Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 17+18 - Trường TH 1 Việt Ân

Bài 34:  Đội hình đội ngũ và thể dục RLTTCB

I-Mục tiêu:

      + Kiến thức:

              - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi theo nhịp 1-4 hàng dọc. Đi vượt chướng ngại vật thấp.

          - Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”.

          - NDĐC: Có Thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái.

   + Kỹ năng:: Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. Biết cách đi 1-4 hàng dọc theo nhịp. Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Mèo đuổi chuột ”.

   + Thái độ: -  Học sinh trang phục gọn gàng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi.

             - GDPTTNTT : Nhắc nhở HS chú ý an toàn khi chơi trò chơi.

II-Địa điểm-Phương tiện:

1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện.

2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, dụng cụ đi vượt chướng ngại vật thấp.

docx 25 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 3940
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 17+18 - Trường TH 1 Việt Ân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxgiao_an_giao_duc_the_chat_lop_3_4_5_tuan_1718_truong_th_1_vi.docx

Nội dung text: Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 17+18 - Trường TH 1 Việt Ân

 1. GIÁO ÁN KHỐI 3 Tuần 17: Bài 33: Bài tập RLTTCB – Trò chơi “ Chim về tổ” I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Đi vượt chướng ngại vật thấp. - Chơi trò chơi “ Chim về tổ ”. - NDĐC: Có Thể không dạy đi chuyển hướng phải trái. + Kỹ năng: Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Chim về tổ”. + Thái độ: - Học sinh trang phục gọn gàng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT : Nhắc nhở HS chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, dụng cụ đi vượt chướng ngại vật thấp. III-Hoạt động dạy học: Định Phần Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 1-2p x x x x x x x x đầu dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Ôn bài thể dục phát triển chung. 2-3p - Chơi trò chơi “ Làm theo tín 2-3p X (GV) hiệu”. - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 10-12p x x x x x x cơ hàng. Đi vượt chướng ngại vật x x x x x x x bản thấp. x x x x x X (GV) - Giáo viên điều khiển cả lớp tập. Mỗi nội dung tập 2-3 lần. đội hình
 2. đi vượt chướng ngại vật thấp và đi chuyển hướng phải trái tập theo đội hình 1-2 hàng dọc. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên trình diễn các nội dung tập, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Chơi trò chơi: “ Chim về tổ”. 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc học sinh khi chơi không chạy lung tung, khi chạy phải nhìn trước sau không sẽ va vào nhau dẫn đến bị nghã đau. Đội hình xuống lớp: - Đứng vỗ tay và hát. Thả lỏng toàn 2- 3p x x x x x x x x x x Phần thân. x x x x x x x x x x kết - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p x x x x x x x x x x thúc bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục”cả lớp hô “khỏe”. Bài 34: Đội hình đội ngũ và thể dục RLTTCB I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi theo nhịp 1-4 hàng dọc. Đi vượt chướng ngại vật thấp.
 3. - Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”. - NDĐC: Có Thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái. + Kỹ năng:: Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. Biết cách đi 1-4 hàng dọc theo nhịp. Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Mèo đuổi chuột ”. + Thái độ: - Học sinh trang phục gọn gàng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT : Nhắc nhở HS chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, dụng cụ đi vượt chướng ngại vật thấp. III-Hoạt động dạy học: Định Phần Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 1-2p x x x x x x x x đầu dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Ôn bài thể dục phát triển chung. 2-3p - Chơi trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ”. 2-3p X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 6-8p x x x x x x cơ hàng, điểm số, đi theo nhịp 1-4 x x x x x x x bản hàng dọc. x x x x x X (GV) - Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập. Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh thực hiện đúng kỹ thuật. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên trình
 4. chơi . Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. -Gv nhắc nhở hs khi tạo sóng cần làm từ không làm nhanh quá kẻo các bạn nhảy vào nhau sẽ bị ngã, các em phải đứng cách nhau ít nhất 1 cánh tay để khi nhảy không đụng vào nhau. - Đứng vỗ tay và hát. Thả lỏng 2-3p Đội hình xuống lớp: Phần các khớp. x x x x x x x x x x kết - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thúc thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục” cả lớp hô “khỏe”. Bài 34: Đi nhanh chuyển sang chạy - Trò chơi “ Nhảy lướt sóng” I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Đi nhanh chuyển sang chạy. - Trò chơi “ Nhảy lướt sóng ”. + Kỹ năng: Tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang. Biết cách đi nhanh chuyển sang chạy. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Nhảy lướt sóng ”. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. + Thái độ: - Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, dụng cụ để chơi trò chơi. III-Hoạt động dạy học: Định Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x x
 5. mở - Chạy nhẹ nhàng thành một 1-2p x x x x x x x x đầu hàng dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Ôn bài thể dục phát triển 2-3p chung. X (GV) - Trò chơi “ Làm theo hiệu 2-3p - Cán sự lớp điều khiển giáo viên lệnh”. quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Phần - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 6-8p Đội hình tập luyện : cơ hàng. x x x x x x bản x x x x x x x x x x x x X (GV) - Cán sự lớp điều khiển học sinh cả lớp tập 1-2 lần, giáo viên quan sát, nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Đi nhanh chuyển sang chạy. 6-8p - Giáo viên phân tích và làm mẫu động tác, sau đó gọi 1-2 học sinh lên thực hiện, giáo viên nhận xét sửa sai. - Giáo viên điều khiển học sinh cả lớp tập ( theo đội hình 1-2 hàng dọc). - Giáo viên gọi 1-2 tổ lên thực hiện lại nội dung học, giáo viên nhận xét để củng cố bài. - Trò chơi: “Nhảy lướt sóng”. 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi . Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. -Gv nhắc nhở hs khi tạo sóng cần làm từ không làm nhanh quá kẻo các bạn nhảy vào nhau sẽ bị ngã, các em phải đứng cách nhau ít nhất 1 cánh tay để khi nhảy không đụng
 6. vào nhau. - Cả lớp chạy chậm 1 vòng 2-3p xung quanh sân tập để thả lỏng Đội hình xuống lớp: Phần - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x kết thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x thúc -Xuống lớp: x x x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục” cả lớp hô “khỏe”. Tuần 18: Bài 35: Đi nhanh chuyển sang chạy - Trò chơi “ Chạy theo hình tam giác” I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Đi nhanh chuyển sang chạy - Học trò chơi “ Chạy theo hình tam giác ”. + Kỹ năng : Tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang. Thực hiện được đi nhanh dần rồi chuyển sang chạy một số bước, kết hợp với động tác đánh tay nhịp nhàng. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Chạy theo hình tam giác ”. - Thái độ: - Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một 1-2p x x x x x x x x đầu hàng dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Khởi động linh hoạt các 2-3p khớp. 2-3p X (GV) - Trò chơi “ Tìm người chỉ - Cán sự lớp điều khiển giáo viên huy”. quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh
 7. thực hiện. - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 12-14P Đội hình tập luyện : hàng, đi nhanh chuyển sang x x x x x x chạy. x x x x x x x x x x x x X (GV) Phần - Cán sự lớp điều khiển học sinh cả cơ lớp tập 1-2 lần, giáo viên quan sát, bản nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp từng tổ lên trình diễn, giáo viên quan sát nhận xét biểu dương tổ tập tốt. - Trò chơi: “ Chạy theo hình 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo tam giác”. đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi . Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. -Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có dày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng vỗ tay và hát. Thả lỏng 2-3p các khớp. Đội hình xuống lớp: Phần - Giáo viên cùng học sinh hệ 2-3p x x x x x x x x x x kết thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x thúc -Xuống lớp: x x x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục” cả lớp hô “khỏe”. Bài 36: Sơ kết học kỳ I – Trò chơi “ Chạy theo hình tam giác”.
 8. I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Sơ kết học kỳ I - Chơi trò chơi “ Chạy theo hình tam giác”. + Kỹ năng: Nhắc lại những nội dung cơ bản đã học trong học kỳ. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Chạy theo hình tam giác”. - Thái độ: - Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Định Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 1-2p x x x x x x x x đầu dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p - Chơi trò chơi “ Kết bạn”. 2-3p X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Sơ kết học kỳ I : 10-12p x x x x x x cơ + Ôn các kỹ năng ĐHĐN và một x x x x x x x bản số động tác thể dục RLTT và kỹ x x x x x năng vân động cơ bản đã học ở các lớp 1,2,3. X (GV) + Quay sau : đi đều vòng phải, - Giáo viên cùng học sinh hệ vòng trái và đổi chân khi đi đều sai thống lại những kiến thức đã học nhịp. trong học kỳ ( kể cả gọi tên, khẩu + Bài TDPTC ( 8 động tác). lệnh, cách thực hiện). + Ôn một số trò chơi vận động đã - Trong quá trình nhắc lại các học ở các lớp 1,2,3 và các trò chơi kiến thức, kỹ năng, Gv gọi 4-6 mơi học: “ Nhảy lướt sóng” ; “ em lên thực hiện các động tác Chạy theo hình tam giác”. đúng, đẹp. Khi học sinh tập Gv nhận xét, kết hợp nêu những sai lầm thường mắc và cách sửa để học sinh cả lớp nắm được động
 9. tác kỹ thuật. - GV đánh giá, nhận xét kết quả học tập của HS trong lớp, biểu dương học sinh có thành tích tốt, nhắc nhở những học sinh thực hiện chưa tốt cần có hướng khắc phục trong học kỳ II. - Chơi trò chơi: “ Chạy theo hình 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo tam giác”. đội hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. -Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có dày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. Đội hình xuống lớp: - Đứng vỗ tay và hát. Thả lỏng các 2-3p x x x x x x x x x x Phần khớp. x x x x x x x x x x kết - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p x x x x x x x x x x thúc bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục” cả lớp hô “khỏe”. Duyệt của tổ trưởng chuyên môn - Soạn đúng lịch báo giảng Kiểm tra của ban giám hiệu: - Hình thức trình bày cân đối. - Lưu ý : Trò chơi vận động ở hai tiết phải có sự khác nhau.
 10. GIÁO ÁN KHỐI 5 Tuần 17: Bài 33: Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái - Học trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. + Kỹ năng: Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn ”. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, sân cho trò chơi. III-Hoạt động dạy học: Định Phần Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp : Phần - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 1-2p x x x x x x x x x mở dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x - Ôn các động tác tay, chân, vặn 2-3p X (GV) mình, toàn thân và nhảy của bài TDPTC - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái. 10-12p x x x x cơ x x x x bản x x x x x x x x X (GV)
 11. - GV điều khiển cho cả lớp tập 1-2 lần có nhận xét, sửa sai cho học sinh . - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Trò chơi: “ Chạy tiếp sức Theo 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh vòng tròn”. theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi .Cho học sinh chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi do giáo viên điều khiển. -Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có dày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Học sinh thực hiện một số động 2- 3p Phần tác thả lỏng. Đội hình xuống lớp: kết - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thúc thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: x x x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục” cả lớp hô “khỏe”. Bài 34: Đi đều vòng phải, vòng trái - Trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn” I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái .
 12. - Chơi trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. + Kỹ năng : Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn ”. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, sân cho trò chơi. III-Hoạt động dạy học: Định Phần Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Phần dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp : mở - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 1-2p x x x x x x x x x đầu dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x - Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê”. 2-3p X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái. 10-12p x x x x cơ x x x x bản x x x x x x x x X (GV) - GV điều khiển cho cả lớp tập 1-2 lần có nhận xét, sửa sai cho học sinh . - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận
 13. xét, biểu dương tổ tập tốt. - Trò chơi: “ Chạy tiếp sức Theo 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh vòng tròn”. theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và luật chơi .Cho học sinh chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi do giáo viên điều khiển. -Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có dày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đi thành 1 hàng dọc vừa đi vừa 2-3p Phần thả lỏng, hít thở sâu. Đội hình xuống lớp: kết - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thúc thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: x x x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục” cả lớp hô “khỏe”. Tuần 18: Bài 35: Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn” I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Chơi trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. + Kỹ năng: Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn ”. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện.
 14. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, sân cho trò chơi. III-Hoạt động dạy học: Định Phần Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Phần dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp : mở - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 1-2p x x x x x x x x x đầu dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Ôn các động tác tay, chân, vặn 2-3p x x x x x x x x mình, toàn thân và nhảy của bài TDPTC. X (GV) - Trò chơi “ Bịt mắt bắt dê”. 2-3p - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, 10-12p x x x x cơ đổi chân khi đi đều sai nhịp. x x x x bản x x x x x x x x X (GV) - GV điều khiển cho cả lớp tập 1-2 lần có nhận xét, sửa sai cho học sinh . - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Trò chơi: “ Chạy tiếp sức Theo 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh vòng tròn”. theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và luật chơi .Cho học sinh chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp
 15. cùng chơi do giáo viên điều khiển. -Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có dày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đi thành 1 hàng dọc vừa đi vừa 2-3p Phần thả lỏng, hít thở sâu. Đội hình xuống lớp: kết - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thúc thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: x x x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục” cả lớp hô “khỏe”. Bài : 36 Sơ kết học kỳ I I-Mục tiêu: + kiến thức: - Sơ kết học kỳ I - Chơi trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. +kỹ năng : Nhắc lại được những nội dung cư bản đã học trong học kỳ. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn ”. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, sân cho trò chơi. III-Hoạt động dạy học: Định Phần Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 1-2p x x x x x x x x
 16. đầu dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Ôn các động tác của bài TDPTC 2-3p - Chơi trò chơi “ Kết bạn”. 2-3p X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Sơ kết học kỳ I : 10-12p x x x x x x cơ + Ôn tập hợp hàng ngang, dóng x x x x x x x bản hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng, x x x x x đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, đi đều X (GV) vòng phải, vòng trái, đổi chân khi - Giáo viên cùng học sinh hệ đi đều sai nhịp và cách chào, báo thống lại những kiến thức đã học cáo, xin phép ra, vào lớp. trong học kỳ ( kể cả gọi tên, cách + Bài thể dục phát triển chung (8 thực hiện). động tác). - Trong quá trình nhắc lại các kiến + Ôn trò chơi đã học ở lớp 3,4 và thức, kỹ năng, Gv gọi 4-6 em lên các trò chơi mới học. thực hiện các động tác đúng, đẹp. Khi học sinh tập Gv nhận xét, kết hợp nêu những sai lầm thường mắc và cách sửa để học sinh cả lớp nắm được động tác kỹ thuật. - GV đánh giá, nhận xét kết quả học tập của HS trong lớp, biểu dương học sinh có thành tích tốt, nhắc nhở những học sinh thực hiện chưa tốt cần có hướng khắc phục trong học kỳ II. - Chơi trò chơi: “ Chạy tiếp sức 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo theo vòng tròn”. đội hình chơi, nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. -Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng
 17. không kịp, em nào không có dày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. Đội hình xuống lớp: - Đứng vỗ tay và hát. Thả lỏng các 2-3p x x x x x x x x x x Phần khớp. x x x x x x x x x x kết - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p x x x x x x x x x x thúc bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục” cả lớp hô “khỏe”. Kiểm tra của tổ trưởng chuyên môn: Viên An, ngày 28 tháng 12 năm 2018 DUYỆT CỦA BGH Soạn đến hết tuần 18. Nội dung, hình Soạn đúng đủ nội dung, hình thức phù thức đảm bảo. hợp. PHT: Phan Văn Quảng