng kỹ thuật. -Học động tác bụng . 8-10p - Giáo viên nêu tên động tác, phân tích và làm mẫu động tác cho học sinh tập bắt chước 1-2 lần có nhận xét sửa sai cho học sinh. - Tập liên hoàn 5 động tác do giáo viên điều khiển.
 2. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Giáo viên tập hợp học sinh theo - Chơi trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ 6-8p đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải tay nhau”. thích cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - GV nhắc HS không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đi thường theo nhịp và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p x x x x x x x x x x Phần bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x kết -Xuống lớp: x x x x x x x x x x thúc X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 22: Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung I-Mục tiêu: + Kiến thức : - Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng. Học động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. - Chơi trò chơi “ Nhóm ba nhóm bảy ”. + Kỹ năng: Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng của bài thể dục phát triển chung. Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, tranh động tác toàn thân. III-Hoạt động dạy học:
 3. bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 22: Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân. Trò chơi “Chạy nhanh theo số” I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn các động tác : Vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung . - Trò chơi “ Chạy nhanh theo số ”. + Kỹ năng: Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chạy nhanh theo số ”. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp : Phần - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc 1-2p x x x x x x x x x mở trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x - Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy ”. 2-3p X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn các động tác : vươn thở, tay, 10-12p x x x x x x cơ chân, vặn mình và toàn thân của bài x x x x x bản thể dục phát triển chung. x x x x x X (GV) - Gv hô nhịp cho cả lớp tập 1-2 lần có nhận xét, sửa sai động tác cho học sinh . - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng
 4. điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để cũng cố . - Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”. 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi .Cho học sinh tổ chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. Phần - Chơi trò chơi “Có chúng em”. 2-3p Đội hình xuống lớp: kết - Giáo viên cùng học sinh hệ thống x x x x x x x x x x thúc bài và nhận xét giờ học. 1-2p x x x x x x x x x x -Xuống lớp: x x x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. GIÁO ÁN KHỐI 3 Tuần 12: Bài 23: Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung. - Chơi trò chơi “ Kết bạn ”. + Kỹ năng: Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Kết bạn”. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi và tập luyện.
 5. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x đầu - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 2-3p x x x x x x x x dọc trên sân trường. - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, 10-12p x x x x x x cơ lườn, bụng, toàn thân của bài thể dục x x x x x bản phát triển chung . x x x x x X (GV) - Cán sự lớp hô nhịp học sinh cả lớp tập. Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh thực hiên đúng kỹ thuật. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Chơi trò chơi: “Kết bạn”. 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh giải thích cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê.
 6. - Giáo viên cho học sinh tập một số 1-2p Đội hình xuống lớp: động tác hồi tĩnh. x x x x x x x x x x Phần - Đi thường theo nhịp và hát. 1-2p x x x x x x x x x x kết - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p x x x x x x x x x x thúc bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 24: Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân. Học động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung. - Chơi trò chơi “ Ném trúng đích ”. + Kỹ năng: Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung.Bước đầu biết cách thực hiện động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Ném trúng đích”. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi và tập luyện. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, tranh động tác nhảy. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x đầu - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 2-3p x x x x x x x x dọc trên sân trường. - Chơi trò chơi “Chẵn lẻ”. 2-3p X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, 6-8p x x x x x x cơ lườn, bụng, toàn thân của bài thể dục x x x x x bản phát triển chung . x x x x x X (GV) - Cán sự lớp hô nhịp học sinh cả lớp tập. Giáo viên quan sát giúp đỡ học
 7. sinh thực hiên đúng kỹ thuật. - Học động tác nhảy. 6-8p - Giáo viên nêu tên động tác, phân tích và làm mẫu động tác cho học sinh tập bắt chước1-2 lần có nhận xét sửa sai cho học sinh. - Tập liên hoàn 7 động tác do giáo viên điều khiển. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Giáo viên tập hợp học sinh theo - Chơi trò chơi: “Ném trúng đích”. 6-8p đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc nhở hs giữ kỷ luật trong khi chơi trò chơi, không chạy lung tung kẻo bạn ném phải người có thể làm người bị thương. - Giáo viên cho học sinh tập một số 1-2p Đội hình xuống lớp: động tác hồi tĩnh. x x x x x x x x x x Phần - Đi thường theo nhịp và hát. 1-2p x x x x x x x x x x kết - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p x x x x x x x x x x thúc bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Kiểm tra của ban giám hiệu: Duyệt của tổ trưởng chuyên môn:
 8. GIÁO ÁN KHỐI 4 Tuần 12: Bài 23: Động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “Mèo đuổi chuột” I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Ôn 5 động tác : vươn thở, tay, chân, lưng – bụng và toàn thân. Học động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. + Trò chơi “Mèo đuổi chuột”. - Kỹ năng: Thực hiện được động tác vươn thở, tay, chân, chân, lưng – bụng, toàn thân và bước đầu biết cách thực hiện động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Mèo đuổi chuột”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, tranh động tác thăng bằng. III-Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Chạy nhẹ nhàng thành một 1-2p x x x x x x x x x mở hàng dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x - Trò chơi “Diệt các con vật có 2-3p hại”. X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Phần - Ôn 5 động tác vươn thở, tay, 6-8p Đội hình tập luyện : cơ chân, lưng – bụng và toàn thân x x x x x x bản của bài thể dục phát triển x x x x x chung. x x x x x X (GV) - Cán sự lớp hô nhịp cả lớp tập, giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh thực hiện. - Học động tác thăng bằng của 6-8p - Giáo viên nêu tên động tác, phân
 9. bài thể dục phát triển chung. tích và làm mẫu. HS chú ý lắng nghe quan sát và thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. - Tập liên hoàn 6 động tác do giáo viên điều khiển. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Trò chơi: “ Mèo đuổi chuột”. 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi . Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. -Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng tại chỗ thực hiện một số 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần động tác thả lỏng. x x x x x x x x x x kết - Trò chơi “Diệt các con vật có 1-2p x x x x x x x x x x thúc hại”. x x x x x x x x x x - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p thống bài và nhận xét giờ học. X (GV) -Xuống lớp: - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 24: Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “ Mèo đuổi chuột” I-Mục tiêu: - kiến thức: + Ôn 6 động tác : vươn thở, tay, chân, lưng – bụng, toàn thân, thăng bằng . Học động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung. + Trò chơi “Mèo đuổi chuột”.
 10. - kỹ năng: Thực hiện được động tác vươn thở, tay, chân, chân, lưng – bụng, toàn thân, thăng bằng và bước đầu biết cách thực hiện động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Mèo đuổi chuột”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, Tranh động tác nhảy. III - Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Chạy nhẹ nhàng thành một 1-2p x x x x x x x x x mở hàng dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x - Trò chơi “Chẵn lẻ”. 2-3p X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Phần - Ôn 6 động tác vươn thở, tay, 6-8p Đội hình tập luyện : cơ chân, lưng – bụng, toàn thân, x x x x x x bản thăng bằng của bài thể dục phát x x x x x triển chung. x x x x x X (GV) - Cán sự lớp hô nhịp cả lớp tập, giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh thực hiện. - Giáo viên nêu tên động tác, phân tích và - Học động tác nhảy của bài thể 6-8p làm mẫu. HS chú ý lắng nghe quan sát và dục phát triển chung. thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. - Tập liên hoàn 7 động tác do giáo viên điều khiển. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình
 11. chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách - Trò chơi: “ Mèo đuổi chuột”. 6-8p chơi và luật chơi . Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. -Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng tại chỗ thực hiện một số 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần động tác thả lỏng. x x x x x x x x x x kết - Trò chơi “Diệt các con vật có 1-2p x x x x x x x x x x thúc hại”. x x x x x x x x x x - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p thống bài và nhận xét giờ học. X (GV) -Xuống lớp: - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Kiểm tra của ban giám hiệu: Duyệt của tổ trưởng chuyên môn: GIÁO ÁN KHỐI 5 Tuần 12: Bài 23: Ôn 5 động tác của bài thể dục. Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”. I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn 5 động tác : vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung . - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn ”. + Kỹ năng: Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn ”.
 12. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. -GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp : Phần - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc 1-2p x x x x x x x x x mở trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x - Trò chơi “Mèo đuổi chuột ”. 2-3p X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn 5 động tác : vươn thở, tay, 10-12p x x x x x x cơ chân, vặn mình và toàn thân của bài x x x x x bản thể dục phát triển chung. x x x x x X (GV) - Gv hô nhịp cho cả lớp tập 1-2 lần có nhận xét, sửa sai động tác cho học sinh . - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để cũng cố . - Trò chơi: “Ai nhanh và khéo 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo hơn”. đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi .Cho học sinh tổ chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày
 13. hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p Phần - Chơi trò chơi “Có chúng em”. 1-2p Đội hình xuống lớp: kết - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p x x x x x x x x x x thúc bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: x x x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 24: Ôn 5 động tác của bài thể dục. Trò chơi “Kết bạn”. I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn 5 động tác : vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung . - Trò chơi: “Kết bạn ”. + Kỹ năng : Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Kết bạn ”. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp : Phần - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc 2-3p x x x x x x x x x mở trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện.
 14. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn 5 động tác : vươn thở, tay, 12-14p x x x x x x cơ chân, vặn mình và toàn thân của bài x x x x x bản thể dục phát triển chung. x x x x x X (GV) - Gv hô nhịp cho cả lớp tập 1-2 lần có nhận xét, sửa sai động tác cho học sinh . - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để cũng cố . - Trò chơi: “Kết bạn”. 6 - 8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi .Cho học sinh chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi do giáo viên điều khiển. Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp để kết bạn, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p Phần - Chơi trò chơi “Tìm người chỉ 1-2p Đội hình xuống lớp: kết huy”. x x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p x x x x x x x x x x bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Duyệt của tổ trưởng chuyên môn: Kiểm tra của ban giám hiệu: Soạn đảm bảo theo yêu cầu, có chất lượng PHT: Phan Văn Quảng