Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 3+4 - Trường TH 1 Việt Ân

Bài 6: Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Tìm người chỉ huy”.

 I- Mục tiêu:

           + Kiến thức:

                  - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Ôn đi theo nhịp 1-4 hàng dọc, đi theo vạch kẻ thẳng.

                 -  Trò chơi : “Tìm người chỉ huy”. 

         + Kỹ năng: Biết cách tập hàng ngang, dóng hàng, điểm số.Biết cách đi thường 1-4 hàng dọc theo nhịp,thực hiện đi đúng theo vạch kẻ thẳng.(Nội dung đi đều theo 1-4 hàng dọc được giảm yêu cầu chuyển thành đi thường 1-4 hàng dọc theo nhịp). Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

              - NDĐC : Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1-4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 

1-4 hàng dọc. 

            + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi.       

 - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi.

II- Địa điểm-Phương tiện:

            1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện.

            2-Phương tiện: Chuẩn bị còi.

docx 22 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 3320
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 3+4 - Trường TH 1 Việt Ân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxgiao_an_giao_duc_the_chat_lop_3_4_5_tuan_34_truong_th_1_viet.docx

Nội dung text: Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 3+4 - Trường TH 1 Việt Ân

 1. GIÁO ÁN KHỐI 3 TUẦN 3 Bài 5: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. I- Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. + Kỹ năng: Biết cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. + Thái độ: Học sinh trang phục gọn gàng, tự giác tích cực tập luyện. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2-Phương tiện:Chuẩn bị còi. Tranh đội hình hàng ngang. III- Hoạt động dạy học: Phầ Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học n lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ 1- 2p Đội hình nhận lớp: biến nội dung yêu cầu giờ x x x x x x x Phầ học. 1-2p x x x x x x x n mở - Chạy nhẹ nhàng thành một x x x x x x x đầu hàng dọc trên sân trường. 1-3p - Chơi trò chơi “Chạy tiếp 1-2p X(GV) sức”. - Cán sự lớp điều khiển, giáo viên quan sát, nhắc nhở, giúp đỡ học sinh thực hiện. Đội hình tập luyện: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng 8-10p x x x hàng, dóng hang, điểm số, x x x quay phải, quay trái. x x x x x x X(GV) - Giáo viên điều khiển lớp tập 1-2 lần có nhận xét sửa sai cho học sinh Phầ - Giáo viên gọi 2-4 học sinh lên thực n cơ hiện lại động tác, học sinh dưới lớp bản quan sát nhận xét. GV nhận xét chung. - Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập, giáo
 2. viên quan sát sửa sai cho học sinh. - Học tập hợp hàng ngang, 8-10p - Giáo viên phân tích và làm mẫu động dóng hàng, điểm số. tác. Học sinh chú ý lắng nghe quan sát và thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. - GV gọi 4-6 học sinh lên thực hiện lại động tác, học sinh dưới lớp quan sat, nhận xét, giáo viên nhận xét chung. -Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển giáo viên quan sát, sửa sai, cho học sinh các tổ. - Đi thường theo nhịp và hát 1-2p - HS vỗ tay và hát to. Phầ -Giáo viên cùng học sinh hệ Đội hình xuống lớp: n kết thống bài và nhận xét giờ 2-3p x x x x x x x x x thúc học. x x x x x x x x x - Xuống lớp: x x x x x x x x x X(GV) - Giáo viên hô “Thể dục”học sinh cả lớp hô “Khỏe”. Bài 6: Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Tìm người chỉ huy”. I- Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Ôn đi theo nhịp 1-4 hàng dọc, đi theo vạch kẻ thẳng. - Trò chơi : “Tìm người chỉ huy”. + Kỹ năng: Biết cách tập hàng ngang, dóng hàng, điểm số.Biết cách đi thường 1-4 hàng dọc theo nhịp,thực hiện đi đúng theo vạch kẻ thẳng.(Nội dung đi đều theo 1-4 hàng dọc được giảm yêu cầu chuyển thành đi thường 1-4 hàng dọc theo nhịp). Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. - NDĐC : Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1-4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1-4 hàng dọc.
 3. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2-Phương tiện: Chuẩn bị còi. III- Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x Phần - Khởi động linh hoạt các khớp. 1-2p x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một x x x x x x x đầu hàng dọc trên sân trường. 2-3p - Chơi trò chơi “Chui qua 2-3p X(GV) hầm”. - Cán sự lớp điều khiển, giáo viên quan sát, nhắc nhở, giúp đỡ học sinh thực hiện. - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 6-8p Đội hình tập luyện: hàng, điểm số. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(GV) - Giáo viên điều khiển lớp tập 1-2 Phần lần có nhận xét sửa sai cho học cơ sinh. bản - Giáo viên gọi 4-6 học sinh lên thực hiện lại động tác, học sinh dưới lớp quan sát nhận xét. GV nhận xét chung. - Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập, giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh. - Ôn đi theo nhịp 1-4 hàng 6-8p - Giáo viên điều khiển lớp tập 1-2 dọc,đi theo vạch kẻ thẳng lần có nhận xét sửa sai cho học
 4. GV giao bài tập về nhà. X (GV) - Xuống lớp: -GV hô “Thể dục” cả lớp hô “khỏe”. GIÁO ÁN KHỐI 5 TUẦN 3 Bài 5 : Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Bỏ khăn”. I - Mục tiêu: - Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau. - Trò chơi “Bỏ khăn”. - Kỹ năng:Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Bỏ khăn”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm - Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2 - Phương tiện: Chuẩn bị còi. III - Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x Phần - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một 2-3p x x x x x x x x đầu. hàng dọc trên sân trường. -Chơi trò chơi:“Diệt các con vật 2-3p X (GV) có hại”. - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng 12-14p x x x hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay x x x trái, quay phải, quay sau. x x x Phần X (GV) cơ - Cán sự điều khiển cả lớp tập 1-2 lần, bản giáo viên quan sát, nhận xét sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy
 5. định, do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, sửa sai cho học sinh các tổ. - Tập hợp lớp, từng tổ lên trình diễn. GV quan sát nhân xét biểu dương thi đua. - Tập đồng loạt cả lớp, do giáo viên điều khiển để củng cố. - Trò chơi “Bỏ khăn”. 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần,rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Học sinh đi thường thành một 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần vòng tròn vừa đi vừa thực hiện x x x x x x x x x x kết động tác thả lỏng. x x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ 2-3p x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. X (GV) -Xuống lớp: - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 6 : Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Bỏ khăn”. I - Mục tiêu: - Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau. - Trò chơi “Bỏ khăn”. - Kỹ năng:Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Bỏ khăn”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm - Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2 - Phương tiện: Chuẩn bị coi. III - Hoạt động dạy học:
 6. Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x Phần - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x mở - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x đầu. -Chơi trò chơi:“Làm theo hiệu X (GV) lệnh”. 2-3p - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng 12-14p x x x hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay x x x trái, quay phải, quay sau. X (GV) Phần - Giáo viên nêu tên bài tập, yêu cầu 4-6 cơ học sinh lên thực hiện lại động tác, học bản sinh dưới lớp quan sát, nhận xét, giáo viên nhận xét chung. - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, sửa sai cho học sinh các tổ. - Tập hợp lớp, từng tổ lên trình diễn. GV quan sát nhân xét biểu dương thi đua. - Tập đồng loạt cả lớp, do giáo viên điều khiển để củng cố. - Giáo viên nêu tên trò chơi, sau đó cho - Trò chơi “Bỏ khăn”. 6-8p học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do cán sự lớp điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Học sinh đứng vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần - Học sinh đi thường thành một 1-2p x x x x x x x x x x kết vòng tròn vừa đi vừa thực hiện x x x x x x x x x x thúc động tác thả lỏng. x x x x x x x x x x - Giáo viên cùng học sinh hệ 2-3p X (GV) thống bài và nhận xét giờ học. - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô -Xuống lớp: “khỏe”
 7. GIÁO ÁN KHỐI 3 TUẦN 4: Bài 7: Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Thi xếp hàng”. I- Mục tiêu: + kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, - Học trò chơi : “Thi xếp hàng”. + Kỹ năng: Biết cách tập hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Thi xếp hàng”. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2-Phương tiện: Chuẩn bị còi. III- Tiến trình dạy học: Định Phần Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học lượng Đội hình nhận lớp: - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1 - 2p x x x x x x x Phần nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x mở - Đứng vỗ tay và hát. 1 - 2p x x x x x x x đầu - Chạy nhẹ nhàng thành một 2 - 3p hàng dọc trên sân trường. X(GV) - Chơi trò chơi “Có chúng em”. 2 - 3p - HS thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 8-10p Phần hàng, điểm số,quay phải, quay X(GV) cơ trái. - Giáo viên gọi 1 tổ học sinh lên thực bản hiện lại động tác, học sinh dưới lớp quan sát nhận xét. GV nhận xét chung. - Giáo viên điều khiển lớp tập 1-2
 8. lần có nhận xét, sửa sai cho học - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, do tổ trưởng điều khiển, giáo viên quan sát, sửa sai, cho học sinh các tổ. - Học trò chơi: “Thi xếp hàng”. 6 - 8p - Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần do giáo viên điều khiển.GV nhác nhở học sinh đảm bảo an toàn khi chơi.- GV điều khiển học sinh chơi trò chơi Phần - Cán sự lớp điều khiển các bạn 2 - 3p Đội hình xuống lớp: kết thả lỏng. x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x - Xuống lớp: X(GV) - Giáo viên hô “Thể dục”học sinh cả lớp hô “Khỏe”. Bài 8: Đi vượt chướng ngại vật thấp – Trò chơi “Thi xếp hàng”. I- Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi theo vạch kẻ thẳng. Học đi vượt chướng ngại vật thấp. - Chơi trò chơi : “Thi xếp hàng”. + kỹ năng: Biết cách tập hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, đi đúng theo vạch kẻ thẳng, thân người giữ thăng bằng. Bước đầu biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Thi xếp hàng”. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. + Thái độ: Học sinh tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm-Phương tiện: 1-Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2-Phương tiện: Chuẩn bị còi. III- Tiến trình dạy học:
 9. Định Phần Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1 - 2p Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x Phần - Đứng vỗ tay và hát. 1 - 2p x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một 2 - 3p x x x x x x x đầu hàng dọc trên sân trường. - Chơi trò chơi “Có chúng em”. 2 - 3p X(GV) - HS thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình nhận lớp: x x x x x x x - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 6-8p x x x x x x x hàng, điểm số, đi theo vạch kẻ x x x x x x x thẳng. X(GV) - Giáo viên điều khiển lớp tập 1-2 lần có nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy Phần định, do tổ trưởng điều khiển, giáo viên cơ quan sát, sửa sai, cho học sinh các tổ. bản - Học đi vượt chướng ngại vật 6-8p - Giáo viên phân tích làm mẫu sau đó thấp. gọi 2-4 học sinh tập tốt lên thực hiện. học sinh dưới lớp quan sát nhận xét GV nhận xét biểu dương. - GV lớp điều khiển cả lớp tập có nhận xét sửa sai cho học sinh. - Chơi trò chơi: “Thi xếp 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơicùng học hàng”. sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần do giáo viên điều khiển. GV nhác nhở học sinh đảm bảo an toàn khi chơi. - HS thực hiện các động tác thả 2 - 3p Đội hình xuống lớp: lỏng. x x x x x x x x x Phần -Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x
 10. kết thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x thúc - Xuống lớp: X(GV) - Giáo viên hô “Thể dục”học sinh cả lớp hô “Khỏe”. GIÁO ÁN KHỐI 4 TUẦN 4: Bài 7: Đi đều, đứng lại, vòng phải, vòng trái, đứng lại –Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Ôn đi đều,vòng phải, vòng trái, đứng lại. + Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. - Kỹ năng: Biết cách đi đều, vòng phải, vòng trái, đúng hướng. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1 - 2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1 - 2p x x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một 2 - 3p x x x x x x x x đầu hàng dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Trò chơi “Có chúng em”. 2 - 3p X (GV) - Giáo viên điều khiển học sinh thực hiện. Phần - Ôn đi đều,vòng phải, vòng 8 -10p Đội hình nhận lớp: cơ trái, đứng lại. x x x bản x x x x x x x x x
 11. X (GV) - Giáo viên điều khiển cả lớp tập 1-2 lần có nhận xét,sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi cùng học tay nhau”. sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi . Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - GV nhắc HS không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi. - Thực hiện một số động tác thả 2 - 3p Đội hình xuống lớp: Phần lỏng. 1-2p x x x x x x x x x x kết - Giáo viên cùng học sinh hệ x x x x x x x x x x thúc thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Bài 8: Đội hình đội ngũ –Trò chơi “Bỏ khăn”. I-Mục tiêu: - Kiến thức: + Ôn đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái. + Trò chơi “Bỏ khăn”. - Kỹ năng: Biết cách đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái đúng hướng. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Bỏ khăn”.
 12. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - NDĐC: Thay đi đều,vòng phải, vòng trái, đứng lại. bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái. - GDTNTT: Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi. III-Hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1- 2p nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình nhận lớp: Phần - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một 2-3p x x x x x x x x đầu hàng dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Trò chơi “Diệt các con vật 2-3p có hại”. X (GV) - Giáo viên điều khiển học sinh thực hiện. - Ôn đi thường theo nhịp 12-14p Đội hình nhận lớp: chuyển hướng phải, trái. x x x x x x x x x x x x Phần X (GV) cơ - Lớp trưởng điều khiển học sinh cả lớp bản tập 1-2 lần, giáo viên quan sát, nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện, giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Trò chơi: “Bỏ khăn”. 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc tóm tắt lại cách chơi và luật chơi . Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi
 13. mới chơi chính thức do cán sự lớp điều khiển. GV quan sát giúp đỡ học sinh chơi trò chơi. - Gv nhắc HS không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - HS chạy nhẹ nhàng trên sân 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần trường để thả lỏng. x x x x x x x x x x kết - Thực hiện một số động tác 1-2p x x x x x x x x x x thúc thả lỏng. x x x x x x x x x x - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p thống bài và nhận xét giờ học. X (GV) -Xuống lớp: - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. GIÁO ÁN KHỐI 5 TUẦN 4: Bài 7: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”. I - Mục tiêu: - Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”. - kỹ năng:Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng thẳng hàng ngang, thực hiện cơ bản đúng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm - Phương tiện: 1- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2 - Phương tiện: Chuẩn bị coi. III - Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng Đội hình nhận lớp: - Giáo viên nhận lớp, phổ biến 1-2p x x x x x x x x x
 14. Phần nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x đầu. -Chơi trò chơi:“Tim người chỉ 2-3p huy”. X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 12-14p x x x x x x x hàng, điểm số, đi đều vòng x x x x x x x phải, vòng trái, đổi chân khi đi x x x x x x x đều sai nhịp. X (GV) - Giáo viên điều khiển cả lớp tập 1-2 lần, có nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, Phần do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, sửa cơ sai cho học sinh các tổ. bản - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện. GV quan sát nhân xét biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp, do giáo viên điều khiển để củng cố. - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi cùng học sinh Yến”. nhắc tóm tắt lại cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - HS thực hiện các động tác thả 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần lỏng. x x x x x x x x x x kết - Giáo viên cùng học sinh hệ x x x x x x x x x x thúc thống bài và nhận xét giờ học. 2-3p x x x x x x x x x x -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”.
 15. Bài 8: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Mèo đuổi chuột”. I - Mục tiêu: - kiến thức: - Ôn động tác quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”. - Kỹ năng:Thực hiện cơ bản đúng quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái. Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. - Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi - GDTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II- Địa điểm - Phương tiện: 1- Địa điểm : Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2 - Phương tiện : Chuẩn bị coi. III - Hoạt động dạy học: Phần Nội dung Định Phương pháp tổ chức dạy học lượng - Giáo viên nhận lớp, phổ biến Đội hình nhận lớp: nội dung yêu cầu giờ học. 1-2p x x x x x x x x x Phần - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x mở - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p x x x x x x x x đầu. -Chơi trò chơi:“Tim người chỉ 2-3p huy”. X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện: - Ôn động tác quay phải, quay 12-14p x x x x x x x Phần trái, quay sau, đi đều vòng phải, x x x x x x x cơ vòng trái, đổi chân khi đi đều x x x x x x x bản sai nhịp. X (GV) - Tập đồng loạt cả lớp, do giáo viên điều khiển, có nhận xét sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, sửa sai cho
 16. học sinh các tổ. - Tập hợp lớp, từng tổ lên thực hiện. GV quan sát nhân xét biểu dương tổ tập tốt. - Trò chơi “Mèo đổi chuột”. 6-8p - Giáo viên nêu tên trò chơi, yêu càu 1-2 học sinh nhăc lại cách chơi và luật chơi, sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, em nào không có dày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - HS đứng vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: Phần - HS thực hiện các động tác thả 1-2p x x x x x x x x x x kết lỏng. x x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. 2-3p -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục “cả lớp hô “khỏe”. Duyệt của tổ trưởng chuyên môn: Kiểm tra của ban giám hiệu: Soạn đủ bài cần giảng dạy theo kế hoạch