Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 5+6 - Trường TH 1 Việt Ân

Bài 10: Trò chơi “Mèo đuổi chuột”

I- Mục tiêu:

        + Kiến thức:

                - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.

                - Học trò chơi: “Mèo đuổi chuột”. 

        + Kỹ năng: Biết cách tập hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, đúng cách. Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Mèo đuổi chuột”. 

        + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi.       

            - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi.

 II- Địa điểm-Phương tiện:

             1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện.

              2-Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ để tập đi vượt chướng ngại vật thấp.

docx 25 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 8520
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 5+6 - Trường TH 1 Việt Ân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxgiao_an_giao_duc_the_chat_lop_3_4_5_tuan_56_truong_th_1_viet.docx

Nội dung text: Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 5+6 - Trường TH 1 Việt Ân

 1. GIÁO ÁN KHỐI 3 Tuần 5: Bài 9: Đi vượt chướng ngại vật thấp. I- Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. - Chơi trò chơi : “Thi xếp hàng”. + Kỹ năng:Biết cách tập hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái đúng cách. Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Thi xếp hàng”. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2-Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ để tập đi vượt chướng ngại vật thấp. III- Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x Phần - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 2-3p x x x x x x x đầu dọc trên sân trường. - Chơi trò chơi “Có chúng em”. 2-3p X(GV) - Cán sự lớp điều khiển, giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh tập. Đội hình tập luyện: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 6-8p x x x x x x x hàng, điểm số, quay phải quay x x x x x x x trái. x x x x x x x x x x x x x x X(GV) - Giáo viên điều khiển lớp tập 1- 2 lần có nhận xét, sửa sai cho học sinh.
 2. - Chia tổ tập luyện theo khu vực Phần quy định, do tổ trưởng điều cơ khiển, giáo viên quan sát, sửa bản sai, cho học sinh các tổ. - Ôn đi vượt chướng ngại vật 6-8p - Giáo viên nêu tên động tác, gọi thấp. 2-4 học sinh lên thực hiện, giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh sau đó điều khiển học sinh tập. - Chơi trò chơi: “Thi xếp hàng”. 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. -GV nhắc HS không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đi chậm theo vòng tròn, vỗ tay 1-2p - HS vỗ tay và hát to. và hát. Đội hình xuống lớp: Phần -Giáo viên cùng học sinh hệ thống 2-3p x x x x x x x x x kết bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x thúc - Xuống lớp: x x x x x x x x x X(GV) - Giáo viên hô “Thể dục”học sinh cả lớp hô “Khỏe”. Bài 10: Trò chơi “Mèo đuổi chuột” I- Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.
 3. - Học trò chơi: “Mèo đuổi chuột”. + Kỹ năng: Biết cách tập hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, đúng cách. Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Mèo đuổi chuột”. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2-Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ để tập đi vượt chướng ngại vật thấp. III- Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x Phần - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 2-3p x x x x x x x đầu dọc trên sân trường. - Chơi trò chơi “Qua đường lội”. 2-3p X(GV) - Cán sự lớp điều khiển, giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh tập. Đội hình tập luyện: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 6-8p x x x x x x x hàng, điểm số. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(GV) - Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập 1-2 lần, giáo viên nhận xét, Phần sửa sai cho học sinh. cơ - Chia tổ tập luyện theo khu vực bản quy định, do tổ trưởng điều khiển, giáo viên quan sát, sửa sai, cho học sinh các tổ. - Ôn đi vượt chướng ngại vật 6-8p - Giáo viên nêu tên động tác, gọi thấp. 2-4 học sinh lên thực hiện, giáo
 4. Bài 10: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Nhảy đúng – nhảy nhanh”. I - Mục tiêu: - Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”. - Kỹ năng:Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. Thực hiện cơ bản đúng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Giáo viên nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi tham gia trò chơi. II- Địa điểm - Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2 - Phương tiện: Chuẩn bị coi. III - Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x Phần - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 2-3p x x x x x x x x đầu. dọc trên sân trường. - Chơi trò chơi:“Diệt các con 2-3p X (GV) vật có hại”. - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 12-14p x x x x x x x Phần hàng, điểm số, đi đều vòng x x x x x x x cơ phải, vòng trái, đổi chân khi đi x x x x x x x bản sai nhịp. X (GV) - Giáo viên điều khiển, cả lớp tập, có nhận xét sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, sửa sai cho học sinh các tổ. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện. GV quan sát nhân xét biểu dương tổ
 5. tập tốt. - Trò chơi “Nhảy đúng nhảy 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại nhanh”. cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - GV nhắc HS không được nhảy nhanh quá kẻo ngã khi cố gắng nhảy xa quá, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - HS vừa hát, vừa vỗ tay theo 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần nhịp. x x x x x x x x x x kết - Giáo viên cùng học sinh hệ 2-3p x x x x x x x x x x thúc thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Duyệt của tổ trưởng chuyên môn: Kiểm tra của ban giám hiệu: GIÁO ÁN KHỐI 3 Tuần 6: Bài 11: Đi vượt chướng ngại vật thấp. I- Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng và đi theo nhịp 1-4 hàng dọc. Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. - Chơi trò chơi :“Mèo đuổi chuột”. + Kỹ năng: Yêu cầu: Biết cách tập hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang và đi theo nhịp 1-4 hàng dọc. Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi:“Mèo đuổi chuột”.
 6. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, dụng cụ để tập đi vượt chướng ngại vật thấp. III- Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x Phần - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 2-3p x x x x x x x đầu dọc trên sân trường. - Chơi trò chơi “Chui qua hầm”. 2-3p X(GV) - Cán sự lớp điều khiển, giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh tập. Đội hình tập luyện: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 6-8p x x x x x x x hàng và đi thường theo nhịp 1-4 x x x x x x x hàng dọc. x x x x x x x x x x x x x x X(GV) - Giáo viên điều khiển lớp tập 1- 2 lần có nhận xét, sửa sai cho Phần học sinh. cơ - Chia tổ tập luyện theo khu vực bản quy định, do tổ trưởng điều khiển, giáo viên quan sát, sửa sai, cho học sinh các tổ. - Ôn đi vượt chướng ngại vật 6-8p - Giáo viên nêu tên động tác, gọi thấp. 2-4 học sinh lên thực hiện, giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyên theo khu vực quy định do tổ trưởng điều
 7. khiển, giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh các tổ tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, học sinh cả lớp quan sát nhận xét, giáo viên nhận xét biểu dương tổ tập tốt. - Chơi trò chơi :“Mèo đuổi 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi cùng chuột”. học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - GV nhắc HS không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đi theo vòng tròn, vừa đi vừa 1-2p - HS thả lỏng tích cực. thả lỏng hít thở sâu. Đội hình xuống lớp: Phần -Giáo viên cùng học sinh hệ thống 2-3p x x x x x x x x x kết bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x thúc - Xuống lớp: x x x x x x x x x X(GV) - Giáo viên hô “Thể dục”học sinh cả lớp hô “Khỏe”. Bài 12: Đi chuyển hướng phải, trái – Trò chơi “Mèo đuổi chuột”. I- Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Học động tác đi chuyển hướng phải, trái. - Chơi trò chơi :“Mèo đuổi chuột”.
 8. + Kỹ năng: Biết cách tập hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. Bước đầu biết cách đi chuyển hướng phải, trái.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi:“Mèo đuổi chuột”. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ để tập đi chuyển hướng phải trái. III- Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội 1- 2p Đội hình nhận lớp: dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x Phần - Đứng vỗ tay và hát. 1- 2p x x x x x x x mở - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x đầu - Chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”. 2-3p X(GV) - Cán sự lớp điều khiển, giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh tập. Đội hình tập luyện: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 6- 8p x x x x x x x hàng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(GV) - Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập, giáo viên giúp đỡ sửa sai Phần cho học sinh. cơ - Chia tổ tập luyện theo khu vực bản quy định, do tổ trưởng điều khiển, giáo viên quan sát, sửa sai, cho học sinh các tổ. - Học đi chuyển hướng phải, trái. 6-8p - Giáo viên nêu tên động tác, phân tích và làm mẫu sau đó gọi 2-4 học sinh lên thực hiện, giáo
 9. viên nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyên theo khu vực quy định do tổ trưởng điều khiển, giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh các tổ tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, học sinh cả lớp quan sát nhận xét, giáo viên nhận xét biểu dương tổ tập tốt. - Chơi trò chơi :“Mèo đuổi 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi cùng chuột”. học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - GV nhắc HS không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đi chậm theo vòng tròn, vỗ tay 1-2p Đội hình xuống lớp: và hát. x x x x x x x x x Phần -Giáo viên cùng học sinh hệ thống 2-3p x x x x x x x x x kết bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x thúc - Xuống lớp: X(GV) - Giáo viên hô “Thể dục”học sinh cả lớp hô “Khỏe”. GIÁO ÁN KHỐI 4 Tuần 6: Bài 11: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều vòng phải, vòng trái - Trò chơi “Kết bạn”. I-Mục tiêu:
 10. - Kiến thức: + Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái. + Trò chơi “Kết bạn”. - Kỹ năng: Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm đúng số của mình. Biết cách đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái đúng hướng và đứng lại. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Kết bạn”. - NDĐC: Thay đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x x mở - Khởi động linh hoạt các 2- 3p x x x x x x x x đầu khớp. x x x x x x x x - Trò chơi “Diệt các con vật 2-3p có hại”. X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Phần - Ôn tập hợp hàng ngang, 12-14p Đội hình nhận lớp: cơ dóng hàng, điểm số, thường x x x bản theo nhịp chuyển hướng phải x x x trái. x x x x x x X (GV) - Giáo viên điều khiển học sinh cả lớp tập 1-2 lần, có nhận xét, sửa sai cho học sinh.
 11. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát,giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Giáo viên tập hợp học sinh theo - Trò chơi: “Kết bạn”. 6-8p đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi . Sau đó cho học 1 tổ lên chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do cán sự lớp điều khiển. GV quan sát giúp đỡ học sinh chơi trò chơi. - Giáo viên nhắc hs không được chạy nhanh quá , không sô đẩy chen lấn nhau để kết bạn kẻo có thể làm cho bạn bị ngã dễ sảy ra chân thương. - HS đứng vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần - Thực hiện một số động tác 1-2p x x x x x x x x x x kết thả lỏng. x x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 12: Đi đều vòng phải, vòng trái - Trò chơi “Ném trúng đích”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Ôn đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái. + Trò chơi “Ném trúng đích”. - Kỹ năng: Biết cách đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái.đúng hướng và đứng lại. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Ném trúng đích”.
 12. -NDĐC: Thay đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm : Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện : Chuẩn bị còi. -Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Khởi động linh hoạt các 1-2p x x x x x x x x x mở khớp. x x x x x x x x đầu - Chạy nhẹ nhàng thành 1 2-3p x x x x x x x x hàng dọc trên sân trường. - Trò chơi “Thi xếp hàng 2-3p X (GV) nhanh”. - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. - Ôn đi thường theo nhịp 12-14p Đội hình nhận lớp: chuyển hướng phải trái. x x x x x x x x x x x x Phần X (GV) cơ - Giáo viên nêu tên bài tập điều bản khiển học sinh cả lớp tập 1-2 lần, có nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát,giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố.
 13. - Trò chơi: “Ném trúng đích”. 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi . Sau đó cho học 1 tổ lên chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do cán sự lớp điều khiển. GV quan sát giúp đỡ học sinh chơi trò chơi. - Gv nhắc hs không được ném bóng mạnh qua chỉ cần ném vừa đủ cho bóng đi đến đích là được. - HS đứng vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần - Thực hiện một số động tác 1-2p x x x x x x x x x x kết thả lỏng. x x x x x x x x x x thúc - Trò chơi “Diệt các con vật 1-2p x x x x x x x x x x có hại” - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p X (GV) thống bài và nhận xét giờ học. - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô -Xuống lớp: “khỏe”. GIÁO ÁN KHỐI 5 Tuần 6: Bài 11: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. I - Mục tiêu: - Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng ngang và hàng dọc, điểm số, dàn hàng, dồn hang . - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. - Kỹ năng:Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng (ngang, dọc). Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Giáo viên nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi tham gia trò chơi. II- Địa điểm - Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2 - Phương tiện: Chuẩn bị coi. III - Hoạt động dạy học:
 14. Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x Phần - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 2-3p x x x x x x x x đầu. dọc trên sân trường. -Chơi trò chơi:“Diệt các con vật 2-3p X (GV) có hại”. - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện: - Ôn tập hợp hàng dọc, hàng 12-14p x x x x x x x Phần ngang, dóng hàng ngang và x x x x x x x cơ hang dọc, điểm số, dàn hàng, x x x x x x x bản dồn hàng. X (GV) - Cán sự lớp điều khiển, cả lớp tập, giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, sửa sai cho học sinh các tổ. - Tập hợp lớp, từng tổ lên trình diễn. GV quan sát nhận xét biểu dương tổ tập tốt. - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - GV nhắc HS không được nhảy nhanh quá kẻo ngã khi cố gắng nhảy xa quá, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - HS vừa hát, vừa vỗ tay theo 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần nhịp. x x x x x x x x x x kết - Giáo viên cùng học sinh hệ 2-3p x x x x x x x x x x thúc thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: X (GV)
 15. - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 12: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”. I - Mục tiêu: - Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng ngang và hàng dọc, điểm số, dàn hàng, dồn hang, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”. - Kỹ năng:Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng (ngang, dọc). Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái. Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Giáo viên nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi tham gia trò chơi. II- Địa điểm - Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2 - Phương tiện: Chuẩn bị coi. III - Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học Đội hình nhận lớp: Phần - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 1-2p x x x x x x x x x mở dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu. - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x -Chơi trò chơi:“Làm theo tín 2-3p hiệu”. X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. - Ôn tập hợp hàng dọc, hàng 12-14p Đội hình tập luyện: Phần ngang, dóng hàng ngang và x x x x x x x cơ hàng dọc, điểm số, dàn hàng, x x x x x x x bản dồn hàng, đi đều vòng phải, x x x x x x x vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. X (GV) - Giáo viên nêu tên bài tập sau đó chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, do tổ trưởng điều khiển. GV
 16. quan sát, sửa sai cho học sinh các tổ. - Tập hợp lớp, từng tổ lên trình diễn. GV quan sát nhận xét biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp, do giáo viên điều khiển để củng cố. - Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại - Trò chơi “Nhảy đúng nhảy 6-8p cách chơi và luật chơi, sau đó cho nhanh”. học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - GV nhắc HS không được nhảy nhanh quá kẻo ngã khi cố gắng nhảy xa quá, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - HS thực hiện một số động tác 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần thả lỏng. x x x x x x x x x x kết - HS vừa hát, vừa vỗ tay theo 1-2p x x x x x x x x x x thúc nhịp. x x x x x x x x x x - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p thống bài và nhận xét giờ học. X (GV) -Xuống lớp: - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Duyệt của tổ trưởng chuyên môn: Kiểm tra của ban giám hiệu: Soạn đảm bảo nội dung và hình thức PHT Phan Văn Quảng