Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 9+10 - Trường TH 1 Việt Ân

Bài 18:  Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung

I-Mục tiêu:

       + Kiến thức:

                -Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.

                - Chơi trò chơi “ Chim về tổ”.

   + Kỹ năng: Bước đầu thực hiện được động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Chim về tổ”.

       + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi.   

      - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi.

II-Địa điểm-Phương tiện:

                  1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện.

                   2- Phương tiện:Chuẩn bị còi.

docx 22 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 2960
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 9+10 - Trường TH 1 Việt Ân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxgiao_an_giao_duc_the_chat_lop_3_4_5_tuan_910_truong_th_1_vie.docx

Nội dung text: Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 9+10 - Trường TH 1 Việt Ân

 1. GIÁO ÁN KHỐI 3 Tuần 9: Bài 17: Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Học động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. - Chơi trò chơi “ Chim về tổ”. + Kỹ năng: Bước đầu thực hiện được động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Chim về tổ”. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi, tranh động tác vươn thở, tay của bài TDPTC. III-Hoạt động dạy học: Định Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 1-2p x x x x x x x x x mở dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x - Trò chơi “Đứng ngồi theo 2-3p lệnh”. X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Đội hình tập luyện : Phần - Học động tác vươn thở và tay 12-14p x x x x x x cơ của bài thể dục phát triển chung. x x x x x bản x x x x x X (GV) - Giáo viên nêu tên động tác, phân tích và làm mẫu từng động tác, sau đó hô nhịp chậm cho học sinh tập theo 1-2 lần có nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Tập phối hợp 2 động tác do giáo viên điều khiển, có nhận xét sửa
 2. sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Giáo viên tập hợp học sinh theo - Trò chơi: “Chim về tổ”. 6-8p đội hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi . Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do cán sự lớp điều khiển. GV quan sát giúp đỡ học sinh chơi trò chơi. - GV nhắc HS không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. Phần - Đi thường theo nhịp vỗ tay và 1-2p Đội hình xuống lớp: kết hát. x x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 18: Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung I-Mục tiêu: + Kiến thức: -Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. - Chơi trò chơi “ Chim về tổ”. + Kỹ năng: Bước đầu thực hiện được động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Chim về tổ”. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi.
 3. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1- 2p Phần nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: mở - Chạy chậm vòng xung quanh 1- 2p x x x x x x x x x đầu sân x x x x x x x x - Đứng theo vòng tròn khởi 2-3p x x x x x x x x động linh hoạt các khớp. - Chơi trò chơi “ Nhóm ba 2-3p X (GV) nhóm bảy”. - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Phần - Ôn 2 động tác vươn thở và 12-14p Đội hình tập luyện : cơ tay của bài thể dục phát triển x x x x x x bản chung. x x x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên nêu tên động tác, sau đó hô nhịp chậm cho học sinh tập theo 1- 2 lần có nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội - Chơi trò chơi: “Chim về tổ”. 6-8p hình chơi, nêu tên trò chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do cán sự lớp điều khiển. GV quan sát giúp đỡ học sinh chơi trò chơi. - GV nhắc HS không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không
 4. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 1-2p x x x x x x x x x mở dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x - Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”. 2-3p X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Phần - Ôn 3 động tác vươn thở, tay, 12-14p Đội hình tập luyện : cơ chân của bài thể dục phát triển x x x x x x bản chung. x x x x x x x x x x X (GV) - Cán sự lớp điều khiển học sinh cả lớp tập, giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển. - Trò chơi: “Ai nhanh và khéo 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh hơn”. theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi .Cho học 1 tổ lên chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi do giáo viên điều khiển.
 5. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. Phần - Giáo viên cho học sinh tập một 1-2p Đội hình xuống lớp: kết số động tác thả lỏng. x x x x x x x x x x thúc - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x x x - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. GIÁO ÁN KHỐI 3 Tuần 10: Bài 19: Động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn 2 động tác vươn thở và tay. Học động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. - Chơi trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi ”. + Kỹ năng: Biết cách thực hiện 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Bước đầu biết cách thực hiện động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi”. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi, tranh động tác chân, lườn của bài TDPTC III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x Phần - Chạy chậm vòng xung quanh sân 1-2p x x x x x x x x mở - Đứng theo vòng tròn khởi động 2-3p x x x x x x x x đầu linh hoạt các khớp. X (GV)
 6. - Chơi trò chơi “Làm theo tín hiệu”. 2-3p - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Phần Đội hình tập luyện : cơ - Ôn 2 động tác vươn thở và tay 3-4p x x x x x x bản của bài thể dục phát triển chung. x x x x x x x x x x X (GV) - Cán sự lớp hô nhịp học sinh cả lớp tập. Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh thực hiên đúng kỹ thuật. - Học động tác chân, lườn của bài 8-10p - Giáo viên nêu tên động tác, phân thể dục phát triển chung. tích và làm mâu lần lượt từng động tác cho học sinh tập bắt chước. - Tập liên hoàn 4 động tác do giáo viên điều khiển, có nhận xét sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Chơi trò chơi: “Nhanh lên bạn 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo ơi”. đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - GV nhắc HS không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. Phần - Thực hiện các động tác thả lỏng. 1-2p kết - Đi thường theo nhịp và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p x x x x x x x x x x bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: x x x x x x x x x x
 7. X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 20: Ôn 4 động tác đã học của bài thể dục Trò chơi “Chạy tiếp sức”. I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. - Chơi trò chơi “ Chạy tiếp sức”. + Kỹ năng: Biết cách thực hiện 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Bước đầu biết cách thực hiện động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chạy tiếp sức”. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 1-2p x x x x x x x x đầu dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Đứng theo vòng tròn khởi động 2-3p linh hoạt các khớp. X (GV) - Chơi trò chơi “Đứng ngồi theo 2-3p - Học sinh thực hiện theo sự điều lệnh”. khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, x x x x x x cơ chân, lườn của bài thể dục phát 12-14p x x x x x bản triển chung. x x x x x X (GV) - Cán sự lớp hô nhịp học sinh cả lớp tập. Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh thực hiên đúng kỹ thuật.
 8. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Giáo viên tập hợp học sinh theo - Chơi trò chơi: “Chạy tiếp sức”. 6-8p đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. GV nhắc HS không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Thực hiện các động tác thả lỏng. 1-2p Đội hình xuống lớp: - Đi thường theo nhịp và hát. 1-2p x x x x x x x x x x Phần - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p x x x x x x x x x x kết bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x thúc -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Duyệt của tổ trưởng chuyên môn: Kiểm tra của ban giám hiệu:
 9. GIÁO ÁN KHỐI 4 Tuần 10: Bài 19: Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung Trò chơi “ Con cóc là cậu ông trời”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Ôn động tác vươn thở, tay và chân và lưng – bụng. Học đông tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. + Ôn trò chơi “ Con cóc là cậu ông trời”. - Kỹ năng: Thực hiện được động tác vươn thở,tay và chân,lưng – bụng và bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi, tranh động tác toàn thân. III-Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Chạy nhẹ nhàng thành một 1-2p x x x x x x x x x mở hàng dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các 2-3p x x x x x x x x khớp. - Trò chơi “Làm theo hiệu 2-3p X (GV) lệnh”. - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Phần - Ôn động tác vươn thở, tay và 6 - 8p Đội hình tập luyện : cơ chân và lưng – bụng của bài x x x x x x bản thể dục phát triển chung. x x x x x x x x x x X (GV) - Cán sự lớp hô nhịp cả lớp tập, giáo
 10. viên quan sát giúp đỡ học sinh thực hiện. - Học động tác toàn thân của 6-8p - Giáo viên nêu tên động tác, phân bài thể dục phát triển chung. tích và làm mẫu. HS chú ý lắng nghe quan sát và thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. - Tập liên hoàn 5 động tác do giáo viên điều khiển. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Trò chơi: “Con cóc là cậu 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội ông trời”. hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh giải thích cách chơi và luật chơi . Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được nhảy nhanh quá kẻo ngã khi cố gắng nhảy xa quá, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng tại chỗ thực hiện một 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần số động tác thả lỏng. x x x x x x x x x x kết - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. 1-2p -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 20: Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục -Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Ôn 5 động tác: vươn thở, tay và chân, lưng – bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. + Ôn trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”.
 11. - Kỹ năng: Thực hiện được động tác vươn thở,tay, chân và chân,lưng – bụng và bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Chạy nhẹ nhàng thành một 1-2p x x x x x x x x x mở hàng dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x - Trò chơi “Đứng ngồi theo 2-3p lệnh”. X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Phần - Ôn động tác vươn thở, tay, 8-10p Đội hình tập luyện : cơ chân, lưng – bụng và toàn thân x x x x x x bản của bài thể dục phát triển x x x x x chung. x x x x x X (GV) - Cán sự lớp hô nhịp cả lớp tập, giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh thực hiện. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”. 6 - 8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích
 12. cách chơi và luật chơi . Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được nhảy nhanh quá kẻo ngã khi cố gắng nhảy xa quá, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng tại chỗ thực hiện một số 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần động tác thả lỏng. x x x x x x x x x x kết - Trò chơi “Diệt các con vật có 1-2p x x x x x x x x x x thúc hại”. x x x x x x x x x x - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p thống bài và nhận xét giờ học. X (GV) -Xuống lớp: - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Duyệt của tổ trưởng chuyên môn: Kiểm tra của ban giám hiệu: GIÁO ÁN KHỐI 5 Tuần 10: Bài 19: Đông tác vặn mình – Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: - Ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung. Học động tác vặn mình. - Ôn trò chơi “ Ai nhanh và khéo hơn”.
 13. - Kỹ năng: Biết cách thực hiện động tác vươn thở , tay, chân và vặn mình của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Ai nhanh và khéo hơn ”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, tranh động tác vặn mình. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp : Phần - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 1-2p x x x x x x x x x mở dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x - Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”. 2-3p X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn 3 động tác vươn thở, tay, 3-4p x x x x x x cơ chân của bài thể dục phát triển x x x x x bản chung. x x x x x X (GV) - Cán sự lớp điều khiển học sinh cả lớp tập, giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện . - Học động tác vặn mình của bài 8-10p - Giáo viên nêu tên động tác, thể dục phát triển chung . phân tích và làm mẫu, sau đó hô nhịp chậm cho học sinh tập theo 1-2 lần có nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Tập liên hoàn 4 động tác do giáo viên điều khiển. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập.
 14. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển. - Trò chơi: “Ai nhanh và khéo 6 - 8p - Giáo viên tập hợp học sinh hơn”. theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi .Cho học 1 tổ lên chơi thử 1-2 lần, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. Phần - Giáo viên cho học sinh tập một 1-2p Đội hình xuống lớp: kết số động tác thả lỏng. x x x x x x x x x x thúc - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x x x - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 20: Trò chơi “Chạy nhanh theo số ”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình của bài thể dục phát triển chung . - Biết cách chơi trò chơi “ Chạy nhanh theo số ”. - Kỹ năng: Biết cách thực hiện động tác vươn thở , tay, chân và vặn mình của bài thể dục phát triển chung. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chạy nhanh theo số ”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học:
 15. Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp : Phần - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 1-2p x x x x x x x x x mở dọc trên sân trường. x x x x x x x x đầu - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x - Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh ”. 2-3p X (GV) - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, 12 - 14p x x x x x x cơ chân, vặn mình của bài thể dục x x x x x bản phát triển chung. x x x x x X (GV) - Gv hô nhịp cho cả lớp tập 1-2 lần có nhận xét, sửa sai động tác cho học sinh . - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để cũng cố . - Trò chơi:“Chạy nhanh theo số ”. 6 - 8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi .Cho học sinh chơi thử 1-2 lần, sau đó chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. Phần - Giáo viên cho học sinh tập một 2-3p Đội hình xuống lớp: kết số động tác thả lỏng các khớp và x x x x x x x x x x
 16. thúc toàn thân . x x x x x x x x x x - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p x x x x x x x x x x bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Duyệt của tổ trưởng chuyên môn: DUYỆT CỦA BGH: Soạn đủ số lượng có chất lượng đảm bảo. Phan Văn Quảng