Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 1+2 - Trường TH 1 Việt Ân

Bài 2: Đội hình đội ngũ -Trò chơi “Kết bạn”.
Mục tiêu:
+ Kiến thức:
- Ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm, dàn hàng, dồn
hàng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp.
- Trò chơi “Kết bạn”.
+ Kỹ năng: Biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm,
biết cách dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép khi ra vào lớp. Bước đầu biết cách
chơi và tham gia chơi được trò chơi “Kết bạn”.
+ Thái độ: Học sinh tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi.
- GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi.
II- Địa điểm-Phương tiện:
1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện.
2-Phương tiện: Chuẩn bị còi. 
pdf 20 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 6480
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 1+2 - Trường TH 1 Việt Ân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfgiao_an_the_duc_lop_3_4_5_tuan_12_truong_th_1_viet_an.pdf

Nội dung text: Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 1+2 - Trường TH 1 Việt Ân

 1. GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 1 Bài 1: Giới thiệu chương trình -Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. I- Mục tiêu: + Kiến thức: - Giới thiệu nội dung chương trình môn học. Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. + Kỹ năng: Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội quy tập luyện trong giờ học thể dục lớp 3. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, nghiêm túc thực hiện nội quy và yêu cầu tập luyện, tham gia chơi trò chơi tích cực. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng Phần Đội hình nhận lớp: mở - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1-2p x x x x x x x đầu nội dung yêu cầu giờ học. 1-2p x x x x x x x - Đứng vỗ tay và hát. x x x x x x x - Tập bài thể dục phát triển 4-6p chung lớp 2 X(GV) - Cán sự lớp điều khiển,giáo viên quan sát, nhắc nhở,giúp đỡ học sinh thực hiện. - Giới thiệu nội dung chương Đội hình tập luyện: trình môn học. 12-14p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Phần X(GV) cơ bản - Giáo viên giới thiệu tóm tắt nội dung chương trình môn thể dục lớp 3. Học sinh chú ý lắng nghe để thực hiện trong năm học. - Giáo viên phân công tổ tập luyện, cùng học sinh chọn một cán sự bộ môn có
 2. năng lực. - Giáo viên nhắc lại nội quy tập luyện và nhắc nhở học sinh về trang phục khi học giờ thể dục. - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi,sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có dày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p - HS vỗ tay và hát to. Phần - Giáo viên cùng học sinh hệ 2-3p Đội hình xuống lớp: kết thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x thúc - Xuống lớp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(GV) - Giáo viên hô “Thể dục”học sinh cả lớp hô “Khỏe”. Bài 2: Đội hình đội ngũ -Trò chơi “Kết bạn”. Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm, dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp. - Trò chơi “Kết bạn”. + Kỹ năng: Biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm, biết cách dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép khi ra vào lớp. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Kết bạn”. + Thái độ: Học sinh tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2-Phương tiện: Chuẩn bị còi. III- Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng
 3. - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x Phần - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một 2-3p x x x x x x x đầu hàng dọc trên sân trường. - Chơi trò chơi “Làm theo hiệu 2-3p X(GV) lệnh”. - Học sinh thực hiên theo sự điều khiển của giáo viên. - Ôn tập hợp hàng dọc, quay Đội hình tập luyện: phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng 12-14p x x x nghiêm, dàn hàng, dồn hàng, x x x cách chào báo cáo, xin phép ra x x x vào lớp. x x x X(GV) Phần - Giáo viên điều khiển cả lớp tập 1-2 lần cơ có nhận xét sửa sai cho học sinh. bản - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát sửa sai cho học sinh các tổ - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện.GV quan sát nhân xét biểu dương tổ tập tốt. - Trò chơi “Kết bạn”. 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Giáo viên nhắc hs không được chạy nhanh quá , không sô đẩy chen lấn nhau để kết bạn kẻo có thể làm cho bạn bị ngã dễ sảy ra chân thương. - Đứng xung quanh vòng tròn - Yêu cầu học sinh vỗ tay và hát to. vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần - Giáo viên cùng học sinh hệ 2-3p x x x x x x x x x kết thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x thúc - Xuống lớp: x x x x x x x x x X(GV) - Giáo viên hô “Thể dục”học sinh cả lớp hô “Khỏe”.
 4. - Trò chơi “Kết bạn”. - Kỹ năng:Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu của các giờ học thể dục. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “kết bạn”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, nghiêm túc thực hiện nội quy và yêu cầu tập luyện, tham gia chơi trò chơi tích cực. - GDTNTT: Giáo viên nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi tham gia trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm : Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2-Phương tiện : Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x Phần - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một 2-3p x x x x x x x x đầu. hàng dọc trên sân trường. - Khởi động khớp:Cổ tay, cổ 2-3p X (GV) chân, khuỷu tay, bả vai, hông -Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của gối. giáo viên. Đội hình tập luyện: -Giới thiệu nội dung chương 6-8p x x x x x x x x trình thể dục lớp 5. x x x x x x x x x x x x x x x x Phần cơ X (GV) bản - Giáo viên giới thiệu tóm tắt nội dung chương trình môn thể dục lớp 5. học sinh chu ý lắng nghe để thực hiện. + Phổ biến nội quy yêu cầu tập 6-8p - Giáo viên nhắc nhở học sinh về trang luyện. phục, cách xin phép khi ra vào lớp, biên chế tổ tập luyện cho học sinh . - Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách -Trò chơi “Kết bạn” 6-8p chơi. Cho học sinh chơi thử 1-2 lần, sau đó chơi chính thức do giáo viên điều khiển. Giáo viên nhắc HS không được chạy nhanh quá , không sô đẩy chen lấn nhau để kết bạn kẻo có thể làm cho bạn bị ngã dễ sảy ra chân thương.
 5. -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần -Giáo viên cùng học sinh hệ 2-3p x x x x x x x x x x kết thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x thúc -Xuống lớp: x x x x x x x x x x X (GV) -Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 2: Đội hình đội ngũ-Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” và“Lò cò tiếp sức”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: - Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ:cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. - Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”.và “Lò cò tiếp sức”. - Kỹ năng:Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng,cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”.và “Lò cò tiếp sức”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, nghiêm túc thực hiện nội quy và yêu cầu tập luyện, tham gia chơi trò chơi tích cực - GDTNTT: Giáo viên nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi tham gia trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm :Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2-Phương tiện :Chuẩn bị coi, sân cho trò chơi. III- Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng -Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x mở -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x đầu. -Trò chơi “Tìm người chỉ huy”. 2-3p x x x x x x x x X (GV) -Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. 12- Đội hình tập luyện: -Ôn đội hình đội ngũ: cách 14p x x x chào, báo cáo khi bắt đầu và kết x x x
 6. Phần thúc giờ học, cách xin phép ra x x x cơ vào lớp. x x x bản X (GV) - Giáo viên điều khiển cả lớp tập 1-2 lần có nhận xét sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát sửa sai cho học sinh các tổ -Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện.GV quan sát nhân xét biểu dương tổ tập tốt. -Tập đồng loạt cả lớp,do giáo viên điều khiển để củng cố - Giáo viên nêu tên trò chơi cùng học sinh -Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay 6 -8p nhắc lại cách chơi và luật chơi. Cho học nhau” và “Lò cò tiếp sức”. sinh chơi thử 1-2 lần, sau đó chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Giáo viên nhắc HS không được chạy nhanh quá , không sô đẩy chen lấn nhau kẻo có thể làm cho bạn bị ngã dễ sảy ra chân thương. Đội hình xuống lớp: -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x x x Phần -Giáo viên cùng học sinh hệ 2-3p x x x x x x x x x x kết thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x thúc -Xuống lớp: X (GV) -Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. GIÁO ÁN KHỐI 3 TUẦN 2: Bài 3: Đi đều-Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. I- Mục tiêu: + Kiến thức: - Đi thường theo nhịp 1-4 hàng dọc. - Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. + Kỹ năng: Bước đầu biết cách đi 1-4 hàng dọc theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng trong khi đi. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. - NDĐC: Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1-4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp
 7. 1-4 hàng dọc. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm: Trên sân trường,dọn vệ sinh sân tập,đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2-Phương tiện: Chuẩn bị còi. III- Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x Phần - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một 2-3p x x x x x x x đầu hàng dọc trên sân trường. - Chơi trò chơi “Làm theo hiệu 2-3p X(GV) lệnh”. - Cán sự lớp điều khiển, giáo viên quan sát, nhắc nhở, giúp đỡ học sinh thực hiện. Đội hình tập luyện: x x x x x x x x x - Đi thường theo nhịp 1-4 hàng 12-14p x x x dọc. X(GV) - Giáo viên vừa phân tích vừa làm mẫu động tác, học sinh chú ý lắng nghe, Phần quan sát sau đó thực hiện. cơ - Giáo viên gọi 2- 4 học sinh lên thực bản hiện lại động tác, học sinh dưới lớp quan sát nhận xét. GV nhận xét chung. - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát giúp đỡ học sinh tập. - Tập cả lớp do giáo viên điều khiển đểđcủng cố. - Giáo viên nêu tên trò chơi cùng học - Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. 6-8p sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển.
 8. - Giáo viên nhắc HS không được chạy nhanh quá , không sô đẩy chen lấn nhau để họp nhóm kẻo có thể làm cho bạn bị ngã dễ sảy ra chấn thương. - Đi xung quanh vòng tròn vỗ tay 1-2p - HS vỗ tay và hát to. Phần và hát. Đội hình xuống lớp: kết - Giáo viên cùng học sinh hệ 2-3p x x x x x x x x x thúc thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x - Xuống lớp: x x x x x x x x x X(GV) - Giáo viên hô “Thể dục”học sinh cả lớp hô “Khỏe”. Bài 4: Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Trò chơi “Tìm người chỉ huy”. I- Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn đi thường theo nhịp 1-4 hàng dọc. Đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. - Trò chơi “Tìm người chỉ huy”. + Kỹ năng: Bước đầu biết cách đi 1-4 hàng dọc theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng trong khi đi. Biết đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Tìm người chỉ huy”. - NDĐC : Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1-4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1-4 hàng dọc. + Thái độ: Học sinh trang phục gọn gàng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi. - Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng Phần - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: mở nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x đầu - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x
 9. - Chạy nhẹ nhàng thành một 2-3p x x x x x x x hàng dọc trên sân trường. - Chơi trò chơi “Có chúng em”. 2-3p X(GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện: - Đi thường theo nhịp 1-4 hàng 6-8p x x x dọc. x x x x x x x x x X(GV) - Giáo viên gọi 2-4 học sinh lên thực hiện lại động tác, học sinh dưới lớp quan sát nhận Phần xét. GV nhận xét chung. cơ - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, bản do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát giúp đỡ học sinh tập. - Tập cả lớp do giáo viên điều khiển đểđcủng cố. - Đi theo vạch kẻ thẳng, đi 6-8p - Giáo viên phân tích và làm mẫu động tác 1- nhanh chuyển sang chạy. 2 lần.Học sinh chú ý lắng nghe, quan sát và thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. 6-8p - Trò chơi “Tìm người chỉ huy”. - Giáo viên nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - GV nhắc HS khi thực hiện đổi động tác vừa phải không nhanh quá có thể dẫn đến chấn thương các khớp. - Đi thường theo nhịp và hát. 1-2p - HS vừa đi vừa hát to. Phần - Giáo viên cùng học sinh hệ Đội hình xuống lớp: kết thống bài và nhận xét giờ học. 2-3p x x x x x x x x x thúc - Xuống lớp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(GV) - Giáo viên hô “Thể dục”học sinh cả lớp hô “Khỏe”.
 10. GIÁO ÁN KHỐI 4 TUẦN 2: Bài 3: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng-Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Ôn quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. + Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh”. - Kỹ năng: Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi . - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2-Phương tiện: Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng -Giáo viên nhận lớp phổ biến 1 - 2p Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x Phần -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1 - 2p x x x x x x x x mở - Khởi động linh hoạt các 2 - 3p x x x x x x x x đầu khớp. -Trò chơi “Tìm người chỉ 2 - 3p X (GV) huy” -Cán sự lớp điều khiển, giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. - Ôn quay phải, quay trái, dàn 12-14p Đội hình nhận lớp: hàng, dồn hàng. x x x x x x x x x x x x x x x x x X (GV) Phần -Giáo viên điều khiển cả lớp tập 1-2 lần cơ có nhận xét, sửa sai cho học sinh. bản -Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát,giúp đỡ học sinh tập. -Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện do tổ
 11. trưởng điều khiển,giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. -Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển. -Trò chơi:”Thi xếp hàng 6 - 8p - Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc tóm tắt nhanh” lại cách chơi. Cho học sinh chơi thử 1-2 lần, sau đó chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - GV nhắc HS không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần -Thực hiện một số động tác 1-2p x x x x x x x x x x kết thả lỏng. x x x x x x x x x x thúc -Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) -Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 4: Động tác quay sau –Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Ôn quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Học kỹ thuật động tác quay sau và đi đều. + Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”. -Kỹ năng: Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh. Bước đầu biết cách quay sau và đi đều theo nhịp.Thực hiện động tác đi đều (nhịp 1 bước chân trái,nhịp 2 bước chân phải). Chưa chú ý đến động tác đánh tay.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi . - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi II-Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm : Trên sân trường,dọn vệ sinh sân tập,đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2-Phương tiện : Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học:
 12. Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng -Giáo viên nhận lớp phổ biến 1 - 2p Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x Phần -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1 – 2p x x x x x x x x mở - Khởi động linh hoạt các 2 - 3p x x x x x x x x đầu khớp. -Trò chơi “Diệt các con vật có 2 -3p X (GV) hại” -Cán sự lớp điều khiển,giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. - Ôn quay phải,quay trái,dàn 6 - 8p Đội hình nhận lớp: hàng,dồn hàng. x x x x x x x x x x x x x x x x x X (GV) Phần cơ -Giáo viên điều khiển cả lớp tập 1-2 lần có bản nhận xét, sửa sai cho học sinh. -Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. -Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện do tổ trưởng điều khiển, giáo viên quan sát nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. -Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển. -Giáo viên vừa phân tích vừa làm mẫu động tác. HS chú ý lắng nghe, quan sát và thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. -Học kỹ thuật động tác quay 6 - 8p -Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc tóm tắt lại sau và đi đều. cách chơi. Cho học sinh chơi thử 1-2 lần, sau đó chơi chính thức do giáo viên điều khiển. -Trò chơi:”Nhảy đúng nhảy 6 - 8p - GV nhắc HS không được nhảy nhanh quá nhanh”. kẻo ngã khi cố gắng nhảy xa quá, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. Phần -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: kết -Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x
 13. thúc thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: x x x x x x x x x x X (GV) -Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. GIÁO ÁN KHỐI 5 TUẦN 2: Bài 3: Đội hình đội ngũ-Trò chơi “Chạy tiếp sức”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. - Trò chơi “Chạy tiếp sức”. - Kỹ năng:Thực hiện được tập hợp hàng dọc,dóng hàng,cách chào,báo cáo, cách xin phép ra vào lớp.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chạy tiếp sức”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2-Phương tiện:Chuẩn bị coi. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng -Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x Phần -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x mở -Chạy nhẹ nhàng thành một 2-3p x x x x x x x x đầu. hàng dọc trên sân trường. -Chơi trò chơi:“Có chúng em”. 2-3p X (GV) -Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện: -Ôn tập hợp hàng dọc, dóng 12-14p x x x hàng,cách chào, báo cáo khi bắt x x x đầu và kết thúc giờ học, cách x x x Phần xin phép ra vào lớp. x x x cơ bản X (GV) - Cán sự điều khiển cả lớp tập 1-2 lần, giáo
 14. viên quan sát, nhận xét sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, sửa sai cho học sinh các tổ. -Tập hợp lớp, từng tổ lên trình diễn. GV quan sát nhân xét biểu dương thi đua. -Tập đồng loạt cả lớp, do giáo viên điều khiển để củng cố. -Trò chơi “Chạy tiếp sức”. 6-8p -Giáo viên nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi. Cho học sinh chơi thử 1-2 lần, sau đó chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Giáo viên nhắc HS không được chạy nhanh quá , không sô đẩy chen lấn nhau để chạy kẻo có thể làm cho bạn bị ngã dễ sảy ra chân thương. - Học sinh đi thường thành một 1-2p Đội hình xuống lớp: vòng tròn vừa đi vừa thực hiện x x x x x x x x x x Phần động tác thả lỏng. x x x x x x x x x x kết - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ 2-3p thống bài và nhận xét giờ học. X (GV) - Xuống lớp: -Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 4: Đội hình đội ngũ-Trò chơi “Kết bạn”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. - Trò chơi “Kết bạn”. - kỹ năng:Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. (Tư thế đứng nghiêm, thân người thẳng tự nhiên là được). Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Kết bạn”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1 - Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện.
 15. 2 - Phương tiện:Chuẩn bị coi. III-Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x Phần - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một 2-3p x x x x x x x x đầu. hàng dọc trên sân trường. - Chơi trò chơi:“Có chúng em”. 2-3p X (GV) -Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện: -Ôn tập hợp hàng dọc, dóng x x x hàng, điểm số, đứng nghiêm, 12-14p x x x đứng nghỉ, quay phải, quay trái, x x x Phần quay sau. x x x cơ bản X (GV) - Giáo viên nêu tên bài tập, sau đó làm mẫu động tác 1-2 lần. Học sinh chú ý quan sát và thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát sửa sai cho học sinh các tổ - Tập hợp lớp, từng tổ lên trình diễn. GV quan sát nhân xét biểu dương thi đua. -Tập đồng loạt cả lớp,do giáo viên điều khiển để củng cố -Trò chơi “Kết bạn”. 6-8p - viên nêu tên trò chơi yêu cầu 1-2 học sinh nhắc lại cách chơivà luật, học sinh dưới lớp nhân xét, giáo viên nhận xét bổ sung sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Giáo viên nhắc HS không được chạy nhanh quá , không sô đẩy chen lấn nhau để kết bạn kẻo có thể làm cho bạn bị ngã
 16. dễ sảy ra chân thương. Đội hình xuống lớp: -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. HS 1-2p x x x x x x x x x x Phần thực hiện các động tác thả lỏng. 2-3p x x x x x x x x x x kết -Giáo viên cùng học sinh hệ x x x x x x x x x x thúc thống bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) -Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Duyệt của tổ trưởng chuyên môn: Duyệt của ban giám hiệu: Soạn đủ bài theo yêu cầu, thực hiện theo bài soạn.