Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 13+14 - Trường TH 1 Việt Ân

Bài 26:  Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi 

“Đua ngựa”.

I-Mục tiêu:

            - Kiến thức:

                   + Ôn bài thể dục phát triển chung.

                    + Chơi trò chơi “ Đua ngựa ”.

            - Kỹ năng: Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hòa của bài thể dục phát triển chung. Bước đầu biết cách thực hiện động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Chim về tổ”.

             - Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. 

- GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi.

II-Địa điểm-Phương tiện:

            1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện.

            2- Phương tiện:Chuẩn bị còi.

docx 24 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 1040
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 13+14 - Trường TH 1 Việt Ân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxgiao_an_giao_duc_the_chat_lop_3_4_5_tuan_1314_truong_th_1_vi.docx

Nội dung text: Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 13+14 - Trường TH 1 Việt Ân

 1. GIÁO ÁN KHỐI 3 Tuần 13: Bài 25: Động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung. I-Mục tiêu: + Kiến Thức: - Ôn 7 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy. Học động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung. - Chơi trò chơi “ Chim về tổ ”. + Kỹ năng: Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy của bài thể dục phát triển chung. Bước đầu biết cách thực hiện động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Chim về tổ”. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi và tập luyện. II- Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2 - Phương tiện:Chuẩn bị còi, tranh động tác điều hòa của bài TDPTC. III- Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở -Đứng tại chỗ vừa giậm chân vỗ 2-3p x x x x x x x x đầu tay và hát. x x x x x x x x - Đứng tại chỗ khởi động các 2-3p khớp. X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn 7 động tác vươn thở, tay, 6-8p x x x x x x cơ chân, lườn, bụng, toàn thân, x x x x x bản nhảy của bài thể dục phát triển x x x x x chung . X (GV)
 2. - Cán sự lớp hô nhịp học sinh cả lớp tập. Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh thực hiên đúng kỹ thuật. - Học động tác điều hòa của bài 6-8p - Giáo viên nêu tên động tác, thể dục phát triển chung phân tích và làm mẫu lần động tác cho học sinh tập bắt chước 2-3 lần có nhận xét sửa sai cho học sinh sau mỗi lần tập - Tập liên hoàn 8 động tác do giáo viên điều khiển. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Chơi trò chơi: “ Chim về tổ ”. 6 - 8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê - Giáo viên cho học sinh tập một 2-3p Đội hình xuống lớp: số động tác hồi tĩnh x x x x x x x x x x Phần - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x kết thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x thúc -Xuống lớp: X (GV)
 3. - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 26: Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi “Đua ngựa”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Ôn bài thể dục phát triển chung. + Chơi trò chơi “ Đua ngựa ”. - Kỹ năng: Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hòa của bài thể dục phát triển chung. Bước đầu biết cách thực hiện động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Chim về tổ”. - Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở - Đứng tại chỗ khởi động các 2-3p x x x x x x x x đầu khớp. x x x x x x x x - Chơi trò chơi “Chẵn lẻ”. 2-3p X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn bài thể dục phát triển chung 12- x x x x x x cơ . 14p x x x x x bản x x x x x X (GV)
 4. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, tranh động tác thăng bằng. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp : Phần - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 2-3p x x x x x x x x x mở dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn 5 động tác : vươn thở, tay, 4-5p x x x x x x cơ chân, vặn mình,toàn thân của bài x x x x x bản thể dục phát triển chung. x x x x x X (GV) - Cán sự lớp hô nhịp cho cả lớp tập 3-4 lần GV quan sát, sửa sai động tác cho học sinh . - Học động tác thăng bằng của bài 10-12p - Giáo viên nêu tên động tác, thể dục phát triển chung. phân tích và làm mẫu, sau đó hô nhịp chậm cho học sinh tập theo 1-2 lần có nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Tập liên hoàn 6 động tác do giáo viên điều khiển. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để cũng cố . - Trò chơi: “Ai nhanh và khéo 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh
 5. hơn”. theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi .Cho học sinh chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p Phần - Học sinh thực hiện một số động 1-2p Đội hình xuống lớp: kết tác thả lỏng. x x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài: 26 Động tác nhảy – Trò chơi“Chạy nhanh theo số” I-Mục tiêu: - Kiến thức: - Ôn 6 động tác : vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng . Học động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung . - Trò chơi “Chạy nhanh theo số ”. - Kỹ năng: Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chạy nhanh theo số ”. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, tranh động tác nhảy, cờ nhỏ. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp :
 6. Phần - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x x mở - Chơi trò chơi : “Tìm người chỉ 2-3p x x x x x x x x đầu huy”. x x x x x x x x X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn 6 động tác : vươn thở, tay, 4-5p x x x x x x cơ chân, vặn mình,toàn thân, thăng x x x x x bản bằng của bài thể dục phát triển x x x x x chung. X (GV) - Gv hô nhịp cho cả lớp tập có nhận xét, sửa sai động tác cho học sinh sau mỗi lần tập. - Học động tác nhảy của bài thể 6-8p - Giáo viên nêu tên động tác, dục phát triển chung. phân tích và làm mẫu, sau đó hô nhịp chậm cho học sinh tập theo 1-2 lần có nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Tập liên hoàn 7 động tác do giáo viên điều khiển. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để cũng cố . - Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”. 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi yêu cầu học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi .Cho học sinh chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có
 7. giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p Phần - Học sinh thực hiện một số động 1-2p Đội hình xuống lớp: kết tác thả lỏng. x x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. GIÁO ÁN KHỐI 3 Tuần 14: Bài 27: Bài thể dục phát triển chung I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Ôn bài thể dục phát triển chung. + Chơi trò chơi “ Đua ngựa ”. - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Đua ngựa”. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. - Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ chơi trò chơi. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một 1-2p x x x x x x x x đầu hàng dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Đứng tại chỗ khởi động các 2-3p khớp. 2-3p X (GV) - Chơi trò chơi “Thi xếp hàng - Học sinh thực hiện theo sự nhanh”. điều khiển của giáo viên.
 8. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn bài thể dục phát triển 10- x x x x x x cơ chung. 12p x x x x x bản x x x x x X (GV) - Cán sự lớp hô nhịp học sinh cả lớp tập. Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh thực hiên đúng kỹ thuật. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên trình diễn giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Giáo viên tập hợp học sinh - Chơi trò chơi: “Đua ngựa ”. 6-8p theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được nhảy nhanh quá kẻo ngã khi cố gắng nhảy xa quá, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: - Giáo viên cùng học sinh hệ 2-3p x x x x x x x x x x Phần thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x kết -Xuống lớp: x x x x x x x x x x thúc X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”.
 9. Bài 28: Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Ôn bài thể dục phát triển chung. + Chơi trò chơi “ Đua ngựa ”. - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Đua ngựa”. - Thái độ: Học sinh trang phục gọn gàng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một 1-2p x x x x x x x x đầu hàng dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Đứng tại chỗ khởi động các 2-3p khớp. X (GV) - Chơi trò chơi “Kéo cưa lừa 2-3p - Học sinh thực hiện theo sự xẻ”. điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn bài thể dục phát triển chung 10- x x x x x x cơ . 12p x x x x x bản x x x x x X (GV) - Cán sự lớp hô nhịp học sinh cả lớp tập. Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh thực hiên đúng kỹ thuật. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng
 10. điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên trình diễn giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Chơi trò chơi: “Đua ngựa ”. 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được nhảy nhanh quá kẻo ngã khi cố gắng nhảy xa quá, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: - Giáo viên cùng học sinh hệ 2- 3p x x x x x x x x x x Phần thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x kết -Xuống lớp: x x x x x x x x x x thúc X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Duyệt của tổ trưởng chuyên môn: Kiểm tra của ban giám hiệu:
 11. GIÁO ÁN KHỐI 4 Tuần 14: Bài 27: Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Đua ngựa ” I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Ôn bài thể dục phát triển chung. + Trò chơi “Đua ngựa”. - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Đua ngựa”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x x mở - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x đầu - Trò chơi “ Kết bạn”. 2-3p x x x x x x x x X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Phần - Ôn bài thể dục phát triển 12-14p Đội hình tập luyện : cơ chung. x x x x x x bản x x x x x x x x x x X (GV)
 12. - Cán sự lớp hô nhịp cả lớp tập, giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh thực hiện. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Trò chơi: “Đua ngựa”. 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi . Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv chú ý nhắc nhở hs phải giữ kỷ luật trong khi chơi, khi chạy đua không chạy nhanh quá, ai không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng tại chỗ thực hiện các 2-3p Đội hình xuống lớp: Phần động tác thả lỏng toàn thân. x x x x x x x x x x kết - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thúc thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài: 28 Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Đua ngựa” I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Ôn bài thể dục phát triển chung. + Trò chơi “Đua ngựa”. - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Đua ngựa”.
 13. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III- Tiến trình dạy học: III-Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học Đội hình nhận lớp: Phần - Chạy nhẹ nhàng thành một 1-2p x x x x x x x x x mở hàng dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x - Trò chơi “ Nhóm ba nhóm 2-3p bảy”. X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Phần - Ôn bài thể dục phát triển 12-14p Đội hình tập luyện : cơ chung. x x x x x x bản x x x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên hô nhịp học sinh cả lớp tập,có nhận xét sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên trình diễn, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương thi đua. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Trò chơi: “Đua ngựa”. 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, cùng học
 14. sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi . Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv chú ý nhắc nhở hs phải giữ kỷ luật trong khi chơi, khi chạy đua không chạy nhanh quá, ai không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần - Giáo viên cùng học sinh hệ x x x x x x x x x x kết thống bài và nhận xét giờ học. 2-3p x x x x x x x x x x thúc -Xuống lớp: x x x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Kiểm tra của ban giám hiệu: Duyệt của tổ trưởng chuyên môn: GIÁO ÁN KHỐI 5 Tuần 14: Bài 27: Động tác điều hòa – Trò chơi “Thăng bằng” I-Mục tiêu: - Kiến thức: - Ôn 7 động tác : vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy . Học động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung .
 15. - Trò chơi “Thăng bằng ”. - Kỹ năng: Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy, điều hòa của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Thăng bằng ”. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, tranh động tác điều hòa. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp : Phần - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 1-2p x x x x x x x x x mở dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x - Chơi trò chơi : “Kết bạn”. 2-3p X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn 7 động tác : vươn thở, tay, 4-5p x x x x x x cơ chân, vặn mình,toàn thân, thăng x x x x x bản bằng, nhảy của bài thể dục phát x x x x x triển chung. X (GV) - Gv hô nhịp cho cả lớp tập 1-2 lần có nhận xét, sửa sai động tác cho học sinh . - Học động tác điều hòa của bài 6-8p - Giáo viên nêu tên động tác, thể dục phát triển chung. phân tích và làm mẫu, sau đó hô nhịp chậm cho học sinh tập theo 1-2 lần có nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Tập liên hoàn 8 động tác do giáo viên điều khiển. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ
 16. học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để cũng cố . - Trò chơi: “Thăng bằng”. 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi .Cho học sinh chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi do giáo viên điều khiển. - Khi chơi phải chú ý khi thấy bạn thăng bằng không được mà bị ngã thì phải bỏ chân ra ngay không được gài chân bạn nữa - Học sinh thực hiện một số động 1-2p Phần tác thả lỏng. Đội hình xuống lớp: kết - Chơi trò chơi : “Diệt các con vật 1-2p x x x x x x x x x x thúc có hại” x x x x x x x x x x - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 28: Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi “Thăng bằng” I-Mục tiêu: -Kiến thức: - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi “Thăng bằng ”. - Kỹ năng : Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy, điều hòa của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Thăng bằng ”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện:
 17. 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp : Phần - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 1-2p x x x x x x x x x mở dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x - Chơi trò chơi : “Nhóm ba nhóm 2-3p X (GV) bảy”. - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn bài thể dục phát triển chung. 10-12p x x x x x x cơ x x x x x bản x x x x x X (GV) - Gv hô nhịp cho cả lớp tập 1-2 lần có nhận xét, sửa sai động tác cho học sinh . - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để cũng cố . - Giáo viên tập hợp học sinh - Trò chơi: “Thăng bằng”. 6-8p theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi .Cho học sinh chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi do giáo viên điều khiển. - Khi chơi phải chú ý khi thấy bạn thăng bằng không được mà
 18. bị ngã thì phải bỏ chân ra ngay không được gài chân bạn nữa - Học sinh thực hiện một số động 1-2p Phần tác thả lỏng. Đội hình xuống lớp: kết - Chơi trò chơi : “Diệt các con vật 1-2p x x x x x x x x x x thúc có hại” x x x x x x x x x x - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Ngày 2 tháng 12 năm 2018 DUYỆT CỦA BGH Soạn đủ nội dung, hình thức tương đối đảm bảo. PHT: Phan Văn Quảng