Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 21+22 - Trường TH 1 Việt Ân

Bài 42: Nhảy dây – Trò chơi “ Lò cò tiếp sức”

I-Mục tiêu:

        + Kiến thức:

                   - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.

                  - Chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức”.

+ Kỹ năng: Bước đầu biết cách thực hiện nhảy dây kiểu chụm hai chân và biết so dây, chao dây, quay dây. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Lò cò tiếp sức”.

                 - GDPTTNTT: Nhắc nhở HS chú ý an toàn khi chơi trò chơi.

        + Thái độ: -  Học sinh trang phục gọn gàng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. 

II-Địa điểm-Phương tiện:

           1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện.

              2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, dây nhảy cá nhân, sân cho trò chơi.

docx 24 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 3340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 21+22 - Trường TH 1 Việt Ân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxgiao_an_giao_duc_the_chat_lop_3_4_5_tuan_2122_truong_th_1_vi.docx

Nội dung text: Giáo án Giáo dục thể chất Lớp 3, 4, 5 - Tuần 21+22 - Trường TH 1 Việt Ân

 1. GIÁO ÁN KHỐI 3 Tuần 21: Bài 41: Nhảy dây I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Học nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. - Chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức” + Kỹ năng: Bước đầu biết cách thực hiện nhảy dây kiểu chụm hai chân và biết so dây, chao dây, quay dây. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Lò cò tiếp sức”. - GDPTTNTT: Nhắc nhở HS chú ý an toàn khi chơi trò chơi. + Thái độ: - Học sinh trang phục gọn gàng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, dây nhảy cá nhân, sân cho trò chơi. III-Hoạt động dạy học: Định Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x đầu Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 2-3p x x x x x x x x dọc trên sân trường. - Khơi động linh hoạt các khớp. 2-3p X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Học nhảy dây cá nhân kiểu chụm 10-12p x x x x x x cơ hai chân. x x x x x x x x bản x x x x x x X (GV) - Giáo viên nêu tên và làm mẫu động tác, kết hợp giải thích từng cử động để học sinh nắm được. - Tại chỗ cho học sinh tập so dây, mô phỏng động tác chao dây, quay dây và cho học sinh chụm
 2. hai chân bật nhảy không có dây, rồi mới có dây. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức ”. 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh giải thích cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được nhảy nhanh quá kẻo ngã, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. Đội hình xuống lớp: - Đi thường theo nhịp và hát. 2- 3p x x x x x x x x x x Phần - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p x x x x x x x x x x kết bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x thúc -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục”cả lớp hô “khỏe”. Bài 42: Nhảy dây – Trò chơi “ Lò cò tiếp sức” I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. - Chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức”. + Kỹ năng: Bước đầu biết cách thực hiện nhảy dây kiểu chụm hai chân và biết so dây, chao dây, quay dây. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Lò cò tiếp sức”. - GDPTTNTT: Nhắc nhở HS chú ý an toàn khi chơi trò chơi. + Thái độ: - Học sinh trang phục gọn gàng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, dây nhảy cá nhân, sân cho trò chơi. III-Hoạt động dạy học:
 3. Định Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 1-2p x x x x x x x x đầu dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Khơi động linh hoạt các khớp. 2-3p - Trò chơi “có chúng em”. 2-3p X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 10-12p x x x x x x cơ hai chân. x x x x x x x x bản x x x x x x X (GV) - Giáo viên cho học sinh tại chỗ mô phỏng động tác so dây, chao dây, quay dây sau đó cho học sinh chụm hai chân bật nhảy không có dây, rồi mới có dây. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp, từng tổ lên trình diễn, giáo viên quan sát biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức ”. 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được nhảy nhanh quá kẻo ngã, em nào không có dày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê.
 4. + Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân biết cách so dây, quay dây và bật nhảy mỗi khi dây đến. biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Lăn bóng bằng tay”. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi tham gia chơi trò chơi. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, dây nhảy cá nhân, 3-4 quả bóng. III-Hoạt động dạy học: Định Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 1-2p x x x x x x x x đầu dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Khơi động linh hoạt các khớp. 2-3p - Trò chơi “Có chúng em”. 2-3p X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 10-12p x x x x x x cơ hai chân. x x x x x x x x bản x x x x x x X (GV) - Cán sự lớp điều khiển học sinh cả lớp đưng tại chỗ tập động tác so dây, trao dây, quay dây, giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh. - Giáo viên cho học sinh đứng tại chỗ, chụm hai chân bật nhảy không có dây một vài lần, rồi mới có dây. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập đồng loạt cả lớp dưới dạng
 5. thi đưa do giáo viên điều khiển, xem em nào có số lần nhảy nhiều nhất được biểu dương trước lớp. - Chơi trò chơi “ Lăn bóng bằng 6-8p - Giáo viên tập hợp học sinh theo tay”. đội hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được chạy nhanh quá kẻo ngã khi thắng không kịp, khi lăn bóng không đánh mạnh bóng quá chỉ cần đánh nhẹ vừa đủ cho bóng đi, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p Đội hình xuống lớp: - Thực hiện một số động tác hồi 1-2p x x x x x x x x x x Phần tĩnh. x x x x x x x x x x kết - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p x x x x x x x x x x thúc bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục”cả lớp hô “khỏe”. Tuần 22: Bài 43: Nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi “ Đi qua cầu” I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. - Học trò chơi “ Đi qua cầu” + Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân, động tác nhảy nhẹ nhàng. Biết cách so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy mỗi khi dây đến. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Đi qua cầu”. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi tham gia chơi trò chơi. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện:
 6. 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, dây nhảy cá nhân, dụng cụ cho trò chơi III-Hoạt động dạy học: Định Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 1-2p x x x x x x x x đầu dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Tập bài thể dục phát triển chung. 2-3p - Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”. 2-3p X (GV) - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 10-12p x x x x x x cơ hai chân. x x x x x x x x bản x x x x x x X (GV) - Cán sự lớp điều khiển học sinh cả lớp đưng tại chỗ tập động tác so dây, trao dây, quay dây, giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh. - Giáo viên cho học sinh đứng tại chỗ, chụm hai chân bật nhảy không có dây một vài lần, rồi mới có dây. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập đồng loạt cả lớp dưới dạng thi đua do giáo viên điều khiển, xem em nào có số lần nhảy nhiều - Học trò chơi “Đi qua cầu” 6-8p nhất được biểu dương trước lớp. - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi, cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi
 7. mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Khi chơi phải chú ý khi thấy thăng bằng không được thì phải bước xuống ngay không được cố gắng nhỡ may bị trượt chân ngã sẽ nguy hiểm có thể xảy ra chấn thương. Đội hình xuống lớp: - Chạy nhẹ nhàng thành một vòng 2-3p x x x x x x x x x x Phần tròn sau đó đứng lại đi thường vừa x x x x x x x x x x kết đi vừa hít thở sâu. x x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p bài và nhận xét giờ học. X (GV) -Xuống lớp: - Giáo viên hô “Thể dục”cả lớp hô “khỏe”. Bài: 44 Nhảy dây – Trò chơi “ Đi qua cầu” ( nội dung như bài 43 SGV) I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. - Ôn trò chơi “ Đi qua cầu”. + Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân, động tác nhảy nhẹ nhàng. Biết cách so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy mỗi khi dây đến. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Đi qua cầu”. - GDPTTNTT: Nhắc nhở học sinh đảm bảo an toàn khi tham gia chơi trò chơi. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, dây nhảy cá nhân, dụng cụ cho trò chơi. III-Hoạt động dạy học: Định Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1-2p Đội hình nhận lớp: Phần dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x mở Chạy nhẹ nhàng thành một hàng 1-2p x x x x x x x x đầu x x x x x x x x
 8. dọc trên sân trường. 2-3p - Tập bài thể dục phát triển chung. 2-3p X (GV) - Trò chơi “Kết bạn”. - Học sinh thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên. Đội hình tập luyện : Phần - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 10-12p x x x x x x cơ hai chân. x x x x x x x x bản x x x x x x X (GV) - Cán sự lớp điều khiển học sinh cả lớp đưng tại chỗ tập động tác so dây, trao dây, quay dây, giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh. - Giáo viên cho học sinh đứng tại chỗ, chụm hai chân bật nhảy không có dây một vài lần, rồi mới có dây. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập đồng loạt cả lớp dưới dạng thi đua do giáo viên điều khiển, xem em nào có số lần nhảy nhiều - Ôn trò chơi “ Đi qua cầu”. 6 - 8p nhất được biểu dương trước lớp. - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Khi chơi phải chú ý khi thấy thăng bằng không được thì phải bước xuống ngay không được cố gắng nhỡ may bị trượt chân ngã xẽ nguy hiểm có thể xảy ra chấn thương. Đội hình xuống lớp: - Chạy chậm thả lỏng tích cực, hít 2-3p x x x x x x x x x x
 9. Phần thở sâu. x x x x x x x x x x kết - Giáo viên cùng học sinh hệ thống 1-2p x x x x x x x x x x thúc bài và nhận xét giờ học. -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục”cả lớp hô “khỏe”. Kiểm tra của tổ trưởng chuyên môn : Duyệt của ban giám hiệu : - Nội dung bài soạn đảm bảo; hình thức trình bày cân đối TT Dương Thị Tú Cẩm GIÁO ÁN KHỐI 5 Tuần 21: Bài 41: Tung và bắt bóng - Nhảy dây – Bật cao I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người. Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Làm quen động tác bật cao - chơi trò chơi : “Bóng chuyền sáu”. + Kỹ năng : Thực hiện được động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người (có thể tung bóng bằng một tay, hai tay và bắt bóng bằng hai tay). Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau ( HS có thể nhảy dây với bất cứ kiểu nào). Bước đầu biết cách thực hiện động tác bật cao tại chỗ. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Bóng chuyền sáu”. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác, tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy và sân cho trò chơi.
 10. III-Hoạt động dạy học: Định Nội dung Phương pháp tổ chức dạy học Phần lượng Phần - Giáo viên nhận lớp phổ 1-2p Đội hình nhận lớp : mở biến nội dung yêu cầu giờ x x x x x x x x x đầu học. 1-2p x x x x x x x x - Chạy nhẹ nhàng thành 1 x x x x x x x x hàng dọc trên sân trường. 2-3p - Khởi động linh hoạt các X (GV) khớp. - Cán sự lớp điều khiển giáo viên - Chơi trò chơi “ Chuyển 2-3p quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh bóng”. thực hiện. Phần - Ôn tung và bắt bóng theo 4-5p Đội hình tập luyện : cơ nhóm 2-3 người. x x x x x bản x x x x X (GV) - GV phân tích và làm mẫu lại động tác, học sinh quan sát sau đó thực hiện. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố. - Ôn nhảy dây kiểu chân 4-5p - Giáo viên điều khiển cả lớp tập 1-2 trước, chân sau. lần, có nhận xét sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp từng tổ lên trình diễn, giáo viên quan sát biểu dương tổ tập tốt. - Làm quen động tác bật cao. 4-5p - Giáo viên phân tích và làm mẫu động tác, sau đó gọi 1-2 học sinh lên thực hiện học sinh dưới lớp quan sát
 11. nhận xét giáo viên quan sát, sửa sai cho học sinh. - Cán sự lớp điều khiển cả lớp tập, giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh. - Giáo viên gọi 2-3 học sinh tập tốt lên thực hiện cho cả lớp quan sát để củng cố. - Chơi trò chơi “ Bóng 4-5p - Giáo viên tập hợp học sinh theo đội chuyền sáu”. hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi .Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. -Gv nhắc hs không được ném bóng mạnh quá kẻo có thể ném trúng vào người bạn, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đi chậm, thả lỏng toàn 2-3p Phần thân, kết hợp hít thở sâu. Đội hình xuống lớp: kết - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thúc thống bài và nhận xét giờ x x x x x x x x x x học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục” cả lớp hô “khỏe”. Bài 42: Nhảy dây – Bật cao I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Tiếp tục làm quen động tác bật cao. + Kỹ năng: - Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau ( HS có thể nhảy dây với bất cứ kiểu nào). Bước đầu biết cách thực hiện động tác bật cao tại chỗ. - NDĐC: Có Thể không dạy trò chơi “ trồng nụ trồng hoa”.
 12. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác, tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện. 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dây nhảy và sân cho trò chơi. III-Hoạt động dạy học: Định Phương pháp tổ chức dạy Nội dung Phần lượng học Phần - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp : mở nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x đầu - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 1-2p x x x x x x x x dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p - Chơi trò chơi “ Mèo đuổi X (GV) chuột”. 2-3p - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Phần - Ôn nhảy dây kiểu chân trước, 8-10p Đội hình tập luyện : cơ chân sau. x x x x x bản x x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên điều khiển cả lớp tập 1-2 lần, có nhận xét sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp từng tổ lên trình diễn, giáo viên quan sát biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển dưới dạng thi
 13. đua, xem em nào có số lần nhảy nhiều nhất là thắng cuộc. - Tiếp tục làm quen động tác 8-10p - Giáo viên gọi 1-2 học sinh bật cao. lên thực hiện học sinh dưới lớp quan sát nhận xét, giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển giáo viên quan sát, sửa sai cho học sinh. Tập hợp lớp, mỗi tổ cử 2-3 HS lên bật thi giáo viên quan sát nhận xét, biểu dương thi đua. - Chạy chậm, thả lỏng toàn 2-3p Phần thân, kết hợp hít thở sâu. Đội hình xuống lớp: kết - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thúc thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: x x x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục” cả lớp hô “khỏe”. Tuần 22: Bài 43: Nhảy dây – Phối hợp mang vác I-Mục tiêu: + Kiến thức: - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người. Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Bật cao, tập phối hợp chạy – nhảy – mang vác . + Kỹ năng : Thực hiện được động tác tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người. Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.Thực hiện được động tác bật cao. Thực hiện tập phối hợp chạy – mang vác. - NDĐC: Có Thể không dạy trò chơi “ trồng nụ trồng hoa”. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác, tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện.
 14. 2- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dây nhảy, bóng và sân cho trò chơi. III-Hoạt động dạy học: Định Phương pháp tổ chức dạy Nội dung Phần lượng học Phần - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp : mở nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x đầu - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 1-2p x x x x x x x x dọc trên sân trường. x x x x x x x x - Khởi động linh hoạt các khớp. 2-3p - Chơi trò chơi “ Nhóm ba 2-3p X (GV) nhóm bảy”. - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Phần - Ôn tung và bắt bóng theo 6-8p Đội hình tập luyện : cơ nhóm 2-3 người. x x x x x bản x x x x X (GV) - GV phân tích và làm mẫu lại động tác, học sinh quan sát sau đó thực hiện. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển để củng cố - Ôn nhảy dây kiểu chân trước, 6-8p - Giáo viên điều khiển cả lớp chân sau. tập 1-2 lần, có nhận xét sửa sai cho học sinh. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp từng tổ lên trình diễn, giáo viên quan sát biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo
 15. viên điều khiển dưới dạng thi đua, xem em nào có số lần nhảy nhiều nhất là thắng cuộc. - Bật cao, tập phối hợp chạy – 6-8p - Giáo viên phân tích và làm nhảy – mang vác . mẫu động tác sau đó gọi 1-2 học sinh lên thực hiện, học sinh dưới lớp quan sát nhận xét, giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Giáo viên điều khiển học sinh thực hiện. - GV cho học sinh thực hiện 2-3p Phần một số động tác thả lỏng, hít Đội hình xuống lớp: kết thở sâu tích cực. 1-2p x x x x x x x x x x thúc - Giáo viên cùng học sinh hệ x x x x x x x x x x thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục” cả lớp hô “khỏe”. Bài 44: Nhảy dây – Di chuyển tung bắt bóng I-Mục tiêu: + Kiến thức:- Ôn di chuyển tung và bắt bóng. Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Ôn bật cao, tập phối hợp chạy – nhảy – mang vác . - Chơi trò chơi : “Trồng nụ, trồng hoa”. + Kỹ năng : Biết cách di chuyển tung và bắt bóng. Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Thực hiện được động tác bật cao. Thực hiện tập phối hợp chạy – mang vác. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “ Trồng nụ, trồng hoa”. + Thái độ: Học sinh chú ý nghe giảng, tự giác, tích cực tập luyện và tham gia chơi trò chơi. - GDPTTNTT: Nhắc học sinh đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi. II-Địa điểm-Phương tiện: 1- Địa điểm:Trên sân trường, dọn vệ sinh sân tập, đảm bảo yêu cầu tập luyện.
 16. 2- Phương tiện:Chuẩn bị còi, dây nhảy, bóng và sân cho trò chơi. III-Hoạt động dạy học: Định Phương pháp tổ chức dạy Nội dung Phần lượng học Phần - Giáo viên nhận lớp phổ biến 1-2p Đội hình nhận lớp : mở nội dung yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x đầu - Đứng vỗ tay và hát. 1-2p x x x x x x x x - Chạy nhẹ nhàng thành 1 x x x x x x x x hàng dọc trên sân trường. 2-3p - Khởi động linh hoạt các 2-3p X (GV) khớp. - Cán sự lớp điều khiển giáo viên quan sát nhắc nhở giúp đỡ học sinh thực hiện. Phần - Ôn di chuyển tung và bắt 4-5p Đội hình tập luyện : cơ bóng. x x x x x x x x x bản x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (GV) - GV phân tích và làm mẫu lại động tác, học sinh quan sát sau đó thực hiện. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Ôn nhảy dây kiểu chân trước, 4-5p - Chia tổ tập luyện do tổ chân sau. trưởng điều khiển, giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh tập. - Tập hợp lớp từng tổ lên trình diễn, giáo viên quan sát biểu dương tổ tập tốt. - Tập đồng loạt cả lớp do giáo viên điều khiển dưới dạng thi đua, xem em nào có số lần nhảy nhiều nhất là thắng
 17. cuộc. - Bật cao, tập phối hợp chạy – 4-5p - Giáo viên phân tích và làm nhảy – mang vác . mẫu động tác sau đó gọi 1-2 học sinh lên thực hiện, học sinh dưới lớp quan sát nhận xét, giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh. - Giáo viên điều khiển học sinh thực hiện. - Chơi trò chơi “ Trồng nụ, 4-5p - Giáo viên tập hợp học sinh trồng hoa”. theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi cùng học sinh nhắc lại cách chơi và luật chơi .Sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần, rồi mới chơi chính thức do giáo viên điều khiển. - Gv nhắc hs không được nhảy nhanh quá kẻo ngã khi cố gắng nhảy cao quá, em nào không có giày hoặc dép có quai hậu thì đi chân không, không đi dép lê. - Đi lại thả lỏng hít thở sâu 2-3p Phần tích cực. Đội hình xuống lớp: kết - Giáo viên cùng học sinh hệ 1-2p x x x x x x x x x x thúc thống bài và nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x -Xuống lớp: x x x x x x x x x x X (GV) - Giáo viên hô “Thể dục” cả lớp hô “khỏe”.
 18. Ngày 25/1/2019 Viên An, ngày 26 tháng 01 năm 2019 Kiểm tra tổ trưởng chuyên môn: Duyệt của ban giám hiệu: Soạn đến hết tuần 22, nội dung đảm bảo, trình bày đúng yêu cầu. Nội dung và hình thức đảm bảo. PHT: Phan Văn Quảng