Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 7+8 - Trường TH 1 Việt Ân

Bài 14: Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”

I- Mục tiêu:

        + Kiến thức:

                  - Ôn tập tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Ôn đi chuyển hướng phải, trái.

                  - Chơi trò chơi :“Đứng ngồi theo lệnh”.

        + Kỹ năng: Biết cách tập hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang.  Biết cách đi chuyển hướng phải, trái. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi:“Đứng ngồi theo lệnh”. 

       + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi.

 II- Địa điểm-Phương tiện:

          1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện.

           2-Phương tiện: Chuẩn bị còi,  dụng cụ để tập đi chuyển hướng phải trái.

docx 22 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 760
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 7+8 - Trường TH 1 Việt Ân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxgiao_an_the_duc_lop_3_4_5_tuan_78_truong_th_1_viet_an.docx

Nội dung text: Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 7+8 - Trường TH 1 Việt Ân

 1. GIÁO ÁN KHỐI 3 Tuần 7: Bài 13: Đi chuyển hướng phải, trái –Trò chơi “Mèo đuổi chuột”. I- Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Ôn đi chuyển hướng phải, trái. - Chơi trò chơi :“Mèo đuổi chuột”. + Kỹ năng: Biết cách tập hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. Bước đầu biết cách đi chuyển hướng phải, trái. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi:“Mèo đuổi chuột”. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II- Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện 2-Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ để tập đi chuyển hướng phải trái. III- Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x Phần - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x mở - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x đầu - Chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”. 2-3p X(GV) - Cán sự lớp điều khiển, giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh tập. Đội hình tập luyện: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 12-14p x x x x x x x hàng, ôn đi chuyển hướng phải, x x x x x x x trái. x x x x x x x x x x x x x x X(GV) - Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập, giáo viên giúp đỡ sửa sai Phần cho học sinh. cơ - Chia tổ tập luyện theo khu vực bản quy định, do tổ trưởng điều
 2. khiển, giáo viên quan sát, sửa sai, cho học sinh các tổ. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, học sinh cả lớp quan sát nhận xét, giáo viên nhận xét biểu dương tổ tập tốt. - Chơi trò chơi :“Mèo đuổi 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơicùng chuột”. học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đi chậm theo vòng tròn, vỗ tay 1-2p Đội hình xuống lớp: và hát. x x x x x x x x x Phần -Giáo viên cùng học sinh hệ thống 2-3p x x x x x x x x x kết bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x thúc - Xuống lớp: X(GV) - Giáo viên hô “Thể dục”học sinh cả lớp hô “Khỏe”. Bài 14: Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh” I- Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Ôn đi chuyển hướng phải, trái. - Chơi trò chơi :“Đứng ngồi theo lệnh”. + Kỹ năng: Biết cách tập hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. Biết cách đi chuyển hướng phải, trái. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi:“Đứng ngồi theo lệnh”. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II- Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2-Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ để tập đi chuyển hướng phải trái. III- Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học
 3. lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x Phần - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x mở - Chạy nhệ nhàng thành một hàng 2-3p x x x x x x x đầu dọc trên sân trường. - Chơi trò chơi “Qua đường lội”. 2-3p X(GV) - Cán sự lớp điều khiển, giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh tập. Đội hình tập luyện: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 12-14p x x x x x x x hàng, ôn đi chuyển hướng phải, x x x x x x x trái. x x x x x x x x x x x x x x X(GV) - Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập, giáo viên giúp đỡ sửa sai cho học sinh. Phần - Chia tổ tập luyện theo khu vực cơ quy định, do tổ trưởng điều bản khiển, giáo viên quan sát, sửa sai, cho học sinh các tổ. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, học sinh cả lớp quan sát nhận xét, giáo viên nhận xét biểu dương tổ tập tốt. - Chơi trò chơi :“Đứng ngồi theo 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơicùng lệnh”. học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs đứng, ngồi nhẹ nhàng không thực hiện nhanh quá kẻo bị chấn thương khớp gối. - Đi chậm theo vòng tròn, vỗ tay 1-2p Đội hình xuống lớp: và hát. x x x x x x x x x Phần -Giáo viên cùng học sinh hệ thống 2-3p x x x x x x x x x kết bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x thúc - Xuống lớp:
 4. cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - HS thực hiện một số động tác 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần thả lỏng. x x x x x x x x x x kết - HS vừa hát, vừa vỗ tay theo 1-2p x x x x x x x x x x thúc nhịp. x x x x x x x x x x - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p thống bài và nhận xét giờ học. X (GV) -Xuống lớp: - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 14: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Trao tín gậy”. I - Mục tiêu: - Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng, dồn hang, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Trò chơi “Trao tín gậy”. - Kỹ năng:Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái. Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm - Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2 - Phương tiện: Chuẩn bị coi. III - Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1-2p
 5. nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 2-3p x x x x x x x x đầu. dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 12-14p Đội hình tập luyện: Phần hàng ngang, điểm số, dàn hàng, x x x x x x x x cơ dồn hàng, đi đều vòng phải, x x x x x x x x bản vòng trái, đổi chân khi đi đều x x x x x x x x sai nhịp. X (GV) - Giáo viên nêu tên bài tập sau đó chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, sửa sai cho học sinh các tổ. - Tập hợp lớp, từng tổ lên trình diễn. GV quan sát nhận xét biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp, do giáo viên điều khiển để củng cố. - Trò chơi “Trao tín gậy”. 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - HS thực hiện một số động tác 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần thả lỏng. x x x x x x x x x x kết - HS vừa hát, vừa vỗ tay theo 1-2p x x x x x x x x x x thúc nhịp. x x x x x x x x x x - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p thống bài và nhận xét giờ học. X (GV)
 6. -Xuống lớp: - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. GIÁO ÁN KHỐI 3 Tuần 8: Bài 15: Đi chuyển hướng phải, trái - Trò chơi “Chim về tổ”. I- Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn đi chuyển hướng phải, trái. - Học trò chơi :“ Chim về tổ”. + Kỹ năng: Biết cách đi chuyển hướng phải, trái.Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi:“Chim về tổ”. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II- Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện 2-Phương tiện: Chuẩn bị còi, sân tâp, dụng cụ để tập đi chuyển hướng phải trái. III- Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x Phần - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một 2-3p x x x x x x x đầu hàng dọc trên sân trường. - Chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”. 2-3p X(GV) - Cán sự lớp điều khiển, giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh tập. Đội hình tập luyện: - Ôn đi chuyển hướng phải, trái: 12-14p x x x x x x x x x X( GV) - Giáo viên nhắc tóm tắt lại kỹ thuật, gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại động tác. HS dưới lớp Phần quan sát nhận xét, giáo viên
 7. cơ nhận xét chung. bản - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, do tổ trưởng điều khiển, giáo viên quan sát, sửa sai, cho học sinh các tổ. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát nhận xét và củng cố kiến thức cho học sinh. - Học trò chơi :“Chim về tổ”: 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: -Giáo viên cùng học sinh hệ x x x x x x x x x Phần thống bài và nhận xét giờ học. 2-3p x x x x x x x x x kết - Xuống lớp: x x x x x x x x x thúc X(GV) - Giáo viên hô “Thể dục”học sinh cả lớp hô “Khỏe”. Bài 16: Đi chuyển hướng phải, trái. I- Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Ôn đi chuyển hướng phải, trái. - Chơi trò chơi :“ Chim về tổ”. + Kỹ năng: Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang.Biết cách đi chuyển hướng phải, trái. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi:“Chim về tổ”. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi.
 8. II- Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện 2-Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ để tập đi chuyển hướng phải trái III- Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x Phần - Chạy nhệ nhàng thành một hàng 1-2p x x x x x x x mở dọc trên sân trường. x x x x x x x đầu - Đứng tại chỗ khởi động các 2-3p khớp. X(GV) - Chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”. 2-3p - Cán sự lớp điều khiển, giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh tập. Đội hình tập luyện: - Ôn Tập hợp hàng ngang, dóng 12-14p x x x x x x x hàng, đi chuyển hướng phải, trái. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(GV) - Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập, giáo viên giúp đỡ sửa sai Phần cho học sinh. cơ - Chia tổ tập luyện theo khu vực bản quy định, do tổ trưởng điều khiển, giáo viên quan sát, sửa sai, cho học sinh các tổ. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, học sinh cả lớp quan sát nhận xét, giáo viên nhận xét biểu dương tổ tập tốt. - Chơi trò chơi :“Chim về tổ”. 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi, Cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng
 9. không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. Phần - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: kết -Giáo viên cùng học sinh hệ thống x x x x x x x x x thúc bài và nhận xét giờ học. 2-3p x x x x x x x x x - Xuống lớp: x x x x x x x x x X(GV) - Giáo viên hô “Thể dục”học sinh cả lớp hô “Khỏe”. Duyệt của tổ trưởng chuyên môn: Kiểm tra của ban giám hiệu: Nguyễn Thị Minh GIÁO ÁN KHỐI 4 Tuần 8 : Bài 15: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái. ( Nội dung như bài 14 SGV). I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Ôn quay sau, đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái. + Trò chơi “Ném trúng đích”. - Kỹ năng: Thực hiện quay sau cơ bản đúng. Biết cách đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái. đúng hướng và đứng lại. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Ném trúng đích”. - NDĐC: Thay đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái.
 10. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Chạy nhẹ nhàng thành 1 1-2p x x x x x x x x x mở hàng dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các 2-3p x x x x x x x x khớp. - Trò chơi “Có chúng em”. 2-3p X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. - Ôn quay sau, đi thường theo 12-14p nhịp chuyển hướng phải tráí. Đội hình nhận lớp: x x x x x x x x x Phần x x x cơ bản X (GV) - Giáo viên nêu tên bài tập sau đó gọi 4-5 em lên thực hiện lại động tác học sinh quan sát nhận xét, giáo viên nhận xét chung. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát,giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên trình diễn, giáo viên nhận xét biểu dương thi đua. - Trò chơi: “Ném trúng đích”. 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh
 11. theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi . Sau đó cho học 1 tổ lên chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do cán sự lớp điều khiển. GV quan sát giúp đỡ học sinh chơi trò chơi. - Gv nhắc nhở hs giữ kỷ luật trong khi chơi trò chơi, không chạy lung tung kẻo bạn ném phải người có thể làm người bị thương. - HS đứng vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần - Thực hiện một số động tác 1-2p x x x x x x x x x x kết thả lỏng. x x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 16 : Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi : “Nhanh lên bạn ơi”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Học động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. + Trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi”. - Kỹ năng: Bước đầu thực hiện được động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. -Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm - Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi. Tranh động tác vươn thở, tay. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học
 12. lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Khởi động linh hoạt các 1-2p x x x x x x x x x mở khớp. x x x x x x x x đầu - Chạy nhẹ nhàng thành 1 2-3p x x x x x x x x hàng dọc trên sân trường. - Trò chơi “Tìm người chỉ 2-3p X (GV) huy”. - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. - Học động tác vươn thở và 12-14p Đội hình nhận lớp: tay của bài thể dục phát triển x x x x x x chung. x x x x x x x x x x Phần X (GV) cơ - Giáo viên nêu tên động tác, bản phân tích và làm mẫu, sau đó hô nhịp chậm cho học sinh tập theo 1-2 lần có nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Trò chơi: “Nhanh lên bạn 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh ơi”. theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi . Sau đó cho học 1 tổ lên chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do cán sự lớp điều khiển. GV quan sát giúp đỡ học sinh chơi trò chơi. - Gv nhắc hs không được chạy
 13. nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Thực hiện một số động tác 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần thả lỏng. x x x x x x x x x x kết - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. 1-2p -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Duyệt của tổ trưởng chuyên môn: Kiểm tra của ban giám hiệu: - Soạn đúng PPCT, nội dung đảm bảo, có chú ý đến nội dung điều chỉnh. - Hoạt động của GV và học sinh cụ thể từng phần. Dương Thị tú Cẩm GIÁO ÁN KHỐI 5 Tuần 8: Bài 15: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Kết bạn”. I - Mục tiêu: - Kiến Thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái. - Trò chơi “Kết bạn”. - Kỹ năng:Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng (ngang, dọc), điểm đúng số của mình. Thực hiện được đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm - Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2 - Phương tiện: Chuẩn bị coi. III - Hoạt động dạy học:
 14. Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 2-3p x x x x x x x x đầu. dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. - Ôn tập hợp hàng dọc, hàng 12-14p Đội hình tập luyện: Phần ngang, dóng hàng, điểm số, đi x x x x x x x x cơ đều thẳng hướng và vòng phải, x x x x x x x x bản vòng trái. x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên nêu tên bài tập sau đó chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, sửa sai cho học sinh các tổ. - Tập hợp lớp, từng tổ lên trình diễn. GV quan sát nhận xét biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp, do giáo viên điều khiển để củng cố. - Trò chơi “Kết bạn”. 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi, cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Giáo viên nhắc hs không được chạy nhanh quá , không sô đẩy chen lấn nhau để kết bạn kẻo có thể làm cho bạn bị ngã dễ sảy ra chân thương.
 15. - HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần trên sân trường để thả lỏng. x x x x x x x x x x kết - HS vừa hát, vừa vỗ tay theo 1-2p x x x x x x x x x x thúc nhịp. x x x x x x x x x x - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p thống bài và nhận xét giờ học. X (GV) -Xuống lớp: - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 16 : Động tác vươn thở và tay - Trò chơi : “Dẫn bóng”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: - Học động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi “ Dẫn bóng”. - Kỹ năng: Biết cách thực hiện động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Dẫn bóng”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi, tranh động tác vươn thở, tay, bóng. III-Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Khởi động linh hoạt các 1-2p x x x x x x x x x mở khớp. x x x x x x x x đầu - Chạy nhẹ nhàng thành 1 2-3p x x x x x x x x hàng dọc trên sân trường. - Trò chơi “Đứng ngồi theo 2-3p X (GV) lệnh”. - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. - Học động tác vươn thở và 12-14p Đội hình tập luyện : tay của bài thể dục phát triển
 16. chung. x x x x x x x x x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên nêu tên động tác, phân tích và làm mẫu, sau đó hô nhịp chậm cho học sinh tập theo 1-2 lần có nhận xét, sửa sai cho Phần học sinh. cơ - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng bản điều khiển. GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Trò chơi: “Dẫn bóng”. 6 -8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi .Cho học 1 tổ lên chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, khi dẫn bóng không đập mạnh bóng qua chỉ cần đập nhẹ vừa đủ cho bóng đi, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - GV hướng dẫn cho học sinh 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần thả lỏng. x x x x x x x x x x kết - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. 1-2p -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”.
 17. Duyệt của tổ trưởng chuyên môn: Duyệt của ban giám hiệu: Soạn hết tuần 8 bảo theo yêu cầu PHT Phan Văn Quảng